HOTĂRÂRE nr. 10 din 21 aprilie 2010privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 aprilie 2010    Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 96, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 96. - (1) Iniţiatorul proiectului sau al propunerii legislative poate să îşi retragă proiectul sau propunerea până la începerea dezbaterilor generale, cu aprobarea plenului".2. La articolul 96, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care o iniţiativă legislativă a fost adoptată sau respinsă de către Senat, ca primă Cameră sesizată, respectiva iniţiativă îşi continuă procedura de dezbatere şi adoptare, fără ca iniţiatorul să mai poată solicita retragerea acesteia."Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 21 aprilie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEBucureşti, 21 aprilie 2010.Nr. 10.__________