RECTIFICARE nr. 146 din 24 iulie 1997
EMITENT
  • MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 23 octombrie 1997    În Legea nr. 146/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, se fac următoarele rectificari:* la art. 18 alin. (3), în loc de: "taxa judiciară de timbru" se va citi: "taxa de timbru", iar în loc de: "taxa judiciară de timbru se constituie" se va citi: "taxa de timbru se restituie";* la art. 23 alin. (1), în loc de: "următoarele cauze" se va citi: "următoarele cazuri";* la art. 26 alin. (1), în loc de: "taxele judiciare de timbru" se va citi: "taxele de timbru".----------------