ORDIN nr. 103 din 26 aprilie 2010privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 27 aprilie 2010    Având în vedere prevederile:- Hotărârii Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, folosite de către personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (2) Modelul şi conţinutul formularului de proces-verbal şi cele ale anexei acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase. (2) Modelul şi conţinutul autorizaţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile tehnice ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei, ale anexei acestuia, precum şi ale autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 130/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 6 aprilie 2009, se abrogă.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Constantin CerbulescuBucureşti, 26 aprilie 2010.Nr. 103.  +  Anexa 1  +  Anexa 2  +  Anexa 3CARACTERISTICILE TEHNICEale procesului-verbal de constatare a contravenţiei, ale anexei acestuia,precum şi ale autorizaţiei emise de Autoritatea Naţionalăpentru Protecţia ConsumatorilorCaracteristicile tehnice ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei:- format: A4- 2x3 file/set, 20 de seturi/carnet (120 de file/carnet);- hârtie autocopiativă alb, roz, verde;- tipar faţă: două culori + numerotare; tipar verso: 0;- culori tipar faţă: negru şi o cerneală specială;- elemente grafice de securitate: guilloche cu cerneală specială;- alte elemente: perfor.Caracteristicile tehnice ale anexei la procesul-verbal de constatare a contravenţiei:- format: A4- 1x3 file/set, 20 de seturi/carnet (60 de file/carnet);- hârtie autocopiativă alb, roz, verde;- tipar faţă: două culori + numerotare; tipar verso: 0;- culori tipar faţă: negru şi o cerneală specială;- elemente grafice de securitate: guilloche cu cerneală specială;- alte elemente: perfor.Caracteristicile tehnice ale autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor:- format: A4;- file volante;- hârtie de securitate de 90-95 g/mý;- tipar faţă: 4 culori + dublă numerotare; tipar verso: 0;- culori tipar faţă: negru, pantone 288 U, pantone 5425 U şi o cerneală specială;- elemente grafice de securitate: fond numismatic, guilloche etc.;- alte elemente: perfor.__________