ORDIN nr. 299 din 8 aprilie 2010privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 299 din 8 aprilie 2010
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 638 din 22 aprilie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 4 mai 2010    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe nr. 3.422 din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II şi III din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,ministrul sănătăţii şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Metodologia de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Metodologia prevăzută la alin. (1) stabileşte condiţiile administrative şi tehnice în baza cărora direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau Institutul Naţional de Sănătate Publică pot aproba, la solicitarea producătorilor sau distribuitorilor de apă, derogări pe o perioadă determinată de timp de la parametrii valorici chimici stabiliţi în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conformitate cu art. 5 alin. (2) din acelaşi act normativ.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, centrele regionale de sănătate publică Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Sibiu, Târgu Mureş şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo Borbely  +  AnexăMETODOLOGIE 08/04/2010