ORDIN nr. 3.743 din 30 aprilie 2010privind sesiunea specială de bacalaureat 2010 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 mai 2010  În baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2010 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale. Calendarul este cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Sesiunea specială de bacalaureat pentru elevii participanţi la loturile de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale se va desfăşura la Colegiul Naţional Vocaţional "Nicolae Titulescu" din Slatina, judeţul Olt.  +  Articolul 3Lista nominală a candidaţilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială 2010, este cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Comisia pentru examenul de bacalaureat 2010, sesiunea specială menţionată la art. 1, se numeşte de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt. Se numeşte ca preşedinte al acestei comisii profesor universitar doctor Marin Ionică de la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti.  +  Articolul 5Examenul se desfăşoară pe baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2010, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.507/2009 privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum şi a Atribuţiilor membrilor comisiilor de bacalaureat. Disciplinele la care se susţine examenul de bacalaureat şi programele de examen sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.508/2009 privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2010.  +  Articolul 6Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi sindicatele, Direcţia generală economic, finanţe, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, conducerea Colegiului Naţional Vocaţional "Nicolae Titulescu" duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 30 aprilie 2010.Nr. 3.743.  +  Anexa 1 CALENDARULsesiunii speciale a examenului de bacalaureat2010 pentru elevii participanţi la loturile olimpice
  6-7 iunie 2010 - înscrierea candidaţilor
  8 iunie 2010 - limba şi literatura română - proba E) a) - probă scrisă
  9 iunie 2010 - proba obligatorie a profilului - proba E) c) - probă scrisă
  10 iunie 2010 - proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d) - probă scrisă
  11 iunie 2010 - limba şi literatura maternă - proba E) b) - probă scrisă; afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor (după ora 18,00)
  12 iunie 2010 - rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale
   +  Anexa 2 TABELcu elevii componenţi ai loturilor naţionale lărgite, ce pot susţineexamenul de bacalaureat - sesiune specială, 6-12 iunie 2010, Slatina
  *Font 7*
  Nr. crt. Numele şi prenumele Clasa Unitatea de învăţământ/localitatea Judeţul Olimpiada/ Concursul
  1. DUŢĂ E. RALUCA XII Colegiul Naţional "Dr. Ioan Mesota"/Braşov Braşov BIOLOGIE
  2. ENACHE I. PAULA XII Colegiul Naţional "Ion C. Brătianu"/Piteşti Argeş BIOLOGIE
  3. ACONSTANTINESEI V. DRAGOS XII Colegiul Naţional "Gh. Vrânceanu"/Bacău Bacău BIOLOGIE
  4. GEORGESCU D. R. MIHAELA XII Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza"/Bucureşti Bucureşti BIOLOGIE
  5. PASCU R. EMILIA GEORGIANA XII Colegiul Naţional "Carol I"/Craiova Dolj BIOLOGIE
  6. POPESCU TIBERIU XII Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"/Constanţa Constanţa BIOLOGIE
  7. SĂCĂRESCU ALINA XII Colegiul Naţional "E. Racoviţă"/Iaşi Iaşi BIOLOGIE
  8. IORDACHE V. TIBERIU-PAUL XII Colegiul Naţional "Mihai Viteazul"/Ploieşti Prahova BIOLOGIE
  9. ISTRĂŢOAIE I. BOGDAN IOAN XII Colegiul Naţional "C. Brediceanu"/Lugoj Timiş BIOLOGIE
  10. LEUCĂ C. ANDREI XII Colegiul Naţional "M. Eminescu"/Botoşani Botoşani BIOLOGIE
  11. BURA T. VLAD XII Colegiul Naţional "M. Eminescu"/Satu Mare Satu Mare BIOLOGIE
  12. DRĂGHICI M. OANA-ROXANA XII Colegiul Naţional "Tudor Vladimirescu"/Târgu Jiu Gorj BIOLOGIE
  13. MIRON D. MARIA ALEXANDRA XII Colegiul Naţional "Mihai Viteazul"/Bucureşti Bucureşti BIOLOGIE
  14. GIURGIU C. CONSTANTIN XII Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"/Cluj-Napoca Cluj CHIMIE
  15. MOGA D. IOANA XII Colegiul Naţional "E. Gojdu"/Oradea Bihor CHIMIE
  16. CĂLDĂRARU F. OCTAV XII Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu"/ Bucureşti Bucureşti CHIMIE
  17. CRAINIC V. NICOLAE XII Colegiul Naţional/Iaşi Iaşi CHIMIE
  18. BUCIU C. PETRE XII Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu"/ Bucureşti Bucureşti CHIMIE
  19. MOCANU G. V. FELIX COSMIN XII Colegiul Naţional "Sfântu Sava"/Bucureşti Bucureşti CHIMIE
  20. LESNIC S.F. ANCA XII Colegiul Naţional "Ion Minulescu"/Slatina Olt CHIMIE
  21. RADU V. CLAUDIU XII Colegiul Naţional "B.P. Haşdeu"/Buzău Buzău CHIMIE
  22. BARBU ION ALEXANDRU XII Colegiul Naţional "Ion Minulescu"/Slatina Olt GEOGRAFIE
  23. POP BOGDAN ANDREI XII Colegiul Naţional "Silvania"/Zalău Sălaj ENGLEZĂ
  24. ANDRAS ORSOLYA XII Liceul Teoretic "Bathory Istvan"/Cluj-Napoca Cluj LIMBA ŞI LITERA- TURA MAGHIARĂ
  25. BRAZDILIK ZSUZSA XII Liceul Teoretic "Bolyai Farkas"/Târgu Mureş Mureş LIMBA ŞI LITERA- TURA MAGHIARĂ
  26. POHOATA COSMIN XII Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu"/ Bucureşti Bucureşti MATEMATICĂ
  27. CIUPAN ANDREI XII Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu"/ Bucureşti Bucureşti MATEMATICĂ
  28. PĂDUREANU VICTOR XII Colegiul Naţional "Carol I"/Craiova Dolj MATEMATICĂ
  29. ŢURCAŞ GEORGE-CĂTĂLIN XII Colegiul Naţional "Simion Bărnuţiu"/Şimleu Silvaniei Sălaj MATEMATICĂ
  30. MOLDOVAN DORIN VASILE XII Colegiul Naţional "Andrei Mureşanu"/Dej Cluj MATEMATICĂ
  31. CRÎNGUREANU N. ANDREI DANIEL XII Liceul Internaţional de Informatică/Bucureşti Bucureşti MATEMATICĂ
  32. ANGHEL CRISTINA XII Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu"/ Bucureşti Bucureşti MATEMATICĂ
  33. TATAROIU BOGDAN-CRISTIAN XII Liceul Internaţional de Informatică/Bucureşti Bucureşti INFORMATICĂ
  34. TUTUNARU MIHAI-COSMIN XII Colegiul Naţional "Traian"/Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi INFORMATICĂ
  35. PARVU ANDREI-BOGDAN XII Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu"/ Bucureşti Bucureşti INFORMATICĂ
  36. HEVELE ISTVAN XII Liceul Teoretic "Orban Balazs"/Cristuru Secuiesc Harghita INFORMATICĂ
  37. MISARCA ANDREI XII Colegiul Naţional "Andrei Şaguna"/Braşov Braşov INFORMATICĂ
  38. MARCU FLORIAN XII Colegiul Naţional "Roman Vodă"/Roman Neamţ INFORMATICĂ
  39. BLEŞNEAG IONUŢ XII Colegiul Naţional "Petru Rareş"/Suceava Suceava ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ ŞI FIZICĂ
  40. CIOCÎRLAN DANIEL XII Colegiul Naţional "Al. Vlahuţă"/Râmnicu Sărat Buzău FIZICĂ
  41. CÎRSTOIU CRISTINA XII Colegiul Naţional "Vlaicu Vodă"/Curtea de Argeş Argeş ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ
  42. CONSTANTIN MARIUS XII Liceul Internaţional de Informatică/Bucureşti Bucureşti ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ ŞI FIZICĂ
  43. CONSTANTINESCU GABRIEL CRISTIAN XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Iaşi Iaşi FIZICĂ
  44. KRUK SANDOR-IOZSEF XII Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu"/Baia Mare Maramureş ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ
  45. MĂRGARINT VLAD DUMITRU XII Colegiul Naţional "Gheorghe Roşca Codreanu"/Bârlad Vaslui ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ ŞI FIZICĂ
  46. TURCU TUDOR CRISTIAN XII Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu"/Cluj-Napoca Cluj ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ
  47. ZELKO IOANA XII Liceul Internaţional de Informatică/Bucureşti Bucureşti ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ ŞI FIZICĂ
  48. POPA V. IANA-ALEXANDRA XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş NATAŢIE ŞI PENTATLON MODERN
  49. MATEI M. MIHAI FLORIN XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş NATAŢIE ŞI PENTATLON MODERN
  50. SANDU M. IRINA XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Bucureşti Bucureşti NATAŢIE ŞI PENTATLON MODERN
  51. MANEA D. BOGDAN XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Bucureşti Bucureşti NATAŢIE ŞI PENTATLON MODERN
  52. NEAGU OLIVIA XII Liceul "Traian Vuia"/Reşiţa Caraş- Severin LUPTE
  53. OANCEA BEATRICE XII Liceul "Mircea Eliade"/Bucureşti Bucureşti LUPTE
  54. MUNTEANU MIHAELA XIII Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi"/Sfântu Gheorghe Covasna LUPTE
  55. BOGASIERU ELENA NICOLETA XII Liceul Pedagogic "Ştefan Odobleja"/Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi LUPTE
  56. PREDOI CORNELIA MĂDĂLINA XII Liceul Economic "Teodor Costescu"/Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi LUPTE
  57. CIUHUREZU ANA NICOLETA XII Liceul "Traian Vuia"/Reşiţa Caraş- Severin LUPTE
  58. PETREA ANCA MĂDĂLINA XII Liceul cu Program Sportiv/Roman Neamţ LUPTE
  59. CRÎŞMARU LAURA LILIANA XII Liceul cu Program Sportiv/Roman Neamţ LUPTE
  60. TĂTAR OTILIA MAGDALENA XIII Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi"/Sfântu Gheorghe Covasna LUPTE
  61. UVEGES CSABA XIII Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi"/Sfântu Gheorghe Covasna LUPTE
  62. BUCŞA BUCUR XIII Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi"/Sfântu Gheorghe Covasna LUPTE
  63. MATEFI ARPAD NORBERT XIII Grupul Şcolar de Turism şi Alimentaţie Publică/Braşov Braşov LUPTE
  64. ENEA GHEORGHE XII Grupul Şcolar "Kos Karoly"/Sfântu Gheorghe Covasna LUPTE
  65. ONOFREI SERGIU XII Colegiul Tehnic "Matei Corvin"/Hunedoara Hunedoara LUPTE
  66. ROMAN RAZVAN XII Liceul Economic/Mangalia Constanţa LUPTE
  67. MAŞNIŢA EMANUEL XII Liceul "Traian Vuia"/Reşiţa Caraş- Severin LUPTE
  68. CHIRCU LAURENŢIU XII Liceul "Traian Vuia"/Reşiţa Caraş- Severin LUPTE
  69. ASAN ALEXANDRU XII Liceul "Mircea Eliade"/Bucureşti Bucureşti LUPTE
  70. FONCSOLI SZOLT XII Liceul "Banyoi"/Odorheiu Secuiesc Harghita LUPTE
  71. MACAREI STOROS LAURENŢIU XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş LUPTE
  72. MOCANU FLORIN XII Liceul "Mircea Eliade"/Bucureşti Bucureşti LUPTE
  73. IOŞCA CONSTANTIN OVIDIU XII Liceul cu Program Sportiv/Slatina Olt LUPTE
  74. TAMAŞ ATTILA XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor LUPTE
  75. CĂLIN COSMIN XIII Colegiul Naţional Agricol "Carol I"/Slatina Olt LUPTE
  76. CĂŞARU CĂTĂLIN XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanţa Constanţa LUPTE
  77. BURLICA ION XII Liceul cu Program Sportiv/Suceava Suceava LUPTE
  78. CREŢU ROBERT PAUL XII Liceul cu Program Sportiv/Bacău Bacău LUPTE
  79. NEMEŞ SAMUEL ANDREI XII Colegiul Tehnic Transporturi"Transilvania"/Cluj-Napoca Cluj LUPTE
  80. KALLAI GABRIEL ALIN XIII Grupul Şcolar Tehnofrig/Cluj-Napoca Cluj LUPTE
  81. DRĂGUŞIN D. TEODORA MELINDA XII Liceul Teoretic "Ion Neculce"/Bucureşti Bucureşti VOLEI
  82. NEDELCU I. VLAD CRISTIAN XII Grupul Şcolar "Voievodu Mircea"/Târgovişte Dâmboviţa JUDO
  83. ŢIBRNĂ GH. BOGDAN XII Liceul Teoretic "Ioan Petruş"/Otopeni Ilfov BASCHET
  84. IOAN C. DAN -MIHAI XII Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"/Bucureşti Bucureşti BASCHET
  85. STAVARACHE M. EMIL-ANDREI XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucureşti Bucureşti BASCHET
  86. ILINCANU L-A. CLAUDIU- GEORGE XII Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri"/Galaţi Galaţi BASCHET
  87. MILENCOVICI B. ZORAN REMUS XII Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici"/Timişoara Timiş BASCHET
  88. CORNEANU C. CRISTIAN- FLORIN XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu"/Craiova Dolj BASCHET
  89. POP I. SERGIU-PAVEL XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor BASCHET
  90. PINTEA C-T. TUDOR XII Colegiul Naţional "George Bariţiu"/Cluj-Napoca Cluj BASCHET
  91. STOIEDIN I. ADINA XII Liceul cu Program Sportiv "Banatul"/Timişoara Timiş BASCHET
  92. GRAMA G. CRISTINA XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucureşti Bucureşti BASCHET
  93. LOVASZ A A. ADINA DANIELA XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucureşti Bucureşti BASCHET
  94. FODOR I-A. MARTA XII Liceul Teoretic "Brassai Samuel"/Cluj-Napoca Cluj BASCHET
  95. PĂTRUŢ A. ROXANA XII Colegiul Naţional "George Coşbuc"/Cluj-Napoca Cluj BASCHET
  96. MARINACHE M. ROXANA MIHAELA XII Colegiul Naţional "George Bariţiu"/Cluj-Napoca Cluj BASCHET
  97. ULICĂ M. LOREDANA ROXANA XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor BASCHET
  98. CURSARU M V. GABRIELA MARIA XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucureşti Bucureşti BASCHET
  99. MUNTEANU N. GABRIELA XII Grupul Şcolar Industrial "Sf. Pantelimon"/Călăraşi Călăraşi BASCHET
  100. MUSCĂ E-I. ANDA CRISTINA XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor BASCHET
  101. VLAICU D. G. ALEXANDRA GABRIELA XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor BASCHET
  102. ARMEANU N. ANA- MARIA CRISTINA XII Colegiul Economic "Virgil Madgearu"/Bucureşti Bucureşti VOLEI
  103. VÎLCU N. ADRIANA XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanţa Constanţa VOLEI
  104. JUDEA L. I. FLAVIA MARIA XII Colegiul Naţional "Iulia Haşdeu"/Bucureşti Bucureşti VOLEI
  105. KIS G. GABRIEL CĂTĂLIN XII Colegiul Tehnic "Alexandru Papiu Ilarian"/Zalău Sălaj VOLEI
  106. GEORGESCU I. ANDREI NICUŞOR XII Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu"/Craiova Dolj VOLEI
  107. TĂNASE I. DANIEL ALIN XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Bucureşti Bucureşti NATAŢIE ŞI PENTATLON MODERN
  108. TUDOSE I. DENISA MIHAELA XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Bucureşti Bucureşti NATAŢIE ŞI PENTATLON MODERN
  109. BRUNEANU G. CRISTIAN XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Bucureşti Bucureşti NATAŢIE ŞI PENTATLON MODERN
  110. PARASCHIVOIU MARIUS XII Grupul Şcolar Transporturi/Ploieşti Prahova PATINAJ
  111. ILAŞCU GABRIELA XII Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri"/Galaţi Galaţi PATINAJ
  112. RADU CRISTINA XII Liceul "Jean Monnet"/Ploieşti Prahova PATINAJ
  113. OLTEAN ANA MARIA XII Grupul Şcolar "Kos Karoly"/Sfântu Gheorghe Covasna LUPTE
  114. LUCA VALENTIN OVIDIU XII Liceul "Traian Vuia"/Reşiţa Caraş- Severin LUPTE
  115. NEGHINĂ OANA NICOLETA XII Colegiul Naţional "Costache Negri"/Galaţi Galaţi POPICE-BOWLING
  116. SAMSON CRISTINA(BIDILICĂ) XII Grupul Şcolar Energetic/Ploieşti Prahova POPICE-BOWLING
  117. MARA S.V ANGELA XII Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca Cluj JUDO
  118. KOVACS V. M. DIANA XII Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca Cluj JUDO
  119. VLĂDOIU C. ADRIANA ELENA XII Grupul Şcolar Industrial/Ploieşti Prahova JUDO
  120. BĂJAN G. LAURA MIHAELA XII Colegiul Naţional "Al. Odobescu"/Piteşti Argeş JUDO
  121. JOITA I.GABRIELA MADALINA XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş JUDO
  122. TIMIŞ F. FLORIN XII Liceul cu Program Sportiv/Arad Arad JUDO
  123. LUCA I. COSTIN IONUT XII Grupul Şcolar Agricol/Bărcăneşti Prahova JUDO
  124. SMEU D. FLAVIU MIRCEA CONSTANTIN XII Colegiul Naţional Sportiv "Cetatea Deva"/Deva Hunedoara JUDO
  125. LAZEA A. AMADO CLAUDIU XII Liceul cu Program Sportiv/Arad Arad JUDO
  126. LAZEA A. REMUS MIRCEA XII Liceul cu Program Sportiv/Arad Arad JUDO
  127. DRUNA C. COSTEL XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş JUDO
  128. MITRACHE M.CODRUT ALEXANDRU XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş JUDO
  129. VAIDA C. BOGDAN VALENTIN XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucureşti Bucureşti JUDO
  130. MERISANU P.A. ALEXANDRU MARIUS XII Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"/Sibiu Sibiu JUDO
  131. NEAMTU N. NICOLAE MARIAN XII Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"/Sibiu Sibiu JUDO
  132. CIOBANU ALEXANDRU XII Grupul Şcolar "Doamna Chiajna"/Chiajna Ilfov JUDO
  133. TOLEA M. ALEXANDRU DRAGOS XIII Liceul Agricol/Mărăcineni Argeş KAIAC-CANOE
  134. GHITULESCU M. GEORGE ROBERT XIII Liceul Agricol/Mărăcineni Argeş KAIAC-CANOE
  135. STANISTEANU E. MARIAN DORIN XIII Liceul Agricol/Mărăcineni Argeş KAIAC-CANOE
  136. MIHAI G. VASILE CRISTIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş KAIAC-CANOE
  137. MARINESCU V. ROBERT CONSTANTIN XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş KAIAC-CANOE
  138. TOLEA A. NICOLAE GABRIELA XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  139. POIANA V. MIHAELA XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  140. VIDINEI M. PAUL XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  141. ONULESCU M. MIHAI XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  142. TUDOSE A. ADRIAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  143. GHITA A. RAZVAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  144. MATEI D. CRISTIAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  145. SOARE I. MIHAI CATALIN XII Grupul Şcolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brăneşti Ilfov KAIAC-CANOE
  146. GHEBA N. BOGDAN XII Liceul Agricol/Mărăcineni Argeş KAIAC-CANOE
  147. BURIC M. ALEXANDRU XII Grupul Şcolar "Anghel Saligny"/Tulcea Tulcea KAIAC-CANOE
  148. MATEI D. CRISTIAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  149. GROZUTA D. ADI AURELIAN XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orşova Mehedinţi KAIAC-CANOE
  150. BARBU C. IULIAN CRISTIAN XII Grupul Şcolar "Nicolae Bălcescu"/Voluntari Ilfov KAIAC-CANOE
  151. TERTIS N. NICOLETA XIII Colegiul "Brad Segal"/Tulcea Tulcea KAIAC-CANOE
  152. BERCHIU T. NICOLETA CRISTINA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orşova Mehedinţi KAIAC-CANOE
  153. PESCA S.BIANCA SORINA XII Liceul Agricol "Cezar Nicolau"/Brăneşti Ilfov KAIAC-CANOE
  154. CIOBANU D. OANA ALEXANDRA XII Liceul Agricol "Cezar Nicolau"/Brăneşti Ilfov KAIAC-CANOE
  155. DINU ANDREI XII Grupul Şcolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brăneşti Ilfov TIR
  156. BLEI IONUT XII Liceul de Metrologie "Traian Vuia"/Bucureşti Bucureşti TIR
  157. FENESAN RAZVAN XII Colegiul Naţional "George Bariţiu"/Cluj-Napoca Cluj FOTBAL
  158. SOVAILA NICOLAE RADU XII Grupul Şcolar "Simion Stolnicu"/Comarnic Prahova BOB - SANIE
  159. BARBU GABRIEL XII Colegiul "Ernest"/Petroşani Hunedoara BOB - SANIE
  160. CODARCEA ALEXANDRU XII Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"/Petroşani Hunedoara BOB - SANIE
  161. ANDREI F. ALEXANDRU XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucureşti Bucureşti POLO
  162. OPREA C. BOGDAN LAURENTIU XII Colegiul Tehnic Feroviar/Bucureşti Bucureşti POLO
  163. NICULAE V. CRISTIAN XII Colegiul Tehnic "Petru Maior"/Bucureşti Bucureşti POLO
  164. FLOREA MARIUS IONUT XII Liceul Bilingv Miguel de Cervantes/Bucureşti Bucureşti POLO
  165. NECULA MIRCEA XII Grupul Şcolar Industrial de Marină/Galaţi Galaţi HOCHEI-GHEAŢĂ
  166. IFTENE FLORIN XII Liceul Teoretic "Emil Racoviţă"/Galaţi Galaţi HOCHEI-GHEAŢĂ
  167. JUSTINIAN CLARA XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucureşti Bucureşti HOCHEI-GHEAŢĂ
  168. ALEXE ALEXANDRA XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucureşti Bucureşti HOCHEI-GHEAŢĂ
  169. TAPU CIPRIAN XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucureşti Bucureşti HOCHEI-GHEAŢĂ
  170. MIHAILESCU CLAUDIU XII Liceul Teoretic "Benjamin Franklin"/Bucureşti Bucureşti HOCHEI-GHEAŢĂ
  171. PASCARU LEONARD XII Colegiul Economic "Viilor"/Bucureşti Bucureşti HOCHEI-GHEAŢĂ
  172. HRISTACHE CIPRIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Galaţi Galaţi HOCHEI-GHEAŢĂ
  173. SIMA NICULINA XIII Grupul Şcolar/Ostrov Constanţa HOCHEI-GHEAŢĂ
  174. DABIAJA ELORA XII Liceul "Mircea Eliade"/Bucureşti Bucureşti TENIS
  175. RADU ALICE ANDRADA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu"/Craiova Dolj TENIS
  176. DAMASCHIN ALEXANDRA XII Liceul Sportiv "Petrache Trişcu"/Craiova Dolj TENIS
  177. GAVRILA LAURENTIU XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş TENIS
  178. POPESCU VALENTIN XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Bucureşti Bucureşti TENIS
  179. HALEP SIMONA XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanţa Constanţa TENIS
  180. NEDELESCU CATALIN XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş TENIS
  181. STEFAN VLAD XII Liceul de Artă "Ionel Perlea"/Slobozia Ialomiţa TENIS
  182. MARCU DIANA XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Bucureşti Bucureşti TENIS
  183. FARCAS AXELL DANIEL XII Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca Cluj TENIS
  184. HRISTEA CAMELA XII Liceul Teoretic/Balş Olt TENIS
  185. ROATES STEFAN CONSTANTIN XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Oradea Bihor TENIS
  186. SAVULESCU ANDREI XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Bucureşti Bucureşti TENIS
  187. DUMITRESCU GEANINA XII Liceul "Mircea Eliade"/Bucureşti Bucureşti TENIS
  188. MITU ANDREEA XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Bucureşti Bucureşti TENIS
  189. CONSTANTIN ALIN MIHAI XII Liceul de Arte şi Meserii "Aurel Vijoli"/Făgăraş Braşov TENIS
  190. HINTEUAR TANIA OANA XII Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca Cluj KARATE
  191. LACATUS OCTAVIAN XII Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"/Cluj-Napoca Cluj KARATE
  192. CRET SONIA DENISA XII Liceul Teoretic "Victor Babeş"/Cluj-Napoca Cluj KARATE
  193. KERTESZ ROBERT LEVENTE XII Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"/Cluj-Napoca Cluj KARATE
  194. TIBREA MIHAI ALEXANDRU XII Liceul Teoretic "Avram Iancu"/Cluj-Napoca Cluj KARATE
  195. FELECAN RAUL XII Colegiul Tehnic de Comunicaţii "Augustin Maior"/ Cluj-Napoca Cluj KARATE
  196. CRISTEAN PAUL XII Liceul Teoretic "Avram Iancu"/Cluj-Napoca Cluj KARATE
  197. DANCESCU DRAGOS XII Colegiul de Ştiinţe "Grigore Antipa"/Braşov Braşov KARATE
  198. SURDU ANCA XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanţa Constanţa GIMNASTICĂ
  199. GHEORGHE IULIAN XII Grupul Şcolar Construcţii "Anghel Saligny"/Bucureşti Bucureşti GIMNASTICĂ
  200. BĂLĂŞOIU CRISTIAN GEORGE XII Liceul Teoretic "Benjamin Franklin"/Bucureşti Bucureşti TENIS DE MASĂ
  201. DĂESCU M. COSMIN XII Colegiul Naţional "Octav Onicescu"/Bucureşti Bucureşti TENIS DE MASĂ
  202. SOARE IULIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Buzău Buzău TENIS DE MASĂ
  203. SEBE ANAMARIA XII Liceul cu Program Sportiv/Constanţa Constanţa TENIS DE MASĂ
  204. ENE ROMINA XII Liceul cu Program Sportiv/Slatina Olt TENIS DE MASĂ
  205. BÎNŢĂ CLAUDIA XII Liceul cu Program Sportiv/Slatina Olt TENIS DE MASĂ
  206. MARIN ALEXANDRA LAURA XII Liceul "Mircea Eliade"/Bucureşti Bucureşti SCRIMĂ
  207. BIRSAN ANDREI SEBASTIAN XII Liceul "Mircea Eliade"/Bucureşti Bucureşti SCRIMĂ
  208. ROSU ADRIANA LIDIA XII Liceul "Mircea Eliade"/Bucureşti Bucureşti SCRIMĂ
  209. CRISTIAN CRISTINA MIHAELA XII Liceul "Mircea Eliade"/Bucureşti Bucureşti SCRIMĂ
  210. PREDUTOIU IOANA XII Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"/Bucureşti Bucureşti SCRIMĂ
  211. COSTIN CIPRIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Iaşi Iaşi SCRIMĂ
  212. POPESCU ANA MARIA XII Liceul Teoretic "Ştefan Odobleja"/Bucureşti Bucureşti SCRIMĂ
  213. TUDOR ALICE FLORIANA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu"/Craiova Dolj SCRIMĂ
  214. TUDOSE D. CONSTANTIN XII Liceul "1 Mai"/Ploieşti Prahova NATAŢIE
  215. PREDA C. CATALIN PETRU XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Bucureşti Bucureşti NATAŢIE
  216. DOBRICA I. DANIEL XII Colegiul Bilingv "George Coşbuc"/Bucureşti Bucureşti NATAŢIE
  217. MEXI C.C. ALEXANDRU XII Colegiul Bilingv "George Coşbuc"/Bucureşti Bucureşti NATAŢIE
  218. TATAR GH. GHEORGHE CRISTIAN XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Bucureşti Bucureşti NATAŢIE
  219. ISTRATE V. CONSTANTIN XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanţa Constanţa RUGBY
  220. ARITON M. IONUT XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanţa Constanţa RUGBY
  221. CURCA G. CLAUDIU NICU XII Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca Cluj RUGBY
  222. LAZĂR V. DORIN XII Liceul cu Program Sportiv/Iaşi Iaşi RUGBY
  223. TARAGAN C. CRISTIAN CONSTANTIN XII Liceul cu Program Sportiv/Iaşi Iaşi RUGBY
  224. BĂLŢATU I. MADALIN IONUT XIII Liceul "Henri Coandă"/Arad Arad RUGBY
  225. IFTODE S. EUGEN ANDREI XIII Liceul "Henri Coandă"/Arad Arad RUGBY
  226. MOTOTOLEA C. VALI CATALIN XIII Colegiul Tehnic "Tomis"/Constanţa Constanţa RUGBY
  227. CONACHE V. GABRIEL XII Liceul cu Program Sportiv/Suceava Suceava RUGBY
  228. CITEA F. REMUS FLORIN XII Liceul cu Program Sportiv/Focşani Vrancea RUGBY
  229. GAIŢĂ D. ANDREI XII Liceul cu Program Sportiv/Focşani Vrancea RUGBY
  230. ALEXE I. ALIN MARIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Focşani Vrancea RUGBY
  231. PANAIT I. EMANUEL BOGDAN IULIUS XII Colegiul Naţional "Aurel Vlaicu"/Bucureşti Bucureşti RUGBY
  232. NEACŞU F. BOGDAN EMANUEL XII Liceul Teoretic "Benjamin Franklin"/Bucureşti Bucureşti RUGBY
  233. PĂTRAŞCU P. STEFAN XIII Liceul de Construcţii Căi Ferate/Bucureşti Bucureşti RUGBY
  234. CRISTEA C. ANDREI BOGDAN XII Colegiul Naţional "Aurel Vlaicu"/Bucureşti Bucureşti RUGBY
  235. CANTONIERU I. EDUARD ALEXANDRU XII Colegiul Naţional "Aurel Vlaicu"/Bucureşti Bucureşti RUGBY
  236. MUNTEANU L. MARIUS LUCIAN XII Liceul Pedagogic "Alexandru Vlahuţă"/Bârlad Vaslui RUGBY
  237. BRATU M. TUDOREL GEORGIAN XII Grupul Şcolar "Cezar Nicolau"/Brăneşti Ilfov RUGBY
  238. TAMBA C. PETRU XIII Liceul de Construcţii Căi Ferate/Bucureşti Bucureşti RUGBY
  239. LEMNARU T. MADALIN VLAD XII Liceul cu Program Sportiv/Arad Arad RUGBY
  240. TUTUNEA ALEXANDRU ALBERTO XII Grupul Şcolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brăneşti Ilfov RUGBY
  241. DIACONU V. BRATU GEORGE XII Liceul cu Program Sportiv/Focşani Vrancea RUGBY
  242. MUŞAT A. CRISTIAN FLORIN XII Grupul Şcolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brăneşti Ilfov RUGBY
  243. ION M. EUGEN XII Grupul Şcolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brăneşti Ilfov RUGBY
  244. ASAN D. ALI ALEXANDRU XIII Colegiul Tehnic de Material Rulant şi Transport Feroviar Bucureşti RUGBY
  245. VLAD I. IONUT XIII Liceul Comercial "Carol I"/Constanţa Constanţa RUGBY
  246. VASILE N.DRAGOS ALEXANDRU XIII Grupul Şcolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brăneşti Ilfov RUGBY
  247. BĂRDAŞU S. VASILE FLORIN XII Liceul cu Program Sportiv/Baia Mare Maramureş RUGBY
  248. SUCIU J. SILVIU SEBASTIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Baia Mare Maramureş RUGBY
  249. AILENEI RAZVAN XII Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu"/Baia Mare Maramureş RUGBY
  250. STAN COSMIN XII Colegiul Naţional "Aurel Vlaicu"/Bucureşti Bucureşti RUGBY
  251. TĂNASE SILVIU ANDREI XII Liceul "Ştefan Odobleja"/Bucureşti Bucureşti RUGBY
  252. CONSTANTIN V. IONUT ALEXANDRU XIII Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu"/Bucureşti Bucureşti RUGBY
  253. SANDU ANA MARIA XII Colegiul Tehnic Căi Ferate "Unirea"/Iaşi Iaşi RUGBY
  254. GÎLCA LARISA XII Colegiul Tehnic Căi Ferate "Unirea"/Iaşi Iaşi RUGBY
  255. SAVA IULIANA XII Colegiul Tehnic Căi Ferate "Unirea"/Iaşi Iaşi RUGBY
  256. MITROI ANDREI FLORIN XIII Grupul Şcolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brăneşti Ilfov RUGBY
  257. PLOPEANU RICHARD ALEXANDRU XIII Grupul Şcolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brăneşti Ilfov RUGBY
  258. MANOLACHE A. MARIA CĂTĂLINA XII Colegiul Economic "Ion Ghica"/Târgovişte Dâmboviţa ATLETISM
  259. MEHES A. ALEXANDRU XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor ATLETISM
  260. MIHALCEA D. IONUŢ XII Liceul cu Program Sportiv/Brăila Brăila ATLETISM
  261. MILITARU I. ROBERT CORNEL XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş ATLETISM
  262. MOVILEANU T.O.I. CRISTINA OLIVIA IOANA XII Colegiul Tehnic "Constantin Istrati"/Câmpina Prahova ATLETISM
  263. NEDELCU I. ANDREEA MARIA XII Liceul "Onisifor Ghibu"/Sibiu Sibiu ATLETISM
  264. NEMES A. ROBERT SANDOR XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor ATLETISM
  265. PREDA V. GEORGE DANIEL XII Grupul Şcolar de Construcţii "N. Mihăescu"/Târgovişte Dâmboviţa ATLETISM
  266. PURDA M. IOSEFINA XII Liceul "Traian Vuia"/Reşiţa Caraş- Severin ATLETISM
  267. RADU A. STELIAN ALEXANDRU XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş ATLETISM
  268. RÎPEANU C.IONELA MINODORA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  269. SLABU S. ADRIAN JENEL XII Colegiul Naţional "Octav Onicescu" Bucureşti Bucureşti ATLETISM
  270. STAN GH. ALEXANDRA GEORGIANA XII Grupul Şcolar Industrial Energetic/Câmpina Prahova ATLETISM
  271. STĂNCULESCU N. ADRIANA XII Colegiul Naţional "Victor Babeş"/Bucureşti Bucureşti ATLETISM
  272. STĂNESCU R. VLAD XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Bucureşti Bucureşti ATLETISM
  273. STĂNILĂ GH. GEORGIANA CRISTINA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  274. ŞUHANI V. CĂTĂLIN VASILE XII Colegiul "Alexandru cel Bun"/Gura Humorului Suceava ATLETISM
  275. TOADER M. ELIZA RALUCA XII Colegiul Tehnic "Constantin Istrati"/Câmpina Prahova ATLETISM
  276. TRIFAN I.V. ADRIAN IONEL XII Liceul cu Program Sportiv/Bistriţa Bistriţa- Năsăud ATLETISM
  277. TROFIN D. ANDREI CIPRIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Suceava Suceava ATLETISM
  278. TUDORACHE C. GABRIEL XII Colegiul Economic "Maria Teiuleanu"/Piteşti Argeş ATLETISM
  279. TURNEA D. ADRIANA DANIELA XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanţa Constanţa ATLETISM
  280. ZANFIRESCU M. MARIA ANA XII Liceul Teoretic "Axente Sever"/Mediaş Sibiu ATLETISM
  281. MILITARU F. IULIA ALINA XII Colegiul Naţional "Mihai Viteazul"/Bucureşti Bucureşti ATLETISM
  282. TÂRZIMAN I. ESTERA XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucureşti Bucureşti ATLETISM
  283. GOLEAC M.ANTONIO CRISTIAN XII Colegiul Naţional "Octav Onicescu"/Bucureşti Bucureşti ATLETISM
  284. ANDREI F. BEATRICE XII Colegiul Naţional "Nichita Stănescu"/Ploieşti Prahova ATLETISM
  285. ARSENE GH. MARIUS DANIEL XII Grupul Şcolar Economic/Mihăileşti Giurgiu ATLETISM
  286. BACIU C. ALEXANDRU GEORGE XII Liceul cu Program Sportiv/Bacău Bacău ATLETISM
  287. BARBU A. ANDREEA ROBERTA XII Liceul "Mircea Eliade"/Bucureşti Bucureşti ATLETISM
  288. BĂNĂNĂU P. CORNEL XII Colegiul Naţional "Octav Onicescu"/Bucureşti Bucureşti ATLETISM
  289. BERENDEI ST. DRAGOŞ XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  290. CACIURIAC V. ALEXANDRA CĂTĂLINA XII Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu"/Bucureşti Bucureşti ATLETISM
  291. CĂLBOREAN Z. CLAUDIU ZAHARIE XII Liceul Teoretic "Stephan Ludwig Roth"/Mediaş Sibiu ATLETISM
  292. CĂLIN M. IONUŢ COSMIN XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  293. CĂLINOIU A. ALEXANDRU GEORGE XII Colegiul Tehnic "Constantin Istrati"/Câmpina Prahova ATLETISM
  294. CHEŞCHEŞ E. F. LUCIAN XII Liceul "Nicolae Teclu"/Copşa Mică Sibiu ATLETISM
  295. CIOBANU P. RĂZVAN IONUŢ XII Colegiul Naţional "Nicolae Grigorescu"/Câmpina Prahova ATLETISM
  296. CÎRNARU I.ADRIAN VALENTIN XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş ATLETISM
  297. COCOŞI A. IONUŢ ROBERT XII Liceul "Onisifor Ghibu"/Sibiu Sibiu ATLETISM
  298. COMAN V. VLAD MIHAI XII Colegiul Naţional "Nicolae Grigorescu"/Câmpina Prahova ATLETISM
  299. COSTACHE GH. ALIN GEORGE XII Liceul cu Program Sportiv/Piteşti Argeş ATLETISM
  300. CRĂCIUNESCU C. F. BOGDAN RĂZVAN XII Liceul Teoretic "Independenţa"/Calafat Dolj ATLETISM
  301. DAVID C. IONUŢ XII Grupul Şcolar de Construcţii "N. Mihăescu"/ Târgovişte Dâmboviţa ATLETISM
  302. DEAŞ V. MARIUS ALEXANDRU XII Colegiul Tehnic "Constantin Istrati"/Câmpina Prahova ATLETISM
  303. DINCĂ E. IONELA ECATERINA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  304. DUMITRESCU C. DANIELA XII Liceul P.T.T.R. "Gheorghe Airinei"/Bucureşti Bucureşti ATLETISM
  305. DUMITRU V. MIHAI CODRUŢ XII Grupul Şcolar Forestier/Câmpina Prahova ATLETISM
  306. DUMITRU T. RALUCA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  307. ENACHE I. ADRIANA GEORGIANA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  308. ENE I. DIANA MARIA XII Liceul "Traian Vuia"/Reşiţa Caraş- Severin ATLETISM
  309. GAG M. ANDREI MARIUS XII Liceul cu Program Sportiv/Arad Arad ATLETISM
  310. GAGIU D. DANIEL XII Grupul Şcolar "Grigore Moisil"/Brăila Brăila ATLETISM
  311. GUŢU D. O. MIHAELA SANDRA XII Colegiul Naţional "Octav Onicescu"/Bucureşti Bucureşti ATLETISM
  312. IANCU I. IOANA ALEXANDRA XII Colegiul Naţional "Octav Onicescu"/Bucureşti Bucureşti ATLETISM
  313. ISĂILĂ V. ADINA XII Liceul "Onisifor Ghibu"/Sibiu Sibiu ATLETISM
  314. TOMA GH. PETRICĂ XII Grupul Şcolar de Construcţii "N. Mihăescu"/Târgovişte Dâmboviţa ATLETISM
  315. IVAŞCU R.N. ANDREEA XII Colegiul Naţional "Ion Creangă"/Bucureşti Bucureşti ATLETISM
  316. BODIN CĂTĂLIN XII Colegiul Naţional "Mircea Eliade"/Sighişoara Mureş HANDBAL
  317. COJOCARU RAREŞ MARIAN XII Colegiul Naţional "Mircea Eliade"/Sighişoara Mureş HANDBAL
  318. HRIMIUC DIDIL ROBERT XII Colegiul Naţional "Mircea Eliade"/Sighişoara Mureş HANDBAL
  319. ILII GAVRIL ALIN XII Colegiul Naţional "Mircea Eliade"/Sighişoara Mureş HANDBAL
  320. MĂRGINEANU ALEXANDRU MĂDĂLIN XII Colegiul Naţional "Mircea Eliade"/Sighişoara Mureş HANDBAL
  321. RAMBA ILINUŢ EMANUEL XII Colegiul Naţional "Mircea Eliade"/Sighişoara Mureş HANDBAL
  322. SANDRU CIPRIAN XII Colegiul Naţional "Mircea Eliade"/Sighişoara Mureş HANDBAL
  323. VANCEA BOGDAN CIPRIAN XII Colegiul Naţional "Mircea Eliade"/Sighişoara Mureş HANDBAL
  324. POPOVICI TIBERIU XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Baia Mare Maramureş HANDBAL
  325. BALASZ RADU XII Liceul cu Program Sportiv/Braşov Braşov HANDBAL
  326. RĂU BOGDAN MIRCEA XII Liceul cu Program Sportiv/Braşov Braşov HANDBAL
  327. POLOCOSER ANDREEA XII Liceul cu Program Sportiv/Galaţi Galaţi HANDBAL
  328. MĂRGINEAN DELIA XIII Liceul Industrial Metalurgic nr. 3/Galaţi Galaţi HANDBAL
  329. DRĂGUŢ ANA-MARIA XII Liceul cu Program Sportiv/Brăila Brăila HANDBAL
  330. GOGORIŢĂ OANA ALEXANDRA XII Liceul "Nicolae Titulescu"/Craiova Dolj HANDBAL
  331. ILIE CARMEN GABRIELA XII Liceul "Nicolae Titulescu"/Craiova Dolj HANDBAL
  332. IONESI ANA-MARIA CLAUDIA XII Liceul "Nicolae Titulescu"/Craiova Dolj HANDBAL
  333. AILINCĂI CRINA ELENA XII Liceul cu Program Sportiv "Avram Iancu"/Zalău Sălaj HANDBAL
  334. PREDA GEORGIANA XII Colegiul Tehnic "Gheorghe Lazăr"/Plopeni Prahova HANDBAL
  335. IVAN IRINA XII Colegiul Tehnic Energetic/Râmnicu Vâlcea Vâlcea HANDBAL
  336. POP ŞTEFAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  337. POP LEON XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  338. MORARU MARIAN DUMITRU ANDREI XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  339. PÎRGHIE MARIUS IOAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  340. SAMSON MIHAI XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  341. STOICA GEORGIAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  342. DRUNCEA DANIELA XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  343. GRĂDINARIU OANA ELENA XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  344. OROS TEODOR ALEXANDRU XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orşova Mehedinţi CANOTAJ
  345. TUDOSANU ANA MARIA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orşova Mehedinţi CANOTAJ
  346. BUBURUZAN ALEXANDRA PAULA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orşova Mehedinţi CANOTAJ
  347. FLOREA SIMONA ANDREEA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orşova Mehedinţi CANOTAJ
  348. MODREA FLORINA GEORGIANA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orşova Mehedinţi CANOTAJ
  349. BOGHIAN ANDREEA NICOLETA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orşova Mehedinţi CANOTAJ
  350. VERMEŞAN ALEXANDRA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orşova Mehedinţi CANOTAJ
  351. MITEA COSTIN IRINEL XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/ Constanţa Constanţa CANOTAJ
  352. GRECU LAURENŢIU XII Colegiul Tehnic Dierna/Orşova Mehedinţi CANOTAJ
  353. POPONEA ADELINA-ELENA XII Colegiul Agricol "Viaceslav Harnaj"/Bucureşti Bucureşti CANOTAJ
  354. MIHALACHE ALEXANDRA- NICOLETA XII Colegiul Agricol "Viaceslav Harnaj"/Bucureşti Bucureşti CANOTAJ
  355. DANCIU MARIUS pro- moţia 2009 Grupul Şcolar Forestier/Bistriţa Bistriţa- Năsăud HALTERE
  356. CHIRILĂ IOAN CRISTIAN XII Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"/Bucureşti Bucureşti ŞAH
  357. BĂCIOIU LORENA XII Colegiul Naţional de Arte "Regina Maria"/Constanţa Constanţa ADMITERE LYON, FRANŢA
  --------