ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Nr. 135 din 10 februarie 2010
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 84 din 6 aprilie 2010
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Nr. 76 din 24 martie 2010
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
 • Nr. 1.284 din 14 aprilie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 27 aprilie 2010  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, al art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului,ministrul mediului și pădurilor, ministrul administrației și internelor, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul dezvoltării regionale și turismului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului asigură instruirea personalului din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, din cadrul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", precum și a autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, în scopul aplicării prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  p. Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Adrian Rădulescu,
  secretar de stat
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul dezvoltării regionale
  și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
   +  AnexăMETODOLOGIEde aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private