ORDIN nr. 3.567 din 6 aprilie 2010privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.142/2006
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010    În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.142/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:- în anexa nr. 4, articolul VIII va avea următorul cuprins:"VIII. Modificarea contractuluiContractul de management educaţional se suspendă de drept în cazul în care împotriva managerului educaţional a fost formulată plângere penală de către organele ierarhic superioare sau a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti."  +  Articolul IIDirecţia generală managementul resurselor umane şi reţea şcolară şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 6 aprilie 2010.Nr. 3.567.----