NORME TEHNICE din 1 aprilie 2010de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 bis din 1 aprilie 2010    ---------- Notă *) Aprobate prin Ordinul nr. 264/407/2010 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 1 aprilie 2010.SECŢIUNEA A - PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV, FINANŢATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII  +  Capitolul I CADRUL GENERAL DE REALIZARE A PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE  +  Articolul 1În anul 2010, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2010, se derulează următoarele programe de sănătate:I. Programele naţionale privind bolile transmisibile1. Programul naţional de imunizare2. Programul naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare)2.1. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;2.2. Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV;2.3. Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei;2.4. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală;2.5. Subprogramul naţional de intervenţie în pandemia de gripă;2.6. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.3. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale4. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională5. Programul naţional pentru asigurarea managementului programelor naţionale privind bolile transmisibileII. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncăIII. Programele naţionale privind bolile netransmisibile1. Programul naţional de boli cardiovasculare1.1. Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare;1.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.2. Programul naţional de oncologie2.1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV;2.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;2.3. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice;2.4. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice.3. Programul naţional de sănătate mintală3.1. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocială;3.2. Subprogramul de prevenire şi tratament ale toxicodependenţelor.4. Programul naţional de diabet zaharat5. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană5.1. Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;5.2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale.6. Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă6.1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afecţiuni complexe prin chirurgie minim invazivă asistată robotic;6.2. Subprogramul de radiologie intervenţională;6.3. Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive).7. Programul naţional de boli endocrine8. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever8.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare;8.2. Subprogramul de tratament al sepsisului sever.9. Programul naţional de urgenţă prespitalicească10. Program naţional de monitorizare activă a bolnavilor cu dizabilităţi de ambulaţie (copii şi adulţi)IV. Programul naţional de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate1. Subprogramul de informare, educare, comunicare pentru prevenirea cancerului de col uterin;2. Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos;3. Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun.V. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copiluluiIntervenţii pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului: a) promovarea alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la copil; b) profilaxia anemiei feriprive la gravidă; c) profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf; d) profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere; e) profilaxia anemiei feriprive la sugar; f) profilaxia rahitismului carenţial al copilului.2. Subprogramul de sănătate a copiluluiIntervenţii pentru sănătatea copilului: a) prevenirea deceselor neonatale prin creşterea accesului la îngrijiri adecvate în unităţi regionale; b) screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital, precum şi confirmarea diagnosticului şi tratamentul specific al cazurilor depistate; c) screening pentru depistarea precoce a deficienţelor de auz; d) screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul şi dispensarizarea bolnavilor; e) diagnosticul precoce, prevenţia primară şi secundară, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil; f) prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific şi recuperare neuropsihomotorie pentru următoarele afecţiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale; g) profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial la copiii cu risc crescut de infecţie; h) screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii; i) asigurarea sănătăţii orale a copiilor.3. Subprogramul de sănătate a femeiiIntervenţii de sănătate a femeii: a) creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială; b) creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză; c) profilaxia şi diagnosticul pre- şi postnatal al malformaţiilor şi/sau al unor afecţiuni genetice; d) profilaxia sindromului de izoimunizare Rh; e) şcoala mamei.4. Subprogramul de monitorizare şi evaluare a Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului.VI. Programul naţional de administraţie sanitară1. Subprogramul de evaluare a performanţei spitalelor.VII. Programul naţional de tratament în străinătateVIII. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelorIX. Programul naţional de asistenţă medicală comunitară şi acţiuni pentru sănătate*  +  Articolul 2Programele naţionale de sănătate prevăzute la art. 1 sunt elaborate şi derulate în mod distinct sau în comun de către Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz.  +  Articolul 3Resursele financiare pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate provin de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 4Programele naţionale, respectiv subprogramele de sănătate care sunt derulate în comun de către Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi care sunt finanţate din fondurile transferate din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:1) Programul naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză;2) Programul naţional de boli cardiovasculare;3) Programul naţional de oncologie - Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice şi Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice;4) Programul naţional de diabet zaharat;5) Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană - Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;6) Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive);7) Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever;8) Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor.  +  Articolul 5 (1) Programele naţionale de sănătate sunt coordonate la nivel naţional de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii. (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate derulează activităţile cuprinse în cadrul programelor prevăzute la art. 4, finanţate prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 6Programele naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii sunt implementate şi monitorizate la nivel regional şi local de coordonatorii din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7Programele naţionale de sănătate se derulează prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţii de sănătate publică, furnizori de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, farmaciile cu circuit deschis şi prin alte unităţi sanitare desemnate de Ministerul Sănătăţii sau direcţiile de sănătate publică, după caz.  +  Articolul 8 (1) Instituţiile şi unităţile sanitare publice care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază pe cod numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului. (2) Furnizorii privaţi de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază pe cod numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.  +  Articolul 9Programele naţionale de sănătate, respectiv subprogramele se finanţează de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii de la titlurile bugetare 20 "Bunuri şi servicii" şi 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.  +  Articolul 10 (1) Pentru programele şi subprogramele de sănătate prevăzute la art. 4, Ministerul Sănătăţii transferă lunar către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sumele necesare pentru derularea acestora în limita fondurilor aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 11/2010, la solicitarea fundamentată a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în condiţiile prezentelor norme. (2) Finanţarea programelor şi subprogramelor de sănătate din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative ale acestora, în raport cu:1) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;2) disponibilul din cont rămas neutilizat;3) indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară;4) bugetul aprobat cu această destinaţie;5) raportarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a datelor în registrul bolnavilor specific programului derulat, acolo unde acesta există. (3) Cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului pentru programe de sănătate, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme. (4) Cererile de finanţare transmise de către ordonatorii de credite după termenul stabilit în prezentul ordin nu sunt avizate, iar sumele solicitate în cererea de finanţare se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea. (5) În urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici şi în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse se stabileşte şi modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.  +  Articolul 11 (1) Sumele alocate pentru programele naţionale de sănătate sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale Institutului Naţional de Sănătate Publică, direcţiilor de sănătate publică, respectiv ale unităţilor sanitare publice, se aprobă odată cu acestea şi se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite. (2) Sumele alocate pentru programele naţionale de sănătate sunt cuprinse în veniturile furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale prin care acestea se derulează şi se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite.  +  Articolul 12 (1) Pentru realizarea activităţilor specifice programelor naţionale de sănătate din fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri şi servicii" instituţiile sau unităţile sanitare pot finanţa, în principal, următoarele categorii de cheltuieli: medicamente şi materiale sanitare, inclusiv reactivi şi dezinfectanţi, vaccinuri, bunuri de natura obiectelor de inventar, materiale de laborator, tichete de masă pentru donatorii de sânge, precum şi alte cheltuielile specifice prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate, de natura bunurilor şi serviciilor. (2) Din fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri şi servicii" instituţiile sau unităţile sanitare nu pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor.  +  Articolul 13 (1) Din fondurile alocate la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" unităţile sanitare care derulează programe de sănătate pot finanţa următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de personal aferente personalului ce urmează a fi încadrat cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii; b) cheltuieli pentru bunuri şi servicii în conformitate cu detalierea pe subprograme; c) cheltuieli de deplasare pentru realizarea activităţilor prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate (2) Pentru realizarea atribuţiilor şi activităţilor prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate, unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate în condiţiile legii, pot încheia contracte/convenţii civile cu medici, asistenţi medicali şi alte categorii de personal, după caz, precum şi cu persoane juridice. Contractele/convenţiile civile încheiate de către unităţile de specialitate reprezintă acţiuni multianuale, sunt de natură civilă şi se încheie pentru toată perioada de derulare a programelor naţionale de sănătate. Sumele necesare pentru încheierea acestor contracte/convenţii civile sunt cuprinse în fondurile alocate programelor naţionale de sănătate respective. (3) Activităţile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) sunt următoarele: a) coordonarea, implementarea şi monitorizarea programelor, subprogramelor şi obiectivelor; b) educaţia pentru sănătate pe grupe de populaţie cu risc de îmbolnăvire; c) servicii de consiliere acordate de consilierii HIV/SIDA; d) efectuarea screeningului pentru grupele de populaţie incluse în program sau subprogram, după caz; e) instruirea şi formarea personalului; f) informarea, educarea şi acordarea de consultaţii în probleme specifice privind promovarea unui comportament sănătos; g) realizarea lucrărilor legate de sistemul informaţional utilizat în cadrul programelor naţionale de sănătate; h) coordonarea centrelor de consiliere pentru renunţarea la fumat; i) logistica aprovizionării şi distribuirii contraceptivelor prin reţeaua de asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie, primară sau direct către grupuri vulnerabile de populaţie; j) coordonarea activităţii de transplant de organe şi ţesuturi, menţinerea în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală; k) coordonarea activităţii reţelei de TBC; l) managementul registrelor naţionale ale bolnavilor cronici; m) alte activităţi cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate.  +  Articolul 14Din sumele alocate instituţiilor şi unităţilor sanitare care derulează programe naţionale de sănătate nu se pot efectua cheltuieli de capital.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Sănătăţii organizează proceduri de achiziţie la nivel naţional pentru achiziţionarea de: a) vaccinuri şi materiale sanitare, din sumele prevăzute în Programul naţional de imunizări, pentru realizarea imunizărilor conform Calendarului naţional de vaccinare; b) teste de diagnostic rapide şi ELISA necesare pentru depistarea persoanelor infectate HIV, din fondurile alocate Programului naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare), subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV; c) contraceptive acordate în cadrul Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului; d) medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea din fondurile alocate unor programe naţionale de sănătate, altele decât cele prevăzute la lit. a) - c), după caz. (2) Urmare finalizării procedurilor de achiziţie prevăzute la alin. (1) lit. a) - c), contractele de furnizare se încheie între Ministerul Sănătăţii şi furnizorii adjudecaţi.  +  Articolul 16 (1) Pentru realizarea unor obiective şi activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate, Ministerul Sănătăţii încheie contracte de servicii pentru depozitarea, conservarea şi eliberarea produselor achiziţionate la nivel naţional, a produselor primite ca donaţie/sponsorizare, prin negociere cu Compania Naţională "Unifarm" - S.A., cu respectarea obiectului de activitate al acesteia prevăzut în statutul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 892/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "UNIFARM" - S.A. (2) Pentru realizarea unor obiective şi activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate, unităţile sanitare cu paturi al căror management al asistenţei medicale a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale încheie contracte de prestări servicii cu direcţiile de sănătate publică, utilizând sume din bugetul Ministerului Sănătăţii alocate acestor instituţii publice pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.  +  Articolul 17Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, cu unităţi din coordonarea sau de sub autoritatea sa, pentru realizarea de studii, activităţi şi lucrări aferente programelor naţionale de sănătate.Contractele vor cuprinde, în mod obligatoriu, date referitoare la activităţile care fac obiectul contractului, sumele aferente fiecărei activităţi, modul de raportare şi de valorificare a rezultatelor, termenele intermediare şi termenul final de predare.Decontarea contravalorii lucrărilor sau prestaţiilor contractate se face în raport cu gradul de realizare a acestora, precum şi de îndeplinirea obligaţiilor şi termenelor asumate prin contract.  +  Articolul 18Drepturile de proprietate intelectuală pentru datele colectate şi analizele/studiile realizate în cadrul programelor naţionale de sănătate aparţin Ministerului Sănătăţii şi/sau Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz.  +  Articolul 19Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate pentru care Ministerul Sănătăţii nu organizează licitaţii naţionale, achiziţia bunurilor, produselor specifice, serviciilor etc. se realizează la nivel local, în condiţiile legii, de către instituţiile şi unităţile sanitare prin care acestea se derulează.  +  Articolul 20În vederea realizării programelor naţionale de sănătate, structurile de specialitate din Ministerul Sănătăţii au următoarele atribuţii: (1) Serviciul pentru programe de sănătate: a) propune spre aprobare ministrului sănătăţii domeniile prioritare de acţiune în structurarea programelor naţionale de sănătate, evaluează şi fundamentează necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile propuse pentru programele de sănătate; b) elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice strategia programelor naţionale de sănătate, de organizare şi desfăşurare a acestora, pe baza propunerilor comisiilor de specialitate ale Ministerul Sănătăţii, coordonatorilor tehnici naţionali pentru fiecare program/subprogram de sănătate şi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; c) elaborează structura programelor şi subprogramelor de sănătate, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe baza propunerilor coordonatorilor tehnici şi ale comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii; d) propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor pe programe, subprograme şi obiective, precum şi repartiţia fondurilor pe judeţe şi unităţi sanitare, pe baza propunerilor coordonatorilor tehnici sau a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, după caz; e) evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor programelor naţionale de sănătate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate; f) comunică direcţiilor de sănătate publică şi unităţilor sanitare care derulează programe naţionale de sănătate sumele repartizate, precum şi activităţile pentru care se utilizează; g) centralizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale celorlalte instituţii care derulează programele naţionale de sănătate şi le înaintează către Direcţia generală economică pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite; h) primeşte de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate solicitarea lunară de finanţare şi o înaintează către Direcţia generală economică pentru întocmirea cererii de deschidere de credite; i) transmite Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii în vederea centralizării indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate raportaţi în condiţiile prezentului ordin; j) monitorizează şi analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este necesar, realizarea indicatorilor specifici fiecărui program şi subprogram de sănătate, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia unor disfuncţionalităţi în utilizarea fondurilor aferente, după caz; k) comunică Serviciului de achiziţii publice necesităţile şi priorităţile în domeniul programelor naţionale de sănătate în vederea întocmirii de către acesta a programului anual al achiziţiilor publice, în condiţiile legii; l) analizează modul de derulare a programelor naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza indicatorilor specifici, datelor şi analizelor trimestriale transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în primele 20 de zile ale lunii următoare încheierii trimestrului. (2) Direcţia generală economică din Ministerul Sănătăţii: a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii pentru anul 2011 în care sunt cuprinse sumele aferente programelor naţionale de sănătate, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de structurile de specialitate din Ministerul Sănătăţii cu atribuţii în elaborarea şi coordonarea programelor naţionale de sănătate; b) comunică Serviciului pentru programe de sănătate, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare, în vederea repartizării acestora pe programe, pe judeţe şi pe instituţii/unităţi sanitare; c) elaborează şi supune spre aprobare conducerii ministerului filele de buget, pe surse de finanţare şi pe programe naţionale de sănătate şi le comunică direcţiilor de sănătate publică teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul de stat şi unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii; d) primeşte lunar solicitările de finanţare ale instituţiilor şi unităţilor sanitare cuprinse în program, centralizate de Serviciul pentru programe de sănătate şi efectuează deschiderile de credite necesare pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate, pe judeţe, instituţii şi unităţi sanitare; e) comunică lunar Serviciului pentru programe de sănătate situaţia deschiderilor de credite bugetare, pe fiecare program/subprogram de sănătate, pe surse de finanţare, pe judeţe, pe instituţii publice şi unităţi sanitare; f) analizează trimestrial fondurile alocate pe programe naţionale de sănătate; g) analizează trimestrial modul de execuţie al bugetului aprobat pentru programele naţionale de sănătate; h) finanţează acţiunile cuprinse în programele naţionale de sănătate derulate în comun, finanţate prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, pe baza solicitării lunare transmisă de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Serviciului pentru programe de sănătate; i) solicită trimestrial şi anual Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate execuţia fondurilor alocate prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate; j) efectuează repartizarea creditelor bugetare aprobate pe unităţi subordonate, precum şi modificarea acestora pe titluri de cheltuieli şi programe naţionale de sănătate prin virări de credite, potrivit legii; k) centralizează şi analizează lunar necesarul de credite pe titluri de cheltuieli şi programe naţionale de sănătate pentru întocmirea cererii de deschideri de credite. (3) Serviciul achiziţii publice: a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de către Serviciul pentru programe de sănătate; b) elaborează sau, după caz, coordonează activităţile de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; c) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în vigoare; d) aplică şi finalizează procedurile de atribuire prin încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru, pentru achiziţiile organizate de Ministerul Sănătăţii necesare realizării programelor naţionale de sănătate; e) asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.  +  Articolul 21Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii are următoarele atribuţii principale în domeniul programelor naţionale de sănătate : a) transmite Ministerului Sănătăţii, până la data 15 iulie 2010, rezultatele analizelor, studiilor, anchetelor şi prognozelor efectuate necesare în vederea fundamentarii domeniilor prioritare de acţiune în structurarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2011; b) centralizează trimestrial şi anual indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate raportaţi în condiţiile prezentului ordin; c) calculează indicatorii de evaluare specifici programelor naţionale de sănătate, în condiţiile prezentului ordin; d) transmite Ministerului Sănătăţii, trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie, indicatorii prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate, centralizaţi la nivel naţional; e) transmite Ministerului Sănătăţii până la data 1 februarie 2011 indicatorii prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate derulate în anul 2010, centralizaţi la nivel naţional; f) organizează şi administrează baza naţională de date privind statisticile în domeniul programelor naţionale de sănătate; g) elaborează şi transmite Ministerului Sănătăţii rapoarte periodice cu privire la indicatorii realizati în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi analiza acestora.  +  Articolul 22Coordonatorii tehnici ai programelor naţionale de sănătate au următoarele obligaţii: a) formulează propuneri cu privire la strategia programelor naţionale de sănătate, de organizare şi desfăşurare a acestora pentru anul 2011, pe care le înaintează Serviciului pentru programe de sănătate până cel tîrziu la data de 15 iulie 2010; b) formulează propuneri cu privire la structura programelor şi subprogramelor de sănătate, pentru anul 2011, pe care le înaintează Serviciului pentru programe de sănătate până cel tîrziu la data de 15 iulie 2010; c) fundamentează necesarul de resurse pentru programele naţionale de sănătate propuse pentru anul 2011; d) formulează propuneri cu privire la repartiţia fondurilor pe judeţe şi unităţi sanitare, la solicitarea Serviciului pentru programe de sănătate, după caz.  +  Articolul 23Ordonatorii de credite secundari şi terţiari au următoarele obligaţii în realizarea programelor naţionale de sănătate: a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale; b) gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti; c) organizează evidenţa contabilă a cheltuielilor pe fiecare program şi subprogram, pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare; d) raportează indicatorii specifici prevăzuţi în programele naţionale de sănătate, în condiţiile prezentului ordin; e) transmit Serviciului pentru programe de sănătate cererile de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentului ordin; f) desemnează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice câte un coordonator pentru fiecare program naţional de sănătate pe care îl derulează; g) completeză fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate; h) organizează, prin directorul financiar contabil al unităţii sanitare şi instituţiei publice prin care se derulează programele naţionale de sănătate, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale unităţii sanitare/instituţiei publice respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii orice alte date referitoare la programele naţionale de sănătate pe care le derulează şi să răspundă de exactitatea şi realitatea datelor raportate; j) transmit lunar Direcţiei generale economică din cadrul Ministerului Sănătăţii, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuţia bugetară a bugetului aprobat pentru programele naţionale de sănătate derulate; k) achiziţionează medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;  +  Articolul 24Raportarea indicatorilor specifici prevăzuţi în programe şi subprograme se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, atât în format electronic şi pe suport hârtie, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 25Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.  +  Articolul 26Direcţiile de sănătate publică au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate: a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate raportaţi de unităţile sanitare/instituţiile publice în condiţiile prezentului ordin; b) transmit Serviciului pentru programe de sănătate, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a); c) monitorizează modul de derulare al programelor naţionale de sănătate; d) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unităţile sanitare / instituţiile care derulează programele naţionale de sănătate; e) transmit Serviciului pentru programe de sănătate, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. d); f) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. d) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate; g) transmit Serviciului pentru programe de sănătate, până la data de 15 iulie 2010, propunerile cu privire la structura programelor şi subprogramelor de sănătate, precum şi fundamentarea necesarului de resurse pentru anul 2011.  +  Articolul 27Unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora: a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor programelor naţionale de sănătate derulate, pe bază de cod numeric personal; b) raportează direcţiilor de sănătate publică sau, după caz, Serviciului pentru programe de sănătate, în funcţie de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 10 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate, în condiţiile prezentului ordin; c) monitorizează modul de derulare al programelor naţionale de sănătate derulate; d) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii fiecărui program naţional de sănătate derulat; e) transmit direcţiei de sănătate publică sau, după caz, Serviciului pentru programe de sănătate, în funcţie de subordonare, raportul de activitate prevăzut la lit. d), până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care raportarea; f) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. d) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate.  +  Articolul 28Coordonatorii programelor naţionale de sănătate, desemnaţi în condiţiile prezentului ordin, au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora: a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor programelor naţionale de sănătate derulate, pe bază de cod numeric personal; b) raportează conducerii instituţiei, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate, în condiţiile prezentului ordin; c) monitorizează modul de derulare al programelor naţionale de sănătate pe care le coordonează; d) monitorizează permanent consumul de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea, care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate pe care le coordonează; e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportarea; f) raportul de activitate prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate; g) informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea programelor naţionale de sănătate şi propune măsuri de soluţionare a acestora.  +  Articolul 29 (1) Monitorizarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate se referă la: a) modul de realizare şi de raportare al indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin; b) încadrarea în bugetul aprobat; c) respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate unităţilor sanitare/instituţiilor care derulează programe naţionale de sănătate; d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea programelor naţionale de sănătate; e) identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea programelor naţionale de sănătate. (2) Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti asigură managementul şi coordonarea metodologică a următoarelor programe şi subprograme de sănătate: a) Programul naţional de imunizare; b) Programul naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare); c) Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale; d) Programul naţional pentru asigurarea managementului programelor naţionale privind bolile transmisibile; e) Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă; f) Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos.  +  Articolul 30Pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul unor programe naţionale de sănătate se elaborează norme metodologice, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Capitolul II BUGETUL ALOCAT PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE APROBATE PENTRU ANUL 2010                                                                        MII LEI┌───────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumire program │Buget de│ Venituri│ Buget │Din care ││ │ stat │ proprii │ total │transfer ││ │ │ │ │ FNUASS │├───────────────────────────────────────┴────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│I. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE │ │ │ ││TRANSMISIBILE, din care: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite de angajament 22.593│ 148.948│ 171.541│ 758│├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite bugetare 22.593│ 148.948│ 171.541│ 758│├───────────────────────────────────────┬────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│II. PROGRAMUL NAŢIONAL DE │ │ │ │ ││MONITORIZARE A FACTORILOR │ │ │ │ ││DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATA, din │ │ │ │ ││care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite de angajament │ 0│ 5.022│ 5.022│ 0│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite bugetare │ 0│ 5.022│ 5.022│ 0│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│III. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE│ │ │ │ ││NETRANSMISIBILE, din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite de angajament │ 334.200│ 969.281│1.303.481│1.159.593│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite bugetare │ 334.200│ 969.281│1.303.481│1.159.593│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│IV PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROMOVARE A │ │ │ │ ││SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE,│ │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite de angajament │ 0│ 8.183│ 8.183│ 0│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite bugetare │ 0│ 8.183│ 8.183│ 0│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│V. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A │ │ │ │ ││FEMEII ŞI COPILULUI, din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite de angajament │ 76.173│ 827│ 77.000│ 0│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite bugetare │ 76.173│ 827│ 77.000│ 0│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│VI PROGRAMUL NAŢIONAL DE │ │ │ │ ││ADMINISTRAŢIE SANITARĂ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite de angajament │ 68│ 189│ 257│ 0│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite bugetare │ 68│ 189│ 257│ 0│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│VII PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT │ │ │ │ ││ÎN STRĂINĂTATE, din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite de angajament │ 35.000│ 0│ 35.000│ 0│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite bugetare │ 35.000│ 0│ 35.000│ 0│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│VIII PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU │ │ │ │ ││90% A PREŢULUI DE REFERINŢĂ AL │ │ │ │ ││MEDICAMENTELOR │ 0│ 0│ 104.500│ │├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite de angajament │ 0│ 104.500│ 104.500│ 104.500│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite bugetare │ 0│ 104.500│ 104.500│ 104.500│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│IX PROGRAMUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ │ │ │ │ ││ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite de angajament │ 0│ 312│ 312│ 0│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite bugetare │ 0│ 312│ 312│ 0│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│TOTAL PROGRAME NAŢIONALE DE │ │ │ │ ││SĂNĂTATE, din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite de angajament │ 468.034│1.237.262│1.705.296│1.264.851│├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite bugetare │ 468.034│1.237.262│1.705.296│1.264.851│└───────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘  +  Capitolul III STRUCTURA PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE APROBATE PENTRU ANUL 2010I. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILEStructura:1. Programul naţional de imunizare;2. Programul naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare);2.1. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;2.2. Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV;2.3. Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei;2.4. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală;2.5. Subprogramul naţional de intervenţie în pandemia de gripă;2.6. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.3. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;4. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională;5. Programul naţional pentru asigurarea managementului programelor naţionale privind bolile transmisibile.1. Programul naţional de imunizare (PNI)Coordonare tehnică:Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).Obiectiv: a) Asigurarea unei acoperiri vaccinale de minim 95% pentru toate vaccinurile prevăzute în calendarul de vaccinareActivităţi: a) Activităţi derulate la nivelul Ministerului Sănătăţii:Serviciul pentru programe de sănătate şi Direcţia de sănătate publică şi control în sănătatea publică (DSPCSP) coordonează activităţile de achiziţionare, depozitare şi distribuire a vaccinurilor prevăzute în calendarul de vaccinare aprobat. b) Activităţi derulate la nivelul Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) şi structurile de specialitate de la nivel regional:1. coordonează şi monitorizează la nivel naţional şi regional derularea activităţilor desfăşurate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;2. realizează repartiţiile pe tipuri de vaccinuri, în funcţie de necesarul solicitat de direcţiile de sănătate publică judeţene şi le transmite DSPCSP din cadrul Ministerului Sănătăţii în vederea aprobării şi elaborării ordinului de distribuire;3. monitorizează acoperirea vaccinală conform metodologiei unice;4. analizează realizările la acoperirea vaccinală pentru toate vaccinurile şi grupele de vârstă prevăzute în calendarul naţional de vaccinare şi transmite rapoarte trimestriale şi anuale pe această temă către DSPCSP din cadrul Ministerului Sănătăţii;5. asigură funcţia de secretariat pentru Comitetul Naţional de Vaccinologie;6. propune şi realizează studii de seroprevalenţă, în colaborare cu structurile de specialitate din CRSP şi după caz cu INCDMI Cantacuzino Bucureşti;7. coordonează supravegherea reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) şi informează DSPCSP din cadrul Ministerului Sănătăţii cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte naţionale/internaţionale privind loturi de vaccinuri în urma cărora s-au înregistrat RAPI);8. organizează instruiri metodologice pentru personalul de specialitate din direcţiile de sănătate publică judeţene,9. întocmeşte, supune avizării DSPCSP din Ministerul Sănătăţii şi transmite raportul anual solicitat de OMS pe problema vaccinărilor. c) Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti (DSP):1. asigură preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central, depozitarea şi distribuţia vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale;2. identifică comunităţile cu acoperire vaccinală suboptimală, dispune şi organizează campanii suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanţierilor, atât prin intermediul medicilor de familie şi de medicină şcolară, cât şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi al mediatorilor sanitari;3. asigură funcţionarea sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;4. realizează anchetele de estimare a acoperirii vaccinale, conform metodologiei unice;5. verifică condiţiile de păstrare a vaccinurilor, modul de administrare în condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, înregistrarea şi raportarea vaccinărilor;6. participă la realizarea de studii de seroprevalenţă organizate de INSP;7. raportează datele privind acoperirile vaccinale conform metodologiei unice;8. participă la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT şi/sau centrele regionale de sănătate publică;9. asigură instruirea personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a vaccinărilor;10. asigură realizarea catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare pentru imunizarea copiilor şi utilizarea cu eficienţă a vaccinurilor solicitate şi repartizate;11. pentru desfăşurarea campaniilor de vaccinare şcolare, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie contracte cu unităţile sau instituţiile aflate în subordinea autorităţilor publice locale; d) Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare şi maternităţi, din sistemul public şi privat:1. asigură efectuarea imunizărilor gratuite a tuturor copiilor înscrişi pe listele proprii de asiguraţi, conform calendarului de vaccinări aprobat prin prezentul ordin, cu tipurile de vaccin recomandate de Ministerul Sănătăţii, precum şi a tuturor copiilor neasiguraţi care se prezintă la consultaţii.2. asigură acoperirea vaccinală optimă pentru toate tipurile de vaccinuri şi grupele de vârstă, în teritoriul în care îşi exercită activitatea, cu accent pe comunităţile cu acoperire vaccinală deficitară;3. asigură depozitarea şi utilizarea vaccinurilor în condiţii de maximă siguranţă şi eficienţă;4. depistează, înregistrează şi notifică direcţiei de sănătate publică judeţene reacţiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;5. asigură completarea corectă şi completă a evidenţei vaccinărilor conform legislaţiei în vigoare;6. asigură înregistrarea şi raportarea corectă a vaccinărilor efectuate şi răspund de utilizarea cu eficienţă a cantităţilor de vaccinuri primite de la direcţiile de sănătate publică judeţene;7. serviciile medicale privind vaccinările vor fi raportate către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate numai după validarea acestora de către serviciile abilitate din DSP judeţean;8. asigură respectarea lanţului de frig, preluarea şi transportul vaccinurilor, precum şi păstrarea şi administrarea acestora în condiţii de maximă siguranţă;9. participă la sesiunile de instruire organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;10. asigură informarea părinţilor cu privire la vaccinurile utilizate în Programul Naţional de Imunizări şi cu privire la calendarul naţional de vaccinare.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: raportare trimestrială şi anuală a) număr doze de vaccin achiziţionate*): 3.401.000 doze2) Indicatori de eficienţă: raportare anuală a) cost mediu/doză vaccin achiziţionat centralizat*): 30 lei──────── Notă *) Se raportează de MS/ de către DSPJ dacă din motive obiective, la dispoziţia MS, parte din vaccinurile aferente Calendarului Naţional de Vaccinare sunt achiziţionate la nivel local3) Indicatori de rezultate - anual: a) acoperirea vaccinală cu DTP3 = nr. copii care au primit DTP3 (în diferite combinaţii de vaccinuri) în cursul anului 2010 x 100 / nr. născuţi vii*) în perioada 1 iulie 2009-30 iunie 2010 - nr. decedaţi sub 1 an în perioada 1 iulie 2009-30 iunie 2010.Ţinta : 95%─────────── Notă *) La nr. născuţi vii în maternităţile din judeţ se va adăuga nr. copiilor având domiciliul în judeţul respectiv, dar născuţi în maternităţi din alte judeţe.În acest sens, maternităţile din fiecare judeţ au obligaţia de a trimite la DSPJ - Serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile lunar, până la data de 4 ale lunii, pentru luna precedentă, pe format de hârtie şi electronic, lista cu nou-născuţii având domiciliul în alte judeţe.Serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din cadrul DSPJ va trimite lunar, până la data de 5 pentru luna precedentă, către alte DSPJ, după caz, lista copiilor având domiciliul în judeţul în care acestea funcţionează.Listele vor fi nominale, incluzând numele şi prenumele copilului, CNP/data naşterii copilului, numele şi prenumele părinţilor, domiciliul şi data vaccinării BCG şi AHB în maternitate. b) acoperirea vaccinală cu ROR1 = nr. copii care au primit ROR1 în cursul anului 2010 x 100 / nr. născuţi vii în anul 2009 - nr. decedaţi sub 1 an în anul 2009Ţinta : 95%Unităţi care derulează programul: a) Ministerul Sănătăţii - DSPCSP b) Institutul Naţional de Sănătate Publică c) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti d) Cabinete de medicină de familie, cabinetele medicale din unităţile de învăţământ, maternităţiNatura cheltuielilor a) capitolul "bunuri şi servicii": reactivi, eprubete, vacuumtainere cu ace, criotuburi, vată, alcool sanitar, mănuşi, măşti, recipienţi pentru colectare seringi, recipienţi pentru colectare de ace folosite, recipienţi pentru depozitare-transport de probe, materiale de birotică, substanţe dezinfectante; cheltuieli de deplasare;Servicii: plata serviciilor pentru examenele de serologie cu laboratoarele din alte unităţi desemnate (în cazul studiilor de seroprevalenţă).Calendarul de vaccinare 2010┌─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┐│Vârsta recomandată │ Vaccin │ Comentarii │├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│Primele 24 de ore │HEP B │În maternitate │├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│2 - 7 zile │BCG │ │├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│2 luni │DTPa-VPI-Hib │Simultan │├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│ │HEP B │ │├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│4 luni │DTPa-VPI-Hib │ │├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│6 luni │DTPa-VPI-Hib │Simultan │├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│ │HEP B │ │├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│12 luni │DTPa-VPI-Hib │Simultan │├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│ │ROR │ │├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│4 ani │DTPa*) │ │├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│7 ani (în clasa I) │ROR │Campanie ││ │ │şcolară │├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│9 ani (în clasa a III-a) │VPI │Campanie ││ │ │şcolară │├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│14 ani (în clasa a VIII-a│dT │Campanie ││ │ │şcolară │└─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┘───────── Notă *) Pentru cohortele de copii de 30 - 35 de luni care nu au primit DTP doza a 5-a până la data de 30 septembrie 2008, precum şi pentru cohorta de copii care împlinesc 30 de luni în luna octombrie 2008, se va realiza vaccinarea cu DTPa la împlinirea vârstei de 4 ani, începând din anul 2010.Abrevieri:DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelularVPI = Vaccin polio inactivatHep B = vaccin hepatitic BDTPa-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus BRRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreionBCG = vaccin de tip Calmette GuerrindT = vaccin diftero-tetanic pentru adulţiNOTĂ:1. Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă.2. La 2, 4, 6 şi 12 luni vaccinarea se realizează cu vaccinul DTPa-VPI sau DTPa-VPI-Hib, în funcţie de stocurile de vaccin existente la nivel judeţean.2. Programul naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare)2.1. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritareCoordonare tehnică:Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)Obiectiv:Menţinerea sub control a incidenţei bolilor transmisibile prioritare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu ţintele europene şi ale Organizaţiei Mondiale a SănătăţiiActivităţi: a) Activităţi derulate la nivelul INSP prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) şi structurile de specialitate din CRSP Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara1. coordonează supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare (culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice către forurile naţionale şi europene);2. asigură coordonarea metodologică a reţelei de boli transmisibile la nivel naţional şi regional,3. asigură coordonarea metodologică a sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid în colaborare cu Biroul RSI şi informare toxicologică din structura INSP4. elaborează şi implementează strategii adecvate pentru supravegherea şi controlul unor boli transmisibile sau situaţii de risc epidemiologic;5. iniţiază şi coordonează studii epidemiologice necesare elucidării izbucnirilor epidemice, implementării de noi metodologii în supraveghere specifică, cât şi evaluării situaţiei epidemiologice la nivel naţional şi regional, colaborând pentru realizarea lor cu INCDMI "Cantacuzino"6. organizează instruiri pentru personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi al alertei precoce;7. raportează DSPCSP din cadrul Ministerului Sănătăţii cazurile de boli infecţioase de interes naţional şi internaţional, măsurile întreprinse şi propune acţiuni specifice, dacă situaţia o impune, participând la realizarea acestora;8. raportează la DSPCSP din cadrul Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu sistemul informaţional, lunar, sau ori de câte ori este nevoie, informaţiile privind situaţia epidemiologică a bolilor transmisibile şi situaţiile de risc epidemiologic constituit sau prognozat;9. notifică şi verifică alertele naţionale şi internaţionale în conformitate cu RSI 2005 în colaborare cu Biroul RSI şi informare toxicologică din structura INSP;10. propune DSPCSP din Ministerul Sănătăţii măsurile ce trebuie aplicate în situaţii de alertă naţională/internaţională;11. identificarea, intervenţia şi supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică naţională, regională sau locală;12. acordarea de asistenţă tehnică direcţiilor de sănătate publică judeţene în instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală transmisibilă,13. continuarea activităţilor derulate în vederea acreditării/menţinerii acreditării laboratoarelor;14. asigură culegerea, evaluarea şi comunicarea informaţiilor privind asigurarea asistenţei medicale specifice pentru prevenirea şi controlul bolilor transmisibile, respectarea protocoalelor de diagnostic şi definiţiile de caz pentru boli infecţioase, organizarea şi ierarhizarea diagnosticului etiologic pentru bolile infecţioase cuprinse în supraveghere epidemiologică, respectarea prevederilor legale privind sistemul informaţional de raportare şi notificare specifică; b) Activităţi derulate la nivelul Centrelor Naţionale de Referinţă din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino":1. asigură diagnosticul microbiologic sau confirmarea diagnosticului etiologic pentru bolile transmisibile prevăzute în sistemul de alertă precoce;2. asigură diagnosticul microbiologic sau confirmarea diagnosticului etiologic pentru bolile transmisibile cu metodologii de supraveghere elaborate de CNSCBT, pentru judeţele arondate Centrului regional de sănătate publică Bucureşti, şi eşantioane reprezentative, conform metodologiei, din judeţele arondate centrelor regionale de sănătate publică Cluj, Iaşi şi Timişoara;3. asigură diagnosticul microbiologic/confirmarea diagnosticului pentru alte boli transmisibile, la solicitarea INSP-CNSCBT;4. elaborează protocoalele de laborator pentru derularea metodologiile de supraveghere elaborate de CNSCBT;5. participă, la solicitarea CNSCBT şi/sau DSPCSP din MS, la investigarea focarelor/epidemiilor;6. asigură implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 la nivelul laboratoarelor proprii;7. organizează instruiri cu personalul de specialitate din laboratoarele de sănătate publică. c) Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:1. supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare (culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 589/2007, OMS nr. 1466/2008 şi metodologiile specifice de supraveghere avizate de DSPCSP din MS2. vaccinarea grupelor la risc de îmbolnăvire/de transmitere a unor boli transmisibile (vaccinare antirubeolică în vederea prevenirii transmiterii nosocomiale a infecţiei rubeolice de la nou-născutul cu sindrom rubeolic congenital, antitifoidică, antidizenterică, antihepatitică A/B, antirujeolică etc.);3. achiziţionarea testelor şi reactivilor pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare;4. supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală, sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică, inclusiv imunizări în situaţii epidemiologice deosebite;5. instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală transmisibilă (depistarea, tratamentul profilactic şi/sau vaccinarea contacţilor, notificare şi raportare, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, anchetă epidemiologică etc.), în colaborare cu reţeaua de asistenţă primară, şi după caz, în colaborare cu CNSCBT sau structurile de specialitate din CRSP;6. asigurarea activităţii epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale (inundaţii, cutremure etc.), în colaborare cu reţeaua de asistenţă medicală primară şi de specialitate şi cu administraţia publică locală, conform practicilor epidemiologice curente;7. acţiuni speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile în comunităţi la risc, după caz cu colaborarea centrului regional de sănătate publică;8. organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile, precum şi cu privire la vaccinarea populaţiei din grupele expuse la risc sau din comunităţi greu accesibile;9. asigurarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectantelor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecţie necesare pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc epidemiologic, prin reîntregirea rezervei antiepidemice;10. participarea la supravegherea rezistenţei la antibiotice;11. asigurarea funcţionării optime a sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid;12. participă la realizarea de studii de seroprevalenţă organizate de INSP prin CNSCBT şi/sau CRSP;13. supraveghează şi participă la implementarea măsurilor de sănătate în porturi, aeroporturi internaţionale şi puncte de frontieră, în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar Internaţional 2005;14. asigură schimbul de informaţii specifice şi colaborarea interjudeţeană în probleme de epidemiologie;15. organizează şi participă la derularea unor activităţi antiepidemice solicitate de CNSCBT sau dispuse de către MS-DSPCSP;16. vaccinarea antitetanică a gravidelor cu dT sau VTA, conform reglementărilor în vigoare; d) Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale:1. raportează bolile transmisibile, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 şi OMS nr. 1466/2008 şi alte reglementări specifice aferente;2. participă la sistemul naţional de alertă precoce, prin raportarea în timp util a bolilor transmisibile de interes naţional şi internaţional, în conformitate cu metodologiile de supraveghere şi prevederilor Regulamentului Sanitar Internaţional 2005;3. participă la activităţile de control al focarelor de boală transmisibilă;4. participă, după caz efectuează, ancheta epidemiologică pentru cazurile de boală transmisibilă;5. asigură, în funcţie de competenţa profesională şi atribuţiunile specifice ale unităţii, utilizarea definiţiilor de caz pentru bolile infecţioase, respectarea protocolului de investigare şi diagnostic etiologic, după caz, indicarea condiţiile de izolare;6. participă, conform competenţei, la acţiunile de evaluare a nivelului de acoperire vaccinală, utilizarea raţională a antibioticelor şi investigarea situaţiilor de risc epidemiologic; e) Activităţi desfăşurate de DSPCSP din cadrul Ministerul Sănătăţii:1. achiziţionarea vaccinului gripal sezonier, în scopul realizării vaccinării antigripale a populaţiei din grupele cu risc crescut de a contracta sau transmite gripa, conform metodologiei naţionale, în conformitate cu recomandările OMS şi în funcţie de situaţia epidemiologică;NOTĂ:Diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile se asigură de către DSPj din fondurile alocate programului, capitolul "bunuri şi servicii", în cazurile solicitate/indicate de medicul epidemiolog din DSPj pentru situaţii considerate cu risc epidemiologic crescut. Investigarea etiologică a cazurilor suspecte de boală infecţioasă/transmisibilă care nu sunt cuprinse în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.466/2008 nu poate fi asigurată de către laboratoarele DSP şi CRSP din fondurile alocate programului. Pentru furnizorii de servicii medicale cu paturi care nu pot asigura diagnosticul etiologic, DSP şi CRSP pot furniza diagnosticul de laborator pe baza unui contract de prestări de servicii. Fondurile alocate programului nu pot fi folosite pentru derularea unor programe de cercetare.Toate vaccinurile şi materialele sanitare necesare desfăşurării activităţilor acestui obiectiv se achiziţionează la nivel local.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici - trimestrial şi anual: a) nr. activităţi desfăşurate, ca sumă a activităţilor desfăşurate în fiecare lună a trimestrului / anului respectiv : 5000/an;2) indicatori de eficienţă - anual: a) cost mediu/activitate, ca raport între cheltuielile efective din anul respectiv şi suma activităţilor desfăşurate în anul respectiv : 2000 lei.3) indicatori de rezultat - anual: a) indice de confirmare etiologică a bolilor transmisibile investigate în conformitate cu obiectivele programului * (nr. probe cu confirmare etiologică al căror cost a fost suportat din program / nr. total probe investigate în program, în laboratorul propriu sau în alte laboratoare - CRSP/ INCDMI Cantacuzino);Ţinta: 70%;Unităţi care derulează subprogramul: a) Institutul Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT şi CRSP Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara; b) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; c) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"; d) cabinete de medicină de familie şi unităţi sanitare cu paturi.Natura cheltuielilor - capitolul "bunuri şi servicii": a) Materiale Sanitare: reactivi, medii de cultură, tampoane, cutii Petri, eprubete, coprocultoare, vacuumtainere cu ace, criotuburi, vată, alcool sanitar, mănuşi, măşti, recipienţi pentru colectare seringi şi ace folosite, recipienţi pentru depozitare şi transport de probe, substanţe dezinfectante, medicamente pentru chimioprofilaxie, vaccinuri, material de birotică, b) consumabile şi dotări cu mică valoare pentru sistemul informaţional şi informatic, servicii de întreţinere şi exploatare dotări pentru comunicare-informare, c) prestări servicii tipografie pentru editare şi tipărire de ghiduri şi buletine informative, prestări servicii pentru organizare instruiri metodologice şi cursuri de scurtă durată, d) plata costurilor determinate de diagnosticul /confirmarea bolilor transmisibile; controlul extern al calităţii ; cheltuieli de deplasare etc.2.2. Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIVCoordonare metodologică: a) Institutul Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT; b) Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" BucureştiCoordonare tehnică: c) Institutul Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT; d) Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" BucureştiObiective:1) Menţinerea incidenţei infecţiei HIV la adulţi la nivelul anului 2008;2) Reducerea transmiterii verticale a infecţiei HIV.Activităţi: a) Activităţi specifice derulate la nivelul Ministerului Sănătăţii prin Serviciul pentru programe de sănătate şi DSPCSP:1. Achiziţia de teste rapide şi teste ELISA pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA pe baza propunerilor INBI Matei Balş2. Realizarea ordinelor de distribuire către DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti pe baza propunerilor INBI Matei Balş b) Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT şi structurile sale regionale:1. Monitorizează şi evaluează derularea programului la nivel naţional şi regional şi raportează DSPCSP din cadrul Ministerului Sănătăţii, indicatorii trimestriali şi anuali şi face propuneri de îmbunătăţire a derulării activităţilor desfăşurate;2. Asigură colaborarea în domeniul supravegherii epidemiologice şi raportarea situaţiei epidemiologice privind HIV/SIDA cu INBI "Matei Balş" şi respectiv, între centrele regionale din spitalele de boli infecţioase şi secţiile de epidemiologie din centrele regionale de sănătate publică din structura proprie;3. Organizează, împreună cu INBI "Matei Balş" sesiuni de pregătire a personalului din reţeaua de supraveghere a infecţiei HIV/SIDA referitor la protocolul care se aplică în cazul expunerii profesionale sau accidentale HIV, respectarea precauţiunilor universale (PU), proceduri de diagnostic şi tratament, protocolul de prevenire a transmiterii materno-fetale;4. Contribuie la îmbunătăţirea sistemului de raportare a informaţiilor on-line şi formarea personalului care deserveşte acest sistem. c) Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş":1. asigură coordonarea tehnică şi managementul subprogramului;2. asigură coordonarea tehnică şi metodologică a centrelor regionale HIV/SIDA din spitalele de boli infecţioase, în domeniul de competenţă;3. organizează şi finanţează, din fondurile subprogramului, unitatea de implementare a subprogramului, care va fi localizată în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş";4. organizează achiziţiile de consumabile medicale şi reactivi prevăzute în subprogram;5. realizează afişarea pe pagina de internet a institutului a datelor privind situaţia HIV/SIDA, situaţia testărilor HIV, alte date şi informaţii rezultate din evaluări epidemiologice, clinice sau de comportament legate de HIV/SIDA;6. raportează DSPCSP din cadrul Ministerului Sănătăţii indicatorii trimestriali şi anuali şi face propuneri de îmbunătăţire a derulării activităţilor desfăşurate;7. asigură colaborarea în domeniul supravegherii epidemiologice şi raportarea situaţiei epidemiologice privind HIV/SIDA cu CNSCBT, şi respectiv între centrele regionale din spitalele de boli infecţioase şi secţiile de epidemiologie din centrele regionale de sănătate publică Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara;8. organizează, împreună cu INSP sesiuni de pregătire a personalului din reţeaua de supraveghere a infecţiei HIV/SIDA referitor la protocolul care se aplică în cazul expunerii profesionale sau accidentale HIV, respectarea precauţiunilor universale (PU), proceduri de diagnostic şi tratament, protocolul de prevenire a transmiterii materno-fetale;9. îmbunătăţeşte sistemul de raportare a informaţiilor on-line şi formarea personalului care deserveşte acest sistem;10. prevenirea transmiterii infecţiei HIV la utilizatorii de droguri injectabile prin susţinerea programelor de substituţie. d) Activităţi derulate la nivelul unităţilor sanitare desemnate Centre regionale HIV/SIDA:1. monitorizează şi evaluează la nivel regional derularea activităţilor specifice desfăşurate de spitalele de boli infecţioase din teritoriul arondat;2. monitorizează modul de aplicare a protocolului de prevenire a transmiterii materno-fetale de către spitalele de boli infecţioase şi maternităţi din teritoriul arondat;3. organizează, în colaborare cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş", sesiuni de pregătire a personalului cu responsabilităţi în domeniul supravegherii infecţiei HIV/SIDA referitor la protocolul care se aplică în cazul expunerii profesionale sau accidentale HIV, respectarea PU, proceduri de diagnostic şi tratament, protocolul de prevenire a transmiterii materno-fetale;4. dezvoltă şi aplică programe integrate de servicii de consiliere şi medicale la nivelul unităţilor care acordă tratament HIV/SIDA pentru a asigura un comportament sigur al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA;5. monitorizează tratamentul administrat pacienţilor cu infecţie HIV pentru prevenirea rezistenţei la antiretrovirale, în conformitate cu ghidul de tratament HIV/SIDA. e) Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:1. analizează şi transmit Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" indicatorii subprogramului împreună cu rezultatele analizei derulării subprogramului (realizări, dificultăţi, propuneri de îmbunătăţire);2. asigură testarea HIV a femeilor gravide;3. asigură testarea HIV pentru depistarea infecţiei HIV/SIDA în populaţie, în grupele de risc, la alte categorii şi în scop diagnostic (pentru unităţi medicale care nu au posibilitatea de testare HIV), conform metodologiei;4. distribuie la maternităţi testele rapide pentru testarea gravidelor înainte de naştere;5. participă la organizarea la nivel judeţean a campaniilor de informare a populaţiei.NOTĂ:Programul se adresează populaţiei generale şi categoriilor prioritar vizate: grupe cu risc de expunere, persoane cu infecţii cu transmitere sexuală, persoane cu TBC, nou-născuţi din mame seropozitive, donatori de sânge, personal medico-sanitar, hemodializaţi, transfuzaţi, utilizatori de droguri injectabile, deţinuţi, bărbaţi care practică sexul cu persoane de acelaşi sex, persoane care practică sex comercial, contacţi cu persoane infectate HIV, persoane cu parteneri sexuali multipli, viol/abuz sexual, şoferi de transport internaţional, marinari de cursă lungă, persoane cu sejur mai lung de 6 luni în străinătate, persoane care au lucrat mai mult de 6 luni în străinătate, prenupţial.Indicatori de evaluare:1) Indicatori de rezultat: a) procent de persoane testate în laboratoarele direcţiilor de sănătate publică judeţene, din totalul persoanelor testate din grupele la risc testate în judeţ: minim 30%; b) procent de gravide testate HIV în maternităţi din totalul gravidelor din judeţ: minim 70%;2) Indicatori fizici: a) număr teste ELISA HIV efectuate la gravide: 75.000; b) număr teste rapide HIV efectuate la gravide în maternitate: 175.000 (se va raporta şi numărul de teste pozitive); c) număr teste HIV efectuate la grupele de risc: (se va raporta şi numărul de teste pozitive): 100.000 d) număr teste HIV efectuate la alte categorii (testare voluntară, testarea pacienţilor cu TBC): 50.000 (se va raporta şi numărul de cazuri pozitive); e) număr campanii naţionale I.E.C. desfăşurate: 13) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/test rapid HIV: 3 lei; b) cost mediu/test ELISA HIV: 8 lei; c) cost mediu/campanie I.E.C.: 400 mii lei.Unităţi care derulează subprogramul: a) Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti; b) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. V. Babeş" Bucureşti - centru regional HIV/SIDA; c) Spitalul de Boli Infecţioase Braşov - centru regional HIV/SIDA; d) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj - centru regional HIV/SIDA; e) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa - centru regional HIV/SIDA; f) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Dr. V. Babeş" Craiova - centru regional HIV/SIDA; g) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Paraschieva" Iaşi - centru regional HIV/SIDA; h) Secţia de Boli Infecţioase nr. 1 - Spitalul Clinic Judeţean Mureş - centru regional HIV/SIDA; i) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Dr. V. Babeş" Timişoara - centru regional HIV/SIDA; j) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; k) Institutul Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT şi CRSP Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara; l) spitalele cu secţii de obstetrică-ginecologie (maternităţile); m) spitalele/secţiile judeţene de boli infecţioase.Natura cheltuielilor: - capitolul "Bunuri şi servicii": a) Materiale sanitare : teste HIV rapide şi ELISA, eprubete, vacuumtainere cu ace, criotuburi, vată, alcool sanitar, mănuşi, recipiente pentru colectare seringi şi ace folosite, recipiente pentru depozitare - transport de probe, substanţe dezinfectante, b) consumabile şi dotări cu mică valoare pentru sistemul informaţional şi informatic, servicii de întreţinere şi exploatare dotări pentru comunicare-informare, prestări servicii tipografie pentru editare şi tipărire de ghiduri şi buletine informative, c) prestări servicii pentru organizare instruiri metodologice şi cursuri de scurtă durată, d) plata pentru examenele de confirmare în laboratoarele de referinţă (Institutul "Cantacuzino", INBI "Matei Balş") e) plata drepturilor salariale ale consilierilor HIV/SIDA2.3. Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozeiCoordonare metodologică: a) Institutul Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT b) Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" BucureştiCoordonare tehnică: c) Institutul Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT d) Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" BucureştiObiectiv: a) menţinerea tendinţei actuale de scădere a incidenţei prin tuberculozăActivităţi: a) Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi structurile sale regionale din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara:Monitorizează şi evaluează derularea programului, raportează DSPCSP indicatorii trimestriali şi anuali şi face propuneri de îmbunătăţire a derulării activităţilor;Participă la instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului în colaborare cu Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;Evaluează periodic calitatea sistemului informaţional şi informatic de raportare a morbidităţii/mortalităţii prin infecţia tuberculoasă şi contribuie la menţinerea/ dezvoltarea unui sistem informaţional eficient pentru supraveghere şi control; b) Activităţi derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti1. asigură coordonarea tehnică a subprogramului şi a reţelei de pneumoftiziologie;2. monitorizează şi evaluează la nivel naţional derularea subprogramului;3. raportează INSP - CNSCBT indicatorii trimestriali şi anuali şi face propuneri de îmbunătăţire a derulării activităţilor;4. asigură menţinerea ratei de detectare a cazurilor de cel puţin 70% din totalul cazurilor existente de tuberculoză prin controlul simptomaticilor, contacţilor şi altor grupe de risc;5. asigură instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului cu colaborarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;6. verifică asigurarea controlului intern şi extern de calitate al laboratoarelor de bacteriologie bK, inclusiv pentru determinarea tulpinilor chimiorezistente;7. asigură organizarea şi funcţionarea unui sistem informaţional şi informatic coerent şi eficient pentru supravegherea şi controlul morbidităţii specifice;8. asigură depistarea , evaluarea şi tratamentul cazurilor de infecţie TB - MDR şi XDR;9. asigură realizarea vizitelor de supervizare în teritoriu c) Activităţi derulate la nivelul dispensarelor de pneumoftiziologie:1. asigură, în colaborare cu medicul de familie, chimioprofilaxia prin autoadministrare monitorizată pentru contacţii cazurilor contagioase, pentru grupa de vârstă 0 - 19 ani;2. efectuează, în colaborare cu medicul de familie, investigaţia epidemiologică şi asigură implementarea măsurilor necesare la cazurile sporadice şi focarele de tuberculoză;3. participă, în colaborare cu medicul epidemiolog din DSPJ şi cu medicul de familie, la investigaţia epidemiologică şi implementarea măsurilor necesare în focarele de tuberculoză4. asigură evidenţa activă a stării de sănătate specifică la bolnavii de tuberculoză, transmite informaţii şi recomandări privind starea de sănătate a bolnavilor atât spre medicul de familie care gestionează persoana cât şi spre registrul naţional de evidenţă din Institutul Naţional de Pneumoftiziologie Bucureşti;5. raportează, conform reglementărilor în vigoare, datele statistice specifice către DSP judeţene/a municipiului Bucureşti. d) Activităţi derulate la nivelul cabinetelor de medicină de familie şi al cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ:1. raportează cazurile suspecte de tuberculoză conform reglementărilor legale în vigoare;2. participă, în colaborare cu medicul specialist din dispensarul de pneumoftiziologie, la investigaţia epidemiologică şi implementarea măsurilor necesare la cazurile sporadice şi focarele cu număr mai mic de 3 cazuri şi, în colaborare cu medicul epidemiolog din DSPJ şi cu medicul specialist din dispensarul de pneumoftiziologie, la investigaţia epidemiologică şi implementarea măsurilor necesare în focarele cu minim 3 cazuri;3. efectuează citirea cicatricii vaccinale BCG la vârsta de 6 luni;4. participă la supravegherea derulării tratamentului la bolnavii cu tuberculoză aflate în supraveghere; e) Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti1. asigură şi distribuie spitalelor/secţiilor de specialitate şi dispensarelor de pneumoftiziologie necesarul de PPD pentru testările IDR;2. efectuează, în cadrul subprogramului de prevenire şi control al infecţiei cu HIV, testarea HIV pentru pacienţii confirmaţi cu tuberculoză;3. coordonează investigaţia epidemiologică în focarele cu minim 3 cazuri;4. raportează la INSP - CNSCBT focarele cu minim 3 cazuri;5. colaborează cu reţeaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului;6. monitorizează la nivel judeţean derularea programului, în colaborare cu medicul coordonator judeţean TB;7. asigură şi distribuie maternităţilor din sistemul public şi privat necesarul de seringi pentru vaccinul BCG (vaccin de tip Calmette Guerrin).Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) numărul contacţilor examinaţi; (valoarea optimă: 4 contacţi examinaţi pentru fiecare caz nou de tuberculoză înregistrat): 84.000 b) numărul suspecţilor examinaţi; (valoarea optimă: 10 suspecţi examinaţi pentru fiecare caz nou de tuberculoză înregistrat): 210.000 c) numărul de cazuri care beneficiază de chimioprofilaxie; (valoarea optimă: 1 caz chimioprofilactizat pentru fiecare caz de tuberculoză înregistrat) : 21.000 d) numărul vizitelor de supervizare în teritoriu efectuate de către medicii specialişti (valoarea optimă: 80% cabinete de medicină de familie vizitate cel puţin o dată pe an) : 8.800 e) număr de vizite de supervizare în cadrul judeţelor; (valoarea optimă: 80% dispensare TB vizitate cel puţin o dată pe an de către coordonatorul judeţean/regional/naţional) : 3102) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu depistare activă a bolnavului cu TB prin controlul contacţilor şi al altor grupe de risc : 60 lei b) cost mediu depistare a bolnavului cu TB prin controlul simptomaticilor: 60 lei c) cost mediu tratament chimioprofilactic: 16 lei d) cost mediu pe vizită de supervizare în teritoriu : 800 lei.3) Indicatori de rezultat: a) procentul contacţilor examinaţi din totalul contacţilor înregistraţi; valoarea optimă: 80% b) procentul bolnavilor depistaţi din numărul suspecţilor examinaţi; valoarea optimă: 10% c) procentul de persoane chimioprofilactizate din cele indicate pentru chimioprofilaxie; valoarea optimă: 90% d) procentul de vizite efectuate din numărul de vizite programate; valoarea optimă: 80%Unităţi care derulează subprogramul: a) Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr.Marius Nasta" Bucureşti; b) Institutul Naţional de Sănătate Publică şi centrele regionale de sănătate publică Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara; c) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; d) dispensarele de pneumoftiziologie; e) maternităţi, spitale/secţii de pneumoftiziologie; f) cabinete de medicină de familie, cabinete medicale din unităţi de învăţământ.Natura cheltuielilor:Capitolul "Bunuri şi servicii" şi capitolul "Transferuri": a) Materiale sanitare : PPD, seringi de unică utilizare cu ac, vată, alcool sanitar, mănuşi, recipiente pentru colectare seringi folosite, consumabile, reactivi şi soluţii pentru laboratorul de bacteriologie (pentru examen microscopic, cultura - medii solide şi lichide pentru diagnostic precoce şi antibiograme pentru medicamente de linia I şi a II-a pentru decelare a cazurilor de chimiorezistenţă), materiale necesare pentru metode de detecţie rapidă a infecţiei cu Mycobacterium tuberculosis (teste de tip IGRA - Quantiferon Gold) etc.; b) medicamente pentru chimioprofilaxie, filme radiologice, soluţie revelator; c) tipărire formulare tipizate şi materiale informative pentru instruiri metodologice; d) cheltuieli derivate din procurarea de materiale necesare prevenirii transmiterii infecţiilor (materiale de protecţie, dezinfectanţi, detergenţi, măşti, mănuşi, mică aparatură etc.); e) cheltuieli derivate din folosirea şi întreţinerea mijloacelor de transport special destinate efectuării activităţilor în cadrul programului (transport contact, suspecţi, materiale biologice, medicamente în mediul rural, medici în cadrul programului de supervizare combustibili, asigurări auto, revizii tehnice etc.); f) cheltuieli rezultate din funcţionarea Unităţii Centrale de Coordonare a Programului şi din activităţi de monitorizare a derulării programului (cheltuieli de transport, delegaţii, procurare sau editare materiale de educaţie sanitară); g) cheltuieli rezultate din activităţi în cadrul programelor de IEC (informare, educare, comunicare) - materiale sanitare educative, birotică, consumabile etc.; h) cheltuieli rezultate din activităţi de formare a personalului, dezvoltarea resurselor umane (participare la cursuri de perfecţionare, simpozioane, mese rotunde); i) cheltuieli de personal aferente personalului încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, determinată sau cu timp parţial de muncă, potrivit legii, pentru activităţi prevăzute în cadrul programului.2.4. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexualăCoordonare metodologică: a) Institutul Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT; b) Centrul Dermato-Venerologic din cadrul Spitalului Clinic "Scarlat Longhin"Coordonare tehnică: a) Institutul Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT; b) Centrul Dermato-Venerologic din cadrul Spitalului Clinic "Scarlat Longhin"Obiective:1) Scăderea incidenţei infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS);2) Îmbunătăţirea depistării şi raportării infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS);Activităţi: a) Activităţi derulate la nivelul Institutul Naţional de Sănătate Publică - CNSCBT şi structurile sale regionale din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara:1. supraveghează la nivel naţional şi regional infecţiile cu transmitere sexuală prevăzute în reglementările legale în vigoare (culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice);2. creează baza de date naţională şi analizează evoluţia cazurilor de sifilis şi a altor boli cu transmitere sexuală la nivel naţional, trimestrial şi anual, în colaborare cu Centrul Dermato-Venerologic - Spitalul Clinic "Scarlat Longhin";3. raportează MS-DSPCSP indicatorii trimestriali şi anuali, şi face propuneri de îmbunătăţire a derulării programului.4. realizează studii de evaluare epidemiologică în domeniul ITS. b) Activităţi derulate la nivelul Centrului Dermato-Venerologic din cadrul Spitalului Clinic "Scarlat Longhin":1. coordonează, monitorizează şi evaluează derularea programului la nivel naţional, în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT;2. raportează MS-DSPCSP indicatorii trimestriali şi anuali, în colaborare cu CNSCBT şi face propuneri de îmbunătăţire a derulării programului;3. analizează evoluţia cazurilor de ITS la nivel naţional, trimestrial şi anual, în colaborare cu CNSCBT;4. asigură implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 în cadrul reţelei de specialitate dermato-venerologie (DV);5. coordonează, din punct de vedere profesional, activitatea de prevenire şi combatere a ITS-urilor în cadrul reţelei de specialitate DV;6. organizează instruiri cu personalul de specialitate DV şi cu cel din laboratoarele de sănătate publică. c) Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:1. asigură testarea serologică gratuită a gravidelor, în vederea depistării infecţiei luetice;2. efectuează investigaţia epidemiologică pentru cazurile suspecte de sifilis congenital la nou-născutul viu, în colaborare cu medicul specialist DV şi cu medicul de familie;3. efectuează testele serologice pentru depistarea cazurilor de sifilis congenital;4. coordonează investigaţia epidemiologică în focarele de sifilis cu minim 5 cazuri;5. efectuează testarea serologică pentru depistarea infecţiei luetice la persoanele neasigurate;6. efectuează testele serologice cantitative pentru monitorizarea eficacităţii tratamentului antiluetic;7. Direcţiile de sănătate publică judeţene desemnate ca sentinelă organizează şi coordonează serviciile de dermatovenerologie din teritoriu pentru efectuarea investigaţiilor necesare diagnosticului infecţiei gonococice şi cu Chlamydia pentru persoanele neasigurate şi testarea rezistenţei la antibiotice pentru tulpinile de gonococ izolate;8. monitorizează şi evaluează la nivel judeţean desfăşurarea programului;9. raportează centrelor regionale de sănătate publică indicatorii şi fac propuneri de îmbunătăţire a derulării programului;10. trimit lunar fişele de supraveghere a infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) la CRSP coordonator; d) Activităţi derulate la nivelul reţelei de dermatovenerologie (spitale/secţii de specialitate, cabinete DV din ambulatoriile de specialitate):1. respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 privind infecţiile cu transmitere sexuală;2. trimit lunar la coordonatorul judeţean DV, iar acesta la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, fişele de supraveghere a cazurilor de ITS depistate în luna precedentă;3. efectuează ancheta epidemiologică pentru cazul sporadic şi participă, alături de specialiştii DSPJ, la efectuarea anchetei epidemiologice în focarele cu minim 5 cazuri;4. participă la investigaţia epidemiologică pentru cazurile de sifilis congenital;5. recomandă şi verifică instituirea tratamentului specific corect al nou-născutului viu cu sifilis congenital;6. asigură administrarea tratamentului specific, gratuit, gravidelor cu serologii luetice reactive;7. asigură tratamentul pacienţilor cu infecţie luetică neasiguraţi şi al contacţilor acestora;8. asigură tratamentul pacienţilor cu infecţie gonococică şi cu Chlamydia neasiguraţi;9. efectuează testarea serologică pentru depistarea infecţiei luetice la persoanele neasigurate;10. efectuează testele serologice cantitative pentru monitorizarea eficacităţii tratamentului antiluetic;11. laboratoarele din reţeaua DV desemnate ca sentinelă efectuează investigaţiile necesare pentru diagnosticul infecţiei gonococice şi cu Chlamydia pentru persoanele neasigurate şi asigură testarea rezistenţei la antibiotice pentru tulpinile de gonococ izolate; e) Activităţi derulate la nivelul cabinetelor de medicină de familie:1. raportează direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cazurile de sifilis, gonoree, Chlamydia şi alte boli cu transmitere sexuală, conform Hotărârii Guvernului nr. 589/2007;2. trimit cazurile de ITS depistate, pentru confirmare de diagnostic şi tratament, la medicul specialist DV;3. participă, alături de medicii specialişti din reţeaua DV, la efectuarea anchetei epidemiologice pentru cazul sporadic şi focarele cu maxim 4 cazuri şi participă, alături de specialiştii DSPJ şi DV, la efectuarea anchetei epidemiologice în focarele cu minim 5 cazuri;4. asigură tratamentul corect şi complet al bolnavilor şi al contacţilor acestora, în teritoriile în care accesul la medicul specialist DV este dificil, la recomandarea medicului specialist DV. f) Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino":1. asigură implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 la nivelul laboratoarelor proprii;2. organizează instruiri cu personalul de specialitate din laboratoarele de sănătate publică;3. realizează studii de evaluare epidemiologică a ITS, în colaborare cu structurile de specialitate din INSP.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici - trimestrial: a) număr de gravide din judeţ testate serologic pentru sifilis în laboratorul DSPJ şi în laboratoarele reţelei DV, din care număr gravide pozitive ( minim 40% din gravidele din judeţ) : 80.000 b) număr gravide pozitive tratate gratuit : 800 c) număr cupluri mamă-nou născut testate VDRL cantitativ pentru depistarea sifilisului congenital: 800 d) număr de cazuri de sifilis congenital al nou-născutului viu raportate, din care număr cazuri tratate gratuit: 10 e) număr de persoane neasigurate diagnosticate cu sifilis, din care număr persoane tratate gratuit: minim 2000 f) număr de persoane neasigurate diagnosticate cu gonoree, din care număr persoane tratate gratuit*): minim 50 g) număr de persoane neasigurate diagnosticate cu infecţie cu Chlamydia, din care număr persoane tratate gratuit*): minim 100 h) număr tulpini de gonococ izolate, din care număr tulpini pentru care s-a efectuat antibiograma*): minim 100--------- Notă *) în judeţele desemnate ca sentinelă2) Indicatori de eficienţă - anual: a) cost mediu test depistare sifilis la gravidă: 15 lei b) cost mediu tratament antiluetic al gravidei: 30 lei c) cost mediu test depistare sifilis congenital: 25 lei d) cost mediu tratament sifilis congenital: 25 lei e) cost mediu test depistare sifilis la persoană neasigurată: 60 lei f) cost mediu tratament antiluetic/persoană infectată neasigurată: 25 lei g) cost mediu test VDRL/RPR cantitativ pentru monitorizarea tratamentului antiluetic: 20 lei h) cost mediu tratament antiluetic/contact identificat: 50 lei i) cost mediu investigaţie de laborator pentru depistarea infecţiei gonococice*: 50 lei j) cost mediu tratament antigonococic/persoană infectată neasigurată: 50 lei k) cost mediu investigaţie de laborator pentru depistarea infecţiei cu Chlamydia*: 40 lei l) cost mediu tratament anti-Chlamydia/persoană infectată neasigurată: 25 lei3) Indicatori de rezultate - anual: a) procentul de gravide testate serologic în laboratoarele DSP judeţene şi în laboratoarele reţelei DV incluse în program din totalul de gravide din judeţ: min 40%; b) procent tulpini de gonococ cu antibiogramă efectuată : min 80% din numărul de gonorei diagnosticate prin culturăNatura cheltuielilorCapitolul "Bunuri şi servicii" şi Capitolul "Transferuri": a) Materiale sanitare: tampoane, vacuumtainere cu ace, criotuburi, vată, alcool sanitar, mănuşi, recipienţi pentru depozitare-transport de probe, reactivi, medii de cultură, cutii Petri, eprubete, lame şi lamele pentru microscop, substanţe dezinfectante; servicii: plata contractelor laboratoarelor DSPJ pentru controlul extern al calităţii pentru ITS-uri; b) Medicamente pentru tratamentul pacienţilor cu infecţie luetică, gonococică şi cu Chlamydia neasiguraţi şi pentru contacţii pacienţilor cu infecţie luetică, ace şi seringi de unică utilizare, recipienţi pentru colectare seringi, recipienţi pentru colectare de ace folosite, materiale de birotică, echipament informatic.Unităţi care derulează subprogramul: a) Institutul Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT şi CRSP Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara; b) Centrul Dermato-Venerologic din cadrul Spitalului Clinic "Scarlat Longin"; c) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; d) reţeaua de supraveghere şi control a bolilor cu transmitere sexuală (spitale, cabinete ambulatorii de specialitate dermatovenerologie); e) cabinete de medicină de familie; f) laboratoare "sentinelă" desemnate - laboratoarele de dermato-venerologie din Direcţiile de Sănătate Publică ale judeţelor: Iaşi, Hunedoara, Satu Mare, Ialomiţa, Braşov şi Bucureşti.2.5. Subprogramul naţional de intervenţie în pandemia de gripăCoordonare tehnică:Direcţia de sănătate publică şi control în sănătatea publică din cadrul Ministerului SănătăţiiObiective:Asigurarea stocurilor de medicamente, vaccin pandemic, substanţe dezinfectante şi măşti de protecţie în scopul reducerii impactului pandemiei cu noul subtip A/H1N1Activităţi: a) Activităţi derulate la nivelul Ministerului Sănătăţii:1. depozitarea şi distribuirea produselor (medicamente antivirale, vaccinuri, seruri) necesare prevenirii îmbolnăvirilor în masă determinate de epidemii şi pandemii;2. asigurarea de vaccin gripal necesar pentru imunizarea populaţiei eligibile, pe baza unui contract de finanţare încheiat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino";3. eliberarea medicamentelor antivirale şi a vaccinului gripal cu tulpina pandemică, ordin al ministrului sănătăţii, emis la propunerea Comitetului de coordonare al Ministerului Sănătăţii sau INSP -CNSCBT, fundamentată pe baza necesarului transmis de direcţiile de sănătate public judeţene şi a municipiului Bucureşti, în concordanţă cu strategia de vaccinare recomandată de ECDC şi OMS b) Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică:1. achiziţionarea, depozitarea şi distribuirea produselor de substanţe dezinfectante şi măşti de protecţie în vederea prevenirii îmbolnăvirilor prin gripă ;2. fundamentarea repartiţiilor pentru medicamente antivirale, vaccinuri, dezinfectante şi echipamente de protecţie personală şi transmiterea DSPCSP din cadrul Ministerului Sănătăţii în vederea elaborării ordinului de distribuire către beneficiarii finali;3. coordonarea activităţilor de vaccinare a persoanelor eligibile, monitorizarea reacţiilor adverse postvaccinare indezirabile (RAPI) şi raportarea către Ministerul Sănătăţii-DSPCSP a gradului de acoperire vaccinală. c) Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino":1. asigurarea diagnosticului etiologic pentru gripa A/H1N1;2. asigurarea producţiei de vaccin gripal cu tulpină pandemică şi livrarea acestuia către Ministerul Sănătăţii, pe baza contractului de finanţare;3. respectarea termenelor de îndeplinire şi raportarea fazelor procesului de producţie a vaccinului pandemic către Ministerul Sănătăţii, cu fundamentarea cheltuielilor aferente fiecărei faze de producţie; d) Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş" şi a spitalelor/secţiilor de boli infecţioase1. asigurarea managementului cazurilor suspecte sau confirmate de gripă A/H1N1;2. solicitarea către Ministerul Sănătăţii a eliberării de medicamente antivirale, măşti de protecţie şi substanţe dezinfectante în funcţie de necesarul unităţilor sanitare din reţeaua de boli infecţioase;3. administrarea medicamentelor antivirale şi raportarea consumului de antivirale şi a reacţiilor adverse asociate cu administrarea acestora, către DSPCSP din cadrul Ministerului Sănătăţii şi ANM e) Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:1. achiziţionarea, depozitarea şi distribuirea produselor de substanţe dezinfectante şi măşti de protecţie pentru personalul medico-sanitar, unităţi de învăţământ şi personalul din serviciile publice cu contact apropiat cu un număr mare de persoane;2. asigurarea preluării şi, după caz, transportului vaccinurilor, medicamentelor antivirale, echipamentelor de protecţie personală şi substanţelor dezinfectante de la nivelul depozitului central, depozitării şi distribuţiei acestor produse către furnizorii de servicii medicale;3. asigurarea transportului probelor biologice către laboratoarele de specialitate pentru stabilirea diagnosticului etiologic;4. asigurarea organizării şi coordonării activităţilor de vaccinare a persoanelor eligibile la nivel judeţean.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr doze de vaccin cu tulpină pandemică achiziţionate: 2.000.000 doze2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/doză vaccin cu tulpină pandemică achiziţionate: 10 lei b) cost mediu/litru substanţe dezinfectante achiziţionat: 20,23 lei c) cost mediu/mască de protecţie achiziţionată: 0,48 leiUnităţi care derulează subprogramul: a) Ministerul Sănătăţii - Direcţia de sănătate publică şi control în sănătatea publică b) Institutul Naţional de Sănătate Publică c) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti d) Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti e) Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" f) Cabinete de medicină de familie, cabinetele medicale din unităţile de învăţământ, maternităţi g) Unităţi sanitare cu paturi.Natura cheltuielilorCapitolul "bunuri şi servicii": a) achiziţionarea de medicamente antivirale, vaccin pandemic, seruri, echipamente de protecţie personală şi substanţe dezinfectante, precum şi alte cheltuieli ocazionate de identificarea contacţilor, precum şi pentru transportul probelor biologice către laboratoarele de specialitate şi stabilirea diagnosticului etiologic2.6 Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculozăCoordonare tehnică:Institutul de Pneumoftiziologie ,,Prof. Dr. Marius Nasta''Obiectiv: a) asigurarea medicamentelor specifice pentru tratamentul bolnavilor cu tuberculoză multidrog rezistentă.Criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care derulează activităţile sunt prevăzute în Secţiunea B a prezentelor norme.3. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale (IN)Coordonare tehnică:Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)Obiectiv general:Creşterea calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare cu paturi prin reducerea riscului la infecţie nosocomialăObiectiv specific:Standardizarea metodelor de supraveghere clinico-epidemiologice la nivel naţional şi implementarea strategiei de supraveghere şi control, în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 95/2006 şi Ordinul MS nr. 916/2006, Ord. MSP nr. 1466/2008, art. 9.Activităţi: a) Activităţi derulate la nivelul INSP prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) şi Centrele Regionale de Sănătate Publică Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara1. coordonează activităţile din cadrul programului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale2. asigură coordonarea metodologică a supravegherii infecţiilor nosocomiale la nivel naţional şi regional,3. elaborează şi implementează metodologii noi4. iniţiază şi coordonează studii epidemiologice necesare implementarii de noi metodologii în supravegherea infecţiilor nosocomiale5. raportează la DSPCSP din cadrul Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu sistemul informaţional, lunar, sau ori de câte ori este nevoie, informaţiile privind situaţia infectiilor nosocomiale raportate6. sesizează disfuncţionalităţile şi propune DSPCSP din Ministerul Sănătăţii măsurile ce trebuie aplicate în vederea imbunătăţirii derulării programului7. acordă de asistenţă tehnică la solicitare8. asigură culegerea, evaluarea şi comunicarea informaţiilor privind supravegherea şi controlul infectiilor nosocomiale raportate în sistem de rutină şi a celor raportate în sistemul de sentinelă conform metodologiei specifice, precum şi respectarea prevederilor legale, privind sistemul informaţional de raportare şi notificare specifică;9. organizează instruiri metodologice la nivel regional şi naţional10. asigură prin Centrele Regionale de Sănătate Publică, Cluj, Iaşi şi Timişoara confirmarea diagnosticului etiologic şi a sensibilităţii la antibiotice pentru unităţile sanitare cu paturi/secţiile desemnate astfel:- din bugetul alocat pentru activitate sentinelă specifică- contra cost pentru unităţile sanitare care solicită aceste investigaţii. b) Activităţi derulate la nivelul Centrelor Naţionale de Referinţă din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino":1. asigură diagnosticul microbiologic sau confirmarea diagnosticului etiologic şi a sensibilităţii la antibiotice a probelor recoltate de la infectiile nosocomiale pentru judeţele arondate Centrului regional de sănătate publică Bucureşti, şi eşantioane reprezentative, conform metodologiei, din judeţele arondate centrelor regionale de sănătate publică Cluj, Iaşi şi Timişoara;2. realizează caracterizarea pe plan naţional a situaţiei etiologice a infecţiilor nosocomiale pe baza eşantioanelor de probe reprezentative primite din tulpinile selectate din infectiile nosocomiale3. sesizează prompt şi informează corect în cazul oricărei situaţii de risc epidemiologic major identificat, în conformitate cu legislaţia în vigoare4. elaborează protocoalele de laborator necesare derularii metodologiilor de supraveghere specific elaborate de CNSCBT;5. participă, la solicitarea CNSCBT şi/sau DSPCSP din MS, la investigarea focarelor de infecţii nosocomiale6. asigură implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 la nivelul laboratoarelor proprii;7. organizează instruiri cu personalul de specialitate din laboratoarele de sănătate publică. c) Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:1. supravegherea infectiilor nosocomiale prevăzute în reglementările legale în vigoare (culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu Ord. MSP nr. 916/2006, OMS nr. 1466/2008 şi metodologiile specifice de supraveghere avizate de DSPCSP din MS2. instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control în cazul unui focar de infecţii nosocomiale, în colaborare cu CNSCBT sau structurile de specialitate din CRSP;3. asigură servicii de laborator la solicitarea justificată a unităţilor/secţiilor sentinelă desemnate în teritoriul judeţului4. asigură prestaţii de laborator contra cost pentru unităţile sanitare cu paturi la cererea acestora5. asigură instruire profesională în vederea creşterii eficienţei activităţii de supraveghere epidemiologică şi a controlul infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare cu paturi d) Activităţi derulate la nivelul unităţilor sanitare cu paturi1. elaborează şi aplică propriul plan de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale2. notifică şi raportează toate cazurilor de infecţie nosocomială, conform Ord. MSP nr. 916/2006, OMS nr. 1466/2008 Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene şi a municipiului Bucureşti3. asigură aplicarea metodologiei de supraveghere specifice elaborate de către CNSCBT pentru sistemul de supraveghere a infecţiilor în sistem sentinelă (unităţile sanitare cu paturi care au fost nominalizate)Unităţile care derulează programul:A. Toate unităţile / secţiile cu paturi, publice şi private din teritoriul naţionalB. Unităţile/ secţiile sentinelă nominalizate - secţiile de chirurgie, neonatologie şi ATI pentru infecţiile septicemice, infecţia plăgii chirurgicale superficiale şi profunde, toate infecţiile nosocomiale la nou-născutul îngrijit în secţiile de neonatologie, infecţiile asociate cu manevre terapeutice şi/sau exploratorii prin intubare respiratorie şi cateterism endovascular la secţiile/serviciile de terapie intensivă ale spitalelor, şi anume:1. Municipiul Bucureşti: a) secţiile de chirurgie şi ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă "Floreasca" b) secţia de neonatologie din cadrul Spitalului Clinic "Polizu"2. Municipiul Cluj: a) Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Octavian Fodor" (chirurgie, ATI), b) Spitalul Clinic de Judeţean de Urgenţă (neonatologie)3. Municipiul Iaşi: a) secţiile de chirurgie şi ATI - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe "Sfântul Spiridon" b) secţia de neonatologie Spitalul Clinic "Cuza Vodă" Neonatologie4. Municipiul Timişoara - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara (chirurgie, ATI, neonatologie)5. Municipiul Baia Mare - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Maramureş (chirurgie, ATI, neonatologie)6. Municipiul Piteşti - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Argeş (chirurgie, ATI, neonatologie)7. Municipiul Bacău - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bacău (chirurgie, ATI, neonatologie)8. Municipiul Brăila: a) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila (chirurgie, ATI) b) Spitalul O-G (neonatologie)9. Municipiul Sfântu Gheorghe - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Covasna (chirurgie, ATI, neonatologie)10. Municipiul Botoşani a) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Botoşani (chirurgie, ATI) şi b) Spitalul O-G (neonatologie)11. Municipiul Reşiţa - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Caraş-Severin.C. Serviciile/compartimentele de epidemiologie şi laboratoarele de microbiologie din DSP judeţene şi a municipiului BucureştiD. Secţiile de epidemiologie din INSP Bucureşti, Cluj, Iaşi şi TimişoaraE. Secţia de epidemiologie - CEBTIN din ISP BucureştiF. Centrele Naţionale de Referinţă din Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Microbiologie şi Imunologie - Cantacuzino.Indicatori:Pentru unităţile selectate în sistem sentinelă:1) Indicatori fizici (trimestrial): a) nr. cazuri IN depistate în sistem sentinelă, pe secţia sentinelă desemnată şi pe tip de infecţii: 18 000 b) nr. cazuri IN investigate cu laboratorul: 18 000 c) nr. cazuri IN cu diagnostic bacteriologic şi antibiogramă, defalcat pe secţii sentinelă şi tip de agent patogen: 17 0002) Indicatori de eficienţă (trimestrial): a) cost mediu /acţiune de depistare a unui caz IN în sistem sentinelă: 230 lei b) cost mediu/ investigare cu laboratorul a unui caz IN : 130 lei c) cost mediu / confirmare diagnostic bacteriologic şi antibiogramă: 1.100 lei3) Indicatori de rezultat (anual): a) rata de incidenţă a infecţiilor nosocomiale depistate în sistemul sentinelă (nr. cazuri IN /100 externaţi- pe secţii şi pe tipuri de infecţii): 5 % b) procent cazuri IN investigate cu laboratorul (nr cazuri investigate la 100 de cazuri IN depistate): 50% c) procent cazuri IN cu diagnostic bacteriologic şi antibiogramă, din totalul cazurilor cu etiologie bacteriană identificată: 70%Pentru unităţile sanitare cu paturi care nu sunt selectate în sistemul sentinelă nosocomiale1) Indicatori fizici (trimestrial): a) număr cazuri IN depistate în sistem de rutină, pe secţii şi tip de infecţii: 30.000 b) număr cazuri IN investigate cu laboratorul: 27 000 c) număr accidente ale personalului medical cu expunere la produse biologice: 1002) Indicatori de eficienţă (trimestrial): a) cost mediu / acţiune de depistare a unui caz IN în sistem de rutină: 230 lei b) cost mediu/ investigare cu laboratorul a unui caz IN în sistem de rutină: 130 lei3) Indicatori de rezultat: a) rata de incidenţă a infecţiilor nosocomiale depistate în sistem de rutină (raportat la 100 de pacienti externaţi) defalcat pe secţii şi tip de infecţii: 3% b) procent cazuri IN investigate cu laboratorul (nr. cazuri investigate la 100 de cazuri IN depistate): 50%Notă:Unităţile sanitare care nu pot asigura din motive obiective investigarea etiologică a cazurilor de infecţie nosocomială, în conformitate cu definiţiile de caz pentru infecţie, pot contracta prestaţii de servicii cu laboratoarele acreditate din DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti sau alte laboratoare contractante. Costurile aferente sunt suportate de unitatea solicitantă.4. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzionalăCoordonare tehnică:Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau"Obiectiv general:Asigurarea cu sânge şi componente sanguine, în condiţii de maximă siguranţă şi cost eficienţăObiective specifice:1) asigurarea autosuficienţei de sânge şi componente sanguine la nivel naţional, în corelaţie cu necesităţile din sistemul de sănătate;2) asigurarea securităţii transfuzionale, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană;3) asigurarea promovării donării benevole, cu recrutarea şi menţinerea donatorilor de sânge.Activităţi:1) colectarea de sânge şi componente sanguine;2) controlul imunohematologic, biologic şi bacteriologic al sângelui, conform prevederilor legislative în vigoare;3) stocarea, transportul şi distribuţia sângelui şi a componentelor sanguine derivate;4) Campanie de promovarea donării benevole neremunerate şi menţinerea donatorilor recrutaţi, sub coordonarea Comitetului Naţional de Promovare a donării de sânge şi a MS;5) asigurarea tichetelor de masă pentru donatori;6) încurajarea înfiinţării unor puncte de recoltare autorizate în unităţile sanitare, şi a recoltării mobile;7) perfecţionare profesională.Indicatori de evaluare:1) Indicatori de rezultate - anual: a) creşterea numărului de donări de sânge: 5 - 6% din populaţia ţării;2) Indicatori fizici: a) număr donări/unităţi recoltate şi testate pe an: 400.000 donări;3) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/unitate de sânge recoltată şi testată: 200 lei.Unităţi care derulează programul: a) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti; b) centrele regionale de transfuzie sanguină; c) centrele de transfuzie sanguină judeţene.5. Programul naţional pentru asigurarea managementului programelor naţionale privind bolile transmisibileCoordonarea tehnică:Ministerul Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică şi Control în Sănătate Publică (DSPCSP)Obiective:1) asigurarea unei coordonări tehnice a programelor naţionale privind bolile transmisibile la nivel naţional, regional şi local;2) asigurarea pregătirii şi formării profesionale corespunzătoare a personalului cu responsabilităţi în derularea programelor naţionale de sănătate privind bolile transmisibile;3) asigurarea sistemului informaţional şi informatic, naţional şi internaţional.Unităţi prin care se derulează programul: a) Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică şi Control în Sănătatea Publică; b) Institutul Naţional de Sănătate Publică; c) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti prin serviciile de epidemiologie. a) Activităţi derulate la nivelul Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică şi Control în sănătatea publică1. răspunde de asigurarea, urmărirea, evidenţierea şi controlul fondurilor alocate pentru derularea eficientă a activităţilor din cadrul programelor naţionale privind bolile transmisibile, precum şi de monitorizarea, controlul şi analiza indicatorilor fizici şi de eficienţă;2. întocmeşte rapoarte trimestriale şi anuale privind modul de derulare a programelor naţionale privind bolile transmisibile şi propune conducerii Ministerului Sănătăţii măsuri de îmbunătăţire a acestora, pe baza rapoartelor primite de la coordonatorii naţionali/regionali;3. monitorizarea şi derularea contractelor încheiate de Ministerul Sănătăţii cu furnizorii adjudecaţi pentru produsele achiziţionate în cadrul programelor privind bolile transmisibile;4. propune conducerii Ministerului Sănătăţii activităţi sau programe noi, în funcţie de priorităţile de sănătate publică identificate la nivel naţional, regional sau local, pe baza propunerilor transmise de la coordonatorii de program, sau care rezultă din angajamentele asumate de România în cadrul Uniunii Europene sau Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;5. organizează cursuri de instruire pentru personalul din reţeaua de epidemiologie şi sănătate publică, în funcţie de problemele identificate ca priorităţi, în colaborare cu INSP şi societăţile profesionale din domeniu. b) Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică1. asigură coordonarea la nivel naţional a activităţilor desfăşurate în cadrul programelor de sănătate pentru care sunt desemnaţi coordonatori tehnici;2. primeşte şi analizează indicatorii fizici, de eficienţă şi de rezultate transmişi de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti3. evaluează trimestrial şi anual stadiul de realizare a obiectivelor propuse şi raportează Ministerului Sănătăţii - DSPCSP şi Serviciului pentru programe de sănătate sinteza realizării indicatorilor propuşi, inclusiv dificultăţile identificate în derularea programului şi propune/implementează măsuri de soluţionare a acestora;4. organizează instruiri metodologice;5. acordă asistenţă tehnică la solicitare;6.realizează coordonarea tehnică, monitorizarea şi evaluarea activităţilor aferente implementării Hotărârii Guvernului nr. 589/2007;7. monitorizează şi evaluează modul de răspuns la alertele naţionale şi internaţionale;8. editează buletine informative lunar, trimestrial sau anual, după caz. c) Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene:1. realizează coordonarea tehnică, monitorizarea şi evaluarea activităţilor aferente implementării Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 la nivel judeţean;2. raportează indicatorii fizici, de eficienţă şi de rezultate către ISP Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, inclusiv dificultăţile identificate în derularea programului la nivel judeţean şi propune/implementează măsuri de înlăturare a acestora;3. organizează instruiri metodologice cu furnizorii de servicii medicale;4. evaluează trimestrial şi anual stadiul de realizare a obiectivelor propuse;5. acordă asistenţă tehnică la solicitare furnizorilor de servicii medicale;Natura cheltuielilorCapitolul "bunuri şi servicii": a) materiale birotică, cheltuieli de deplasare, carburant, prestării servicii tipografie pentru editarea şi tipărirea de ghiduri şi buletine informative, prestări servicii pentru organizare de instruiri metodologice şi cursuri de scurtă durată, cheltuieli de protocol.II. PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂCoordonare tehnică:Institutul Naţional de Sănătate PublicăA. Acţiuni derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate PublicăObiectivul 1.Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă1. Elaborarea metodologiilor de supraveghere a sănătăţii în relaţie cu factorii de risc din mediul de viaţă pentru implementarea legislaţiei în vigoare şi pentru realizarea sintezelor naţionale privind:a. Supravegherea calităţii apei potabile - CNMRMC şi CRSPb. Evaluarea calităţii apei de îmbăiere - CNMRMC şi CRSPc. Methemoglobinemie acută infantilă, generată de apa de fântână - CNMRMCd. Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor atmosferici iritanţi şi cancerigeni CNMRMCe. Evaluarea riscului asupra mediului şi sănătăţii în expunerea la soluri şi subsoluri poluate chimic şi microbiologic - CNMRMC i CRSPf. Înregistrarea efectelor adverse asupra populaţiei datorate utilizării produselor cosmetice; monitorizarea ingredientelor, a contaminanţilor chimici şi microbiologici din produsele cosmetice; inspecţia şi controlul informaţiilor despre produsele cosmetice CNMRMC şi CRSPBg. Monitorizarea intoxicaţiilor neprofesionale cu pesticide - CNMRMC şi CRSPBh. Monitorizarea şi inspecţia sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală - CNMRMCi. Supravegherea stării de sănătate a populaţiei în raport cu calitatea habitatului uman; identificarea deficienţelor privind sistemul de gestionare a deşeurilor menajere şi propunerea de soluţii pentru îmbunătăţirea acestuia- CNMRMCj. Evaluarea populaţiei expuse la zgomotul urban, supravegherea stării de sănătate a populaţiei cu expunere la zgomot - CNMRMCk. Alcătuirea unui registru naţional al staţiunilor balneare în funcţiune, monitorizarea compoziţiei apelor minerale şi a nămolurilor pentru cure balneare de pe teritoriul ţării CNMRMC şi CRSPM;l. Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate - altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor - CNMRMC şi CRSPM;m. Screening-ul biologic al populaţiei în expunerea la plumb - CNMRMC şi CRSP Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Târgu-Mureş.2. Coordonarea metodologică, monitorizarea, colectarea datelor şi analiza acestora, evaluarea şi raportarea implementării metodologiilor de supraveghere şi monitorizare pe domenii specifice3. Elaborarea rapoartelor şi sintezelor naţionale, inclusiv de studii necesare fundamentării ştiintifice a problematicii pe domenii specifice, în funcţie de priorităţile stabilite la nivelul Ministerului Sănatatii4. Identificarea de noi factori de risc din mediu şi propunerea de măsuri preventive prin studii şi cercetări5. Educaţie continuă, instruirea şi formarea profesională în domeniul sănătăţii în relaţie cu mediul6. Valorificarea şi diseminarea rezultatelor, inclusiv publicarea pe pagina web a instituţiei7. Activităţi de informare, educare, comunicare privind sănătatea în relaţie cu determinanţii de mediu8. Prestaţii şi servicii de sănătate publică din domeniul sănătăţii în relaţie cu mediul9. Instruirea şi formarea personalului direcţiilor de sănătate publică pentru aplicarea unitară a metodologiilor naţionale10. Implementarea metodologiilor de monitorizare pe domenii specifice şi controlul implementării acestora, în teritoriul de responsabilitate11. Elaborarea de proiecte de acte normative în domeniile specifice de responsabilitate şi armonizarea acestora cu legislaţia europeană din domeniu12. Asigurarea calităţii: acreditare, auditare, autorizare, metrologizare13. Asigurarea raportării către instituţii naţionale şi internaţionale de date referitoare la factorii de risc din mediu14. Activităţi planificate în cadrul Platformei Europene Comune de Supraveghere a Produselor Cosmetice (PEMSAC) şi desfăşurarea a două campanii naţionale de supraveghere a produselor cosmetice care prezintă riscuri pentru sănătate - CNMRMC şi CRSPObiectivul 2.Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante1. Elaborarea metodologiilor de supraveghere a sănătăţii în relaţie cu radiaţiile ionizante pentru implementarea legislaţiei în vigoare şi pentru realizarea sintezelor naţionale privind:a. Supravegherea radioactivităţii apei potabile şi alimentului - CNMRCM şi CRSPb. Supravegherea expunerii profesionale la radiaţii ionizante - CNMRCM şi CRSPBc. Supravegherea stării de sănătate a populaţiei din jurul obiectivelor nucleare CNMRCM şi CRSPBd. Protecţia radiologică a pacientului în utilizarea medicală a radiaţiilor - CNMRCM şi CRSPe. Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la radiaţii ionizante din surse naturale - CNMRCM şi CRSPI2. Coordonarea metodologică, monitorizarea, evaluarea şi raportarea implementării metodologiilor de supraveghere şi monitorizare în domeniul radiaţiilor ionizante3. Elaborarea rapoartelor şi sintezelor naţionale, inclusiv de studii necesare fundamentării ştiintifice a problematicii din domeniul radiaţiilor ionizante, în funcţie de priorităţile stabilite la nivelul Ministerului Sănătăţii4. Identificarea de noi factori de risc din domeniul radiaţiilor ionizante şi propunerea de măsuri preventive prin studii şi cercetări5. Educaţie continua, instruirea şi formarea profesionala în domeniul radiaţiilor ionizante6. Valorificarea şi diseminarea rezultatelor, inclusiv publicarea pe pagina web a instituţiei7. Activităţi de informare, educare, comunicare privind sănătatea în relaţie cu determinanţii de mediu8. Prestaţii şi servicii de sănătate publică din domeniul radiaţiilor ionizante9. Instruirea şi formarea personalului autorităţilor de sănătate publică din teritoriul de responsabilitate, pentru aplicarea unitară a metodologiilor naţionale10. Implementarea metodologiilor de monitorizare domeniul radiaţiilor ionizante şi controlul implementării acestora, în teritoriul de responsabilitate11. Elaborarea de proiecte de acte normative în domeniile specifice de responsabilitate şi armonizarea acestora cu legislaţia europeană din domeniu12. Asigurarea calităţii: acreditare, auditare, autorizare, metrologizare13. Asigurarea raportării către instituţii naţionale şi internaţionale de date referitoare la factorii de risc din domeniul radiaţiilor ionizante14. Supravegherea fotodozimetrică a personalului expus la radiaţii ionizante din domeniul medical.Obiectivul 3.Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari1. Elaborarea metodologiilor de supraveghere la nivel naţional a sănătăţii în relaţie cu alimentul pentru implementarea legislaţiei în vigoare şi pentru realizarea sintezelor naţionale privind:a. Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin în contact cu alimentele CNMRCMb. Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consum uman - CNMRCMc. Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România - CNMRCM şi CRSPBd. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor prin reducerea consumului de sare din produsele alimentare - CNMRCMe. Evaluarea ingestiei de aditivi alimentari - CNMRCM şi CRSPBf. Evaluarea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei - CNMRCM şi CRSPCg. Monitorizarea calităţii alimentelor cu destinaţie nutriţională specială, inclusiv a reziduurilor de pesticide - CNMRCM şi CRSPh. Evaluarea alimentelor noi sau a ingredientelor noi - CNMRCM şi CRSPCi. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii - CNMRCM şi CRSPIj. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare - CNMRCM şi CRSPTk. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate - CNMRCM şi CRSPM2. Coordonarea metodologică, monitorizarea, evaluarea şi raportarea implementării metodologiilor de supraveghere şi monitorizare în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei;3. Elaborarea rapoartelor şi sintezelor naţionale, inclusiv de studii necesare fundamentării stiintifice a problematicii din domeniul alimentaţiei şi nutriţiei, în funcţie de priorităţile stabilite la nivelul Ministerului Sănătăţii;4. Identificarea de noi factori de risc din domeniul alimentului şi nutriţiei şi propunerea de măsuri preventive prin studii şi cercetări5. Educaţie continuă, instruirea şi formarea profesională în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei6. Valorificarea şi diseminarea rezultatelor, inclusiv publicarea pe pagina web a instituţiei7. Prestaţii şi servicii de sănătate publică din domeniul alimentaţiei şi nutriţiei;8. Activităţi de informare, educare, comunicare privind sănătatea în relaţie cu determinanţii alimentari9. Instruirea şi formarea personalului direcţiilor de sănătate publică din teritoriul de responsabilitate, pentru aplicarea unitară a metodologiilor naţionale;10. Implementarea metodologiilor de monitorizare în domeniul alimentului şi nutritiei şi controlul implementării acestora, în teritoriul de responsabilitate;11. Elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul alimentului şi nutriţiei şi armonizarea acestora cu legislaţia europeană din domeniu;12. Asigurarea calităţii: acreditare, auditare, autorizare, metrologizare;13. Asigurarea raportării către instituţii naţionale şi internaţionale de date referitoare la factorii de risc din domeniul alimentului şi nutriţiei.Obiectivul 4.Evaluarea şi supravegherea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi în relaţie cu factorii din mediul de viaţă şi activitate1. Supravegherea dezvoltării fizice şi a stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi pentru implementarea legislaţiei în vigoare şi pentru realizarea sintezelor naţionale prin:a. Monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor pentru depistarea tulburărilor de creştere şi al tulburărilor de nutriţie, a supraponderalităţii şi obezităţii - CNEPSSb. Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor prin examene de bilant şi dispensarizare - CNEPSSc. Evaluarea capacităţii de adaptare a elevilor la activitatea şcolară pentru depistarea sindromului de suprasolicitare - CNEPSS şi CRSP;d. Monitorizarea profilului de risc psiho-social în comunităţile şcolare din România CNEPSS şi CRSPC;e. Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de comportamentele cu risc (droguri, fumat, alcool, comportament alimentar etc.) CNEPSS şi CRSP;2. Coordonarea metodologică, monitorizarea, evaluarea şi raportarea implementării metodologiilor de supraveghere şi monitorizare în domeniul sănătăţii copiilor şi tinerilor.3. Elaborarea rapoartelor şi sintezelor naţionale, inclusiv de studii necesare fundamentării ştiintifice a problematicii din domeniul igienei şcolare şi medicinei şcolare, în funcţie de priorităţile stabilite la nivelul Ministerului Sănătăţii4. Identificarea de noi factori de risc din domeniul igienei şcolare şi medicinei şcolare şi propunerea de măsuri preventive prin studii şi cercetări.5. Educaţie continuă, instruirea şi formarea profesională în domeniul igienei şcolare şi medicinei şcolare.6. Valorificarea şi diseminarea rezultatelor, inclusiv publicarea pe pagina web a instituţiei.7. Activităţi de informare, educare, comunicare privind sănătatea copiilor şi tinerilor.8. Prestaţii şi servicii de sănătate publică din domeniul igienei şcolare şi medicinei şcolare.9. Instruirea şi formarea personalului direcţiilor de sănătate publică din teritoriul de responsabilitate în domeniul igienei şcolare şi medicinei scolare, pentru aplicarea unitară a metodologiilor naţionale.10. Implementarea metodologiilor de monitorizare în domeniul igienei şcolare şi medicinei şcolare şi controlul implementării acestora, în teritoriul de responsabilitate.11. Elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul igienei şcolare şi medicinei şcolare de responsabilitate şi armonizarea acestora cu legislaţia europeană din domeniu.Obiectivul 5.Activităţi de protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali1. Elaborarea metodologiilor de supraveghere a sănătăţii în relaţie cu factorii de risc ocupaţionali pentru implementarea legislaţiei în vigoare şi pentru realizarea sintezelor naţionale privind:a. Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boala profesională prin: primirea informaţiilor, interpretarea, transmiterea de date referitoare la bolile profesionale la nivel naţionalb. Supravegherea expunerii la azbest şi monitorizarea măsurilor pentru protejarea sănătăţii faţă de acest riscc. Supravegherea expunerii la factori nocivi profesionali şi monitorizarea măsurilor pentru protejarea sănătăţii faţă de acest risc2. Coordonarea metodologică, monitorizarea, evaluarea şi raportarea implementării metodologiilor de supraveghere şi monitorizare a sănătăţii în relaţie cu factorii de risc ocupaţionali3. Elaborarea rapoartelor şi sintezelor naţionale, inclusiv de studii necesare fundamentării ştiintifice a problematicii din domeniul sănătăţii ocupaţionale, în funcţie de priorităţile stabilite la nivelul Ministerului Sănătăţii4. Identificarea de noi factori de risc din domeniul sănătăţii ocupaţionale şi propunerea de măsuri preventive prin studii şi cercetări5. Educaţie continuă, instruirea şi formarea profesională în domeniul sănătăţii ocupaţionale6. Valorificarea şi diseminarea rezultatelor, inclusiv publicarea pe pagina web a instituţiei7. Prestaţii şi servicii de sănătate publică din domeniul sănătăţii ocupaţionale8. Activităţi de informare, educare, comunicare privind sănătatea în relaţia cu determinanţii de mediu de muncă9. Instruirea şi formarea personalului direcţiilor de sănătate publică din teritoriul de responsabilitate în domeniul sănătăţii ocupaţionale, pentru aplicarea unitară a metodologiilor naţionale10. Implementarea metodologiilor de monitorizare în domeniul sănătăţii ocupaţionale şi controlul implementării acestora, în teritoriul de responsabilitate11. Elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul sănătăţii ocupationale de responsabilitate şi armonizarea acestora cu legislaţia europeană de sănătate şi securitate în muncă12. Asigurarea calităţii: acreditare, auditare, autorizare, metrologizare13. Elaborarea registrului naţional al laboratoarelor abilitate de toxicologie14. Asigurarea raportării naţionale şi internaţionale de date referitoare la sănătatea ocupaţională.15. Participarea la activităţile din cadrul proiectelor Ministerului Sănătăţii derulate cu parteneri naţionali şi internaţionali în domeniul sănătăţii ocupaţionaleObiectivul 6.Monitorizarea stării de sănătate a populatiei1. Elaborarea metodologiilor privind evaluarea stării de sănătate a comunităţii în relaţie cu factorii de risc din mediul de viaţă şi muncă privind:a. Evaluarea stării de sănătate a comunităţii în relaţie cu factorii de risc - CNEPSS şi CRSPb. Inegalităţi în starea de sănătate a populaţiei - CNEPSS şi CRSPS2. Elaborarea rapoartelor şi sintezelor naţionale, inclusiv de studii necesare fundamentării ştiintifice privind starea de sănătate în relaţie cu factorii determinanţi3. Implementarea componentei de sănătate publică a registrelor regionale de cancer4. Identificarea de noi factori de risc şi relaţia acestora cu starea de sănătate şi propunerea de măsuri preventive prin studii şi cercetări6. Educaţie continuă, instruirea şi formarea profesională în domeniul sănătăţii publice şi promovarea sănătăţii7. Valorificarea şi diseminarea rezultatelor, inclusiv publicarea pe pagina web a instituţiei8. Activităţi de Informare, educare, comunicare privind sănătatea în relaţia cu determinantii de mediu9. Prestaţii şi servicii de sănătate publică10. Instruirea şi formarea personalului direcţiilor de sănătate publică din teritoriul de responsabilitate în domeniul sănătăţii publice şi promovarea sănătăţii11. Elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul sănătăţii publice şi promovarea sănătăţiiObiectivul 7.Managementul Programului naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncăObiectiv: asigurarea unei coordonări tehnice a programului naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă la nivel naţional, regional şi localActivităţi:1. Răspunde de asigurarea, urmărirea, evidenţierea şi controlul fondurilor alocate pentru derularea eficientă a activităţilor din cadrul programului naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, precum şi de monitorizarea, controlul şi analiza indicatorilor fizici şi de eficienţă;2. Acordă asistenţă tehnică în vederea bunei desfăşurări a programului3. Întocmeşte rapoarte trimestriale şi anuale privind modul de derulare a programului naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă şi propune conducerii Ministerului Sănătăţii măsuri de îmbunătăţire a acestora, pe baza rapoartelor primite de la coordonatorii din cadrul instituţiilor implicate în desfăşurarea programului4. Coordonarea metodologică a activităţilor de supraveghere şi monitorizare pe domenii specifice, analiza datelor colectate din toate unităţile implicate, urmărirea elaborarii de sinteze şi rapoarte naţionale, în conformitate cu actele normative în vigoare, precum şi în alte domenii prioritare5. Propune conducerii Ministerului Sănătăţii activităţi sau programe noi, în funcţie de priorităţile de sănătate publică identificate la nivel naţional, regional sau local, pe baza propunerilor transmise de la coordonatorii de program, sau care rezultă din angajamentele asumate de România în cadrul Uniunii Europene sau Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii6. Organizează cursuri de instruire pentru personalul din domeniul sănătăţii publice, monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă în funcţie de problemele identificate ca priorităţi.B. Activităţi derulate la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului BucureştiObiectivul 1.Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă1. Supravegherea calităţii apei potabile (monitorizare, analize de laborator)2. Supravegherea calităţii apei de îmbăiere (monitorizare, analize de laborator)3. Monitorizarea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generată de apa de fântână4. Monitorizarea stării de sănătate a populaţiei în expunerea la poluanţii atmosferici iritanţi şi cancerigeni5. Monitorizarea riscului asupra mediului şi sănătăţii în expunerea la soluri şi subsoluri poluate chimic şi microbiologic6. Monitorizarea ingredientelor, contaminanţilor chimici şi microbiologici din produsele cosmetice, inclusiv colectarea datelor de caz din spitale, dispensare, clinici şi cabinete dermatologice; verificarea produselor cosmetice ca urmare a notificărilor prin sistemul rapid de alertă european (RAPEX) ca urmare a sesizărilor şi reactiilor adverse; participări la activităţile Platformei Europene Comune de Supraveghere a Produselor Cosmetice (PEMSAC); participări la campaniile naţionale de supraveghere a produselor cosmetice care prezintă riscuri pentru sănătate7. Monitorizarea intoxicaţiilor neprofesionale cu pesticide8. Monitorizarea şi controlul gestionării deşeurilor rezultate din activitatea medicală9. Supravegherea stării de sănătate a populaţiei în raport cu calitatea habitatului uman; identificarea deficienţelor sistemului de gestionare a deşeurilor menajere10. Evaluarea populaţiei expuse la zgomotul urban, supravegherea stării de sănătate a populaţiei în expunerea la zgomot11. Completarea registrului naţional al staţiunilor balneare în funcţiune, monitorizarea compoziţiei apelor minerale şi a nămolurilor pentru cure balneare de pe teritoriul ţării12. Monitorizarea poluării cu metale toxice a terenurilor de joacă a copiilor din reşedinţele de judeţ din ţară13. Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate - altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor14. Prestaţii şi servicii de sănătate publică în domeniul sănatatii în relaţie cu mediul15. Asigurarea şi controlul calităţii în laboratoarele de analizăObiectivul 2.Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante (derulat prin Laboratoarele de Igiena Radiaţiilor Ionizante)1. Supravegherea radioactivităţii apei potabile şi alimentului2. Supravegherea expunerii profesionale la radiaţii ionizante3. Supravegherea stării de sănătate a populaţiei din jurul obiectivelor nucleare4. Protecţia radiologică a pacientului în utilizarea medicală a radiaţiilor5. Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la radiaţii ionizante din surse naturale6. Asigurarea calităţii: autorizare şi acreditareObiectivul 3.Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari.1. Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin în contact cu alimentele.2. Evaluarea concentraţiei de iod din sarea iodată pentru consumatorii umani.3. Evaluarea rolul alimentelor în toxiinfecţiile alimentare4. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor prin reducerea consumului de sare din produsele alimentare5. Evaluarea ingestiei de aditivi alimentari, inclusiv coloranţi6. Evaluarea alimentaţiei şi a stării de nutriţie a populaţiei şi identificarea factorilor de risc alimentari cu impact asupra stării de nutriţie7. Monitorizarea alimentelor cu destinaţie nutriţionala specială, inclusiv a reziduurilor cu pesticide.8. Evaluarea alimentelor noi sau a ingredientelor noi9. Monitorizarea şi inspecţia alimentelor tratate cu radiaţii10. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare11. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate.Obiectivul 4.Evaluarea şi supravegherea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi în relaţie cu factorii din mediul de viaţă şi activitate1. Evaluarea dezvoltării fizice a copiilor şi adolescentilor pentru depistarea tulburărilor de creştere şi a tulburărilor de nutriţie, a supraponderalităţii şi obezităţii în colaborare cu cabinetele medicale şcolare şi studenteşti2. Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor prin examene de bilant şi dispensarizare3. Evaluarea capacităţii de adaptare a elevilor la activitatea şcolară pentru depistarea sindromului de suprasolicitare4. Monitorizarea profilului de risc psiho-social la comunităţilor şcolare5. Evaluarea riscului pentru sănătate generat de comportamentele nesanogene (comportamentul alimentar, consum de tutun, alcool, droguri majore, sedentarism, agresivitate, sexual);6. Instruire şi formare profesională a personalului medical şi educativ din unităţile de învăţământ.Obiectivul 5.Activităţi de protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali1. Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boala profesională inclusiv prin:- evaluarea riscului asupra sănătăţii în expunerea la factori nocivi profesionali în vederea prevenirii îmbolnăvirilor profesionale şi a bolilor legate de profesiune;- stabilirea caracterului profesional a cazurilor de boală în vederea declarării bolilor profesionale în conformitate cu legislaţia de sănătate şi securitate în muncă2. Supravegherea expunerii la azbest şi monitorizarea masurilor pentru protejarea sănătăţii faţă de acest risc3. Supravegherea expunerii la factori nocivi profesionali şi monitorizarea masurilor pentru protejarea sănătăţii faţă de acest risc4. Acţiuni de evaluare, promovare a sănătăţii la locul de muncă (comunicarea riscului profesional, informare asupra riscului profesional)5. Implementarea legislaţiei de sănătate în muncă la nivel teritorial.6. Alte acţiuni destinate rezolvării priorităţilor locale.Obiectivul 6.Monitorizarea stării de sănătate a populatiei1. Monitorizarea stării de sănătate a comunităţii în relaţie cu factorii de risc din mediul de viaţa şi munca2. Participare la implementarea componentei de sănătate publică a registrelor regionale de cancer3. Educaţie continuă, instruirea şi formarea profesională în domeniul sănătăţii publice4. Prestaţii şi servicii de sănătate publică5. Implementarea legislaţiei în domeniul sănătăţii6. Alte acţiuni destinate rezolvării priorităţilor locale.Indicatori de evaluare1) Indicatori fizici a) Număr de acţiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediu pentru starea de sănătate : 500 b) Număr de acţiuni specifice de evaluare a efectelor radiatiilor ionizante pentru starea de sănătate : 200 c) Număr de acţiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc alimentari pentru starea de sănătate : 500 d) Număr de acţiuni specifice de evaluare a stării de sănătate a copiilor şi adolescentilor din colectivitati: 200 e) Număr de acţiuni specifice de evaluare a stării de sănătate a expusilor profesional : 200 f) Număr de acţiuni specifice de monitorizare a stării de sănătate a populatiei : 150 g) Număr de acţiuni specifice de management al Programului naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă : 1002) Indicatori de eficienţă a) Cost mediu/actiune per an pentru acţiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediu pentru starea de sănătate : 280 lei b) Cost /actiune per an pentru acţiuni specifice de evaluare a efectelor radiatiilor ionizante pentru starea de sănătate: 240 lei c) Cost /actiune per an pentru acţiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc alimentari pentru starea de sănătate : 340 lei d) Cost mediu/acţiune per an pentru acţiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediu asupra stării de sănătate a copiilor şi adolescentilor : 170 lei e) Cost mediu/acţiune per an pentru acţiuni specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediu asupra stării de sănătate a expusilor professional : 175 lei f) Cost mediu/acţiune per an pentru acţiuni specifice de monitorizarea stării de sănătate a populatiei : 300 lei g) Cost mediu/acţiune per an pentru acţiuni specifice de management al Programului naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă : 280 leiUnităţi care derulează programul1) Institutul Naţional de Sănătate Publică2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului BucureştiNatura cheltuielilor: a) Furnituri de birou (papetarie, consumabile: cartuşe, toner xerox, toner imprimante, hârtie, dosare etc), materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional (servicii tipografie pentru editare şi tipărire de sinteze, rapoarte, ghiduri şi buletine informative, multiplicare materiale, diseminare materiale), alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (contracte masurători, achiziţionare date meteorologice, achiziţionare de date statistice, service echipamente laborator; reparaţii aparatură, servicii de întreţinere şi exploatare dotări pentru comunicare-informare); achiziţionare piese de schimb; b) materiale sanitare (alcool medicinal, vată, tifon, mănuşi chirurgicale, etc), reactivi (radiaţii, microbiologie, chimie alimentară etc), dezinfectanţi speciali (laboratoare de apă, radiaţii, microbiologie, chimie etc), halate şi echipamente de protecţie speciale, echipamente şi dotări cu mică valoare de tehnică informatică (unităţi centrale, monitoare, imprimante, memorie SDR, scannere, etc), softuri speciale statistica, elaborare şi editare chestionare; materiale laborator (truse, ustensile, coloane analiza, vacutainere, sticlarie, accesorii consumabile pentru laborator etc); dotări cu mică valoare pentru aparatura de laborator; acreditare, auditare, metrologizare, autorizare; consultanţă pentru punere în functiune aparatura; achizitionare de cărţi, publicatii şi materiale documentare; pregatire profesionala şi formare personal (organizare instruiri metodologice şi cursuri de scurtă durată); deplasari în tara; transport; carburanti, lubrifianti, protectia muncii, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii.III. PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE1. Programul naţional de boli cardiovasculareCoordonare metodologică: a) Comisia de cardiologie a Ministerului Sănătăţii b) Comisia de chirurgie cardiacă a Ministerului Sănătăţii c) Comisia de chirurgie vasculară a Ministerului SănătăţiiCoordonare tehnică: a) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; b) Societatea Naţională de CardiologieObiective:1) Tratamentul pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare prin: a) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale; b) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor; c) implantare de stimulatoare cardiace în bradiaritmii; d) implantare de defibrilatoare interne în aritmii severe, rezistente la tratament convenţional; e) implantare de dispozitive de resincronizare cardiacă în insuficienţa cardiacă severă; f) proceduri de chirurgie cardiacă şi vasculară;2) Intervenţie coronariană percutană în infarctul miocardic acut.3) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de boli cardiovasculare.Structura:1.1. Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare prin: a) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale; b) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor; c) implantare de stimulatoare cardiace a bradiaritmiilor; d) implantare de defibrilatoare interne a aritmiilor severe, rezistente la tratament convenţional; e) resincronizare cardiacă în insuficienţa cardiacă severă; f) proceduri de chirurgie cardiacă şi vasculară.Activităţile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care derulează subprogramul 1.1 sunt prevăzute în Secţiunea B a prezentelor norme.1.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acutActivităţile, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care derulează subprogramul 1.2 sunt prevăzute în Secţiunea B a prezentelor norme.2. Programul naţional de oncologieCoordonare metodologică:Comisia de oncologie a Ministerului SănătăţiiCoordonare tehnică: a) Institutul Oncologic"Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti b) Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuţă" Cluj-Napoca c) Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile, pentru realizarea obiectivului prevăzut la pct. 1Obiective:1) Profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV a populaţiei feminine eligibile;2) Reducerea incidenţei formelor invazive de cancer de col uterin şi a mortalităţii datorate acestora prin screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;3) Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice;4) Monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice;5) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de cancer.Structura:2.1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPVActivităţi:1) Institutul Naţional de Sănătate Publică prin CNSCBT monitorizează şi raportează Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică modul de realizare a vaccinării HPV la nivel naţional;2) vaccinarea HPV a populaţiei feminine eligibile, conform metodologiei aprobate, realizată prin cabinetele medicale din unităţile de învăţământ, preuniversitar şi universitar, cabinete de ginecologie şi planificare familială.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici:- număr doze vaccin HPV administrate: 175.5002) Indicatori de eficienţă:- cost mediu/persoană de sex feminin vaccinată: 838,14 lei;- cost mediu/doză vaccin: 279,38 lei.Unităţi care derulează subprogramul: a) Institutul Naţional de de Sănătate Publică prin structurile de specialitate de la nivel naţional şi regional; b) direcţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; c) cabinete medicale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, cabinetele medicilor de familie, cabinete de ginecologie şi planificare familială.2.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin se derulează conform prevederilor Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/706 din 9 iulie 2009.2.3. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologiceActivităţile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care derulează subprogramul sunt prevăzute în Secţiunea B a prezentelor norme.2.4. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologiceActivităţile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care derulează subprogramul sunt prevăzute în Secţiunea B a prezentelor norme.3. Programul naţional de sănătate mintalăCoordonare metodologică:Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a Ministerului Sănătăţii Coordonarea tehnică:Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog BucureştiObiective:1) Asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu probleme severe de sănătate mintală;2) Asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu tulburări legate de consumul de substanţe psihoactive;3) Prevenirea consumului de droguri şi asigurarea tratamentului specific la persoanele cu toxicodependenţă;4) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de psihiatrie.Structura:3.1. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocialăActivităţi:1) Dezvoltarea activităţilor de reabilitare psihosocială a pacienţilor din serviciile de sănătate mintală;2) Formarea profesioniştilor în tratamentul tulburărilor de dezvoltare (autism şi ADHD);3) Realizarea Registrului naţional de psihiatrie.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr de pacienţi incluşi în programe intraspitaliceşti de reabilitare psihosocială: 1.776; b) număr de profesionişti instruiţi în tratamentul psihosocial al autismului, şi ADHD-ului: 50; c) număr cursuri de formare în tratamentul psihosocial în autism şi tratamentul comportamental în ADHD: 2.2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/pacient inclus în programele de reabilitare psihosocială: 1.680 lei; b) cost mediu/profesionist format: 300 lei; c) cost mediu/curs de formare: 7.500 lei.3) indicatori de rezultat: a) număr crescut de pacienţi incluşi în programele intraspitaliceşti de reabilitare psihosocială (comparativ cu anul precedent creştere cu 10%).Unităţi care derulează subprogramul: a) unităţi sanitare de specialitate psihiatrie; b) unităţi sanitare care au în structura organizatorică secţii/compartimente de psihiatrie şi/sau centre de sănătate mintală/laboratoare de sănătate mintală.3.2. Subprogramul de prevenire şi tratament ale toxicodependenţelorActivităţi:1) Asigurarea tratamentului de substituţie cu agonişti de opiacee (metadonă) pentru persoane cu toxicodependenţă2) Testarea metaboliţilor stupefiantelor, în toate unităţile medicale de profil, adulţi şi copii;3) Tratamentul de dezintoxicare pentru persoane cu toxicodependenţă.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr de pacienţi în tratament substitutiv cu metadonă: 5.000; b) număr de persoane testate pentru depistarea prezenţei drogurilor în urină: 6.000; c) număr de pacienţi trataţi în postcură: 4.000.2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/pacient aflat în tratament de substituţie cu metadonă: 120 lei; b) cost mediu/persoană testată pentru depistarea drogurilor în urină: 20 lei; c) cost mediu/pacient în postcură: 320 lei.3) indicatori de rezultat: a) creşterea ratei consumatorilor de droguri reintegraţi social; b) scăderea ratei recăderilor cu 5% la pacienţii trataţi pentru tulburări legate de consumul de droguri (comparativ cu anul trecut).Unităţi care derulează subprogramul: a) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi; b) Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel Timiş; c) Spitalul de Psihiatrie "Domniţa Bălaşa" Ilfov; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; e) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca - Secţia toxicomanie copii; f) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia ATI II toxicologie; g) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti - Secţia toxicologie; h) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" Bucureşti; i) Spitalul de Psihiatrie "Dr. Constantin Gorgos" Titan Bucureşti; j) Centrul de evaluare şi tratament al toxicodependenţilor tineri "Sfântul Stelian".4. Programul naţional de diabet zaharatCoordonare metodologică:Comisia de diabet a Ministerului SănătăţiiCoordonare tehnică:Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" BucureştiObiective:1) Prevenţia secundară a diabetului zaharat prin depistarea precoce a complicaţiilor acestuia [inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)];2) Tratamentul medicamentos al pacienţilor cu diabet zaharat;3) Automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi;4) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de diabet zaharat.Activităţi:1) Evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c) - activitatea se derulează prin furnizorii de servicii medicale paraclinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;2) Asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat tip 1, tip 2: insulină şi antidiabetice orale;3) Asigurarea accesului la tratamente speciale (pompe de insulină şi materiale consumabile) pentru cazurile stabilite de comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii;4) Asigurarea prin farmaciile cu circuit deschis a testelor de automonitorizare pentru pacienţii trataţi cu insulină;5) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de diabet zaharat.Criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care derulează activităţile 1), 2) şi 4) sunt prevăzute în Secţiunea B a prezentelor norme.Indicatori de evaluare*):------- Notă *) indicatorii de evaluare sunt specifici pentru activitatea 3).1) indicatori fizici: a) număr pompe de insulină şi seturi de consumabile aferente acestora achiziţionate de Ministerul Sănătăţii în anul 2010: 50; b) număr seturi de consumabile pentru pompele de insulină achiziţionate de Ministerul Sănătăţii: 330; c) număr bolnavi trataţi prin perfuzie subcutanată continuă cu insulină (prin pompele de insulină achiziţionate de Ministerul Sănătăţii): 380.2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/pompă de insulină (pompă+consumabile/12 luni): 8.000 lei; b) cost mediu/seturi consumabile pentru pompa de insulină/persoană/an: 9.400 lei.3) indicatori de rezultat: a) scăderea numărului de bolnavi cu complicaţii determinate de diabet zaharat;Unităţi care derulează programul*): a) Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti; b) centre şi unităţi sanitare cu secţii/compartimente de profil, cabinete medicale de specialitate autorizate şi evaluate în condiţiile legii; c) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;--------- Notă *) unităţile prevăzute la lit. a) - c) derulează activitatea 3).5. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanăCoordonare tehnică:Agenţia Naţională de TransplantObiective:1) Creşterea numărului de donatori vii, donatori aflaţi în moarte cerebrală, precum şi de donatori fără activitate cardiacă;2) Coordonarea activităţilor de transplant;3) Asigurarea testării imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori, precum şi a receptorilor;4) Asigurarea supleerii fiziologice a organelor aflate în insuficienţă cronică ireversibilă şi/sau înlocuirea ţesuturilor nefuncţionale prin transplant de organe, ţesuturi şi/sau celule;5) Evaluarea periodică a pacienţilor transplantaţi;6) Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant;7) Crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem hematopoietice periferice şi centrale;8) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de transplant.Structura:5.1. Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanăActivităţi:1) Realizarea testărilor imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori, inclusiv a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală menţinuţi în condiţii fiziologice, precum şi a receptorilor (inclusiv cross-match);2) Coordonarea activităţii de transplant care constă în coordonarea prelevării organelor şi/sau ţesuturilor şi/sau celulelor de la donator, organizarea acţiunilor de instruire a coordonatorilor locali precum şi acordarea sprijinului logistic pentru crearea reţelei naţionale de coordonare;3) Menţinerea în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală, inclusiv realizarea testărilor acestora;4) Evaluarea periodică a pacienţilor transplantaţi;5) Realizarea procedurilor de transplant;6) Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant;7) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de transplant.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr donatori vii testaţi imunologic şi virusologic: 1.963; b) număr receptori testaţi imunologic şi virusologic: 642; c) număr testări compatibilitate cross-match: 1.133; d) număr diagnosticări morţi cerebrale şi menţinere în condiţii fiziologice a donatorilor-cadavru (inclusiv testare): 245; e) număr acţiuni de coordonare: 900; f) număr estimativ de transplanturi ce urmează a fi efectuate, pe tipuri:f 1) transplant hepatic: 50;f 2) transplant renal: 271;f 3) transplant de cord: 16;f 4) transplant celule pancreatice: 2;f 5) transplant medular:- autotransplant: 120;- allotransplant: 35;f 6) transplant cord-pulmon: 1;f 7) transplant os şi tendon: 450;f 8) transplant piele: 75; g) număr consultaţii evaluare periodică a pacienţilor transplantaţi:g 1) transplant renal: 7.640;g 2) transplant hepatic: 1.000;g 3) transplant cord: 240.2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/testare donatori: 1.800 lei; b) cost mediu/testare receptori: 1.800 lei; c) cost mediu/testare compatibilitate cross-match: 1.080 lei; d) cost mediu/menţinere în condiţii fiziologice a donatorilor în moarte cerebrală şi testarea acestora: 13.140 lei; e) cost mediu/acţiune coordonare: 1.000 lei; f) cost mediu/transplant hepatic: 232.239 lei; g) cost mediu/transplant renal: 66.278 lei; h) cost mediu/transplant cord: 107.000 lei; i) cost mediu/transplant cord - pulmon: 117.572 lei; j) cost mediu/transplant celule pancreatice: 83.980 lei; k) cost mediu/transplant celule stem hematopoietice - autolog: 88.500 lei; l) cost mediu/transplant celule stem hematopoietice - allogenic: 162.602 lei; m) cost mediu/transplant os-tendon: 4.200 lei; n) cost mediu/transplant piele: 4.200 lei; o) cost mediu/evaluare periodică a pacienţilor transplantaţi:o 1) transplant renal: 400 lei/pacient transplantat;o 2) transplant hepatic: 1.288 lei/pacient consultat;o 3) transplant cord: 1.747/pacient consultat.3) indicatori de rezultat: a) procent de pacienţi recuperaţi pe tip de transplant: 90%;Unităţi care derulează subprogramul: a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mure - Laboratorul clinic de imunologie transplant; b) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Secţia clinică de hematologie şi transplant celule stem, Clinica ATI, Secţia clinică de ortopedie - traumatologie nr. 1, coordonare transplant; c) Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti - Centrul de Hematologie şi Transplant Medular, Clinica ATI, Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie; d) Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni, Bucureşti; e) Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni, Bucureşti - Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic; f) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia de chirurgie cardiovasculară, Clinica ATI, Secţia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă; g) Serviciului de ambulanţă Bucureşti - Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov - coordonare transplant; h) Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar - Arseni" Bucureşti - Secţia ATI, Secţia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă; i) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti - Secţia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă; j) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" - Secţia clinică de ortopedie şi traumatologie; k) Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti - Secţia Clinică de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă I arşi; l) Spitalul Clinic Colentina - Secţia de ortopedie - traumatologie; m) Spitalul Clinic de Ortopedie - Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti; n) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Cluj-Napoca - Secţia ATI; o) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj - Secţia clinică de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă; p) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara; q) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Timişoara - Centrul Regional de Imunologie şi Transplant, Clinica ATI, Centrul de Hemodializă şi Transplant Renal, coordonare transplant, Secţia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă - Casa Austria; r) Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Laboratorul clinic de analize medicale şi imunologie, coordonare transplant; s) Spitalul Clinic Judeţean Constanţa - Clinica chirurgie, coordonare transplant, Clinica ATI, Secţia clinică de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă; t) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi - Laboratorul de imunologie şi genetică, Clinica ATI, coordonare transplant; u) Spitalul Clinic "C.I. Parhon" Iaşi - Clinica urologie; v) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti; w) Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Secţia ATI; x) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa - Secţia ATI; y) Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti - Secţia ATI; z) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Craiova - Secţia ATI, coordonare transplant; aa) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov - Secţia ATI, coordonare transplant; bb) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea - Secţia ATI, coordonare transplant; cc) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu - Secţia ATI.Din fondurile alocate Subprogramului de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană se suportă şi următoarele: a) cheltuieli de deplasare pentru organizarea acţiunilor de coordonare; b) cheltuieli de deplasare ale echipelor operatorii; c) cheltuieli de transport ale organelor, ţesuturilor şi celulelor prelevate în vederea efectuării procedurilor de transplant; d) cheltuieli de personal aferente personalului încadrat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii, pentru coordonarea activităţii de transplant; e) cheltuieli de personal pentru plata orelor suplimentare efectuate, în condiţiile legii, de personalul încadrat cu contract individual de muncă în secţii de ATI, care participă la activitatea de menţinerea în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală; f) cheltuieli de personal pentru plata orelor suplimentare efectuate, în condiţiile legii, de personalul încadrat cu contract individual de muncă în unităţile sanitare care participă la activitatea realizare a testărilor imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori, inclusiv a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală menţinuţi în condiţii fiziologice, precum şi a receptorilor (inclusiv cross-match); g) servicii funerare pentru donatorii-cadavru, inclusiv transportul acestora la locul de înmormântare; h) mijloace de comunicare; i) campanii de promovare a donării.Activităţile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care derulează obiectivul 6) sunt prevăzute în Secţiunea B la prezentele norme.5.2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centraleActivităţi:1) recoltarea probelor de la donatorul voluntar;2) trimiterea probelor recoltate de la donatorul voluntar, către un laborator de histocompatibilitate acreditat, în vederea confirmării histocompatibilităţii;3) realizarea testărilor de histocompatibilitate pentru donatorii voluntari.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr de donatori voluntari de celule stem hematopoietice periferice şi centrale identificaţi şi testaţi: 1.6002) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/ donator voluntar identificat şi testat: 1.500 lei;3) indicatori de rezultat: a) realizarea bazei de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem, în care să fie prevăzute datele personale, medicale şi de histocompatibilitate; b) realizarea interconectării Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice cu organismele similare internaţionale.Unităţi care derulează subprogramul:Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice6. Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţăObiective: a) Asigurarea investigaţiilor diagnostice şi a tratamentului chirurgical al unor afecţiuni complexe cu ajutorul dispozitivelor de înaltă performanţă; b) Tratamentul surdităţii prin proteze auditive implantabile.Structura:6.1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afecţiuni complexe prin chirurgie minim invazivă asistată roboticCoordonare metodologică:Comisia de chirurgie generală a Ministerului SănătăţiiCoordonare tehnică:Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic FundeniActivităţi:1) Depistarea afecţiunilor care pot fi rezolvate cu succes prin chirurgie minim invazivă asistată robotic;2) Stabilirea indicaţiei tratamentului chirurgical prin chirurgie minim invazivă asistată robotic, cu respectarea criteriilor de includere;3) Efectuarea tratamentului chirurgical al unor afecţiuni complexe prin chirurgie minim invazivă asistată robotic;4) Supraveghere postoperatorie a pacienţilor operaţi.Criterii de eligibilitate:1) Pacienţi cu afecţiuni cu indicaţie de chirurgie minim invazivă;2) Afecţiuni pentru care abordarea minim invazivă este unica posibilă;3) Abord laparoscopic foarte dificil sau imposibil;4) Reintervenţie;5) Co-morbidităţi;6) Bolnavi cu risc crescut de dezvoltare de complicaţii post-operatorii.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr de intervenţii chirurgicale minim invazive asistate robotic: 1502) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/pacient cu intervenţie chirurgicală minim invazivă asistată robotic include:a 1) cost materiale şi consumabile specifice: 15.750 lei/ intervenţiea 2) cost mediu / service specific: 3.250 lei/ intervenţie3) indicatori de rezultat: a) creşterea numărului de cazuri rezolvate prin procedee chirurgicale de înaltă performanţă.Unităţi care derulează subprogramul: a) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; b) Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni; c) Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca.6.2. Subprogramul de radiologie intervenţionalăCoordonare metodologică:Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară a Ministerului SănătăţiiCoordonare tehnică:Spitalul Universitar de Urgenţă BucureştiObiective:1) Prevenirea complicaţiilor şi tratamentul unor afecţiuni cu ajutorul radiologiei intervenţionale;2) Tratamentul pacienţilor cu maladia Parkinson prin implantarea dispozitivelor de stimulare profundă.Activităţi:1) Terapia afecţiunilor cerebrovasculare;2) Tratamentul Gamma-Knife al malformaţiilor vasculare cerebrale şi al tumorilor vasculare profunde inabordabile chirurgical sau cu risc crescut de mortalitate sau morbiditate neurologică grav postoperator;3) Implantarea dispozitivelor de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson;4) Terapia afecţiunilor vasculare periferice;5) Terapia unor afecţiuni ale coloanei vertebrale;6) Terapia unor afecţiuni oncologice;7) Terapia hemoragiilor acute sau cronice post-traumatice sau asociate unor afecţiuni sau unor intervenţii terapeutice.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr pacienţi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi: 450; b) număr de tratamente Gamma-Knife: 90; c) număr de stimulatoare cerebrale: 8; d) număr de pompe implantabile: 5; e) număr pacienţi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi: 600; f) număr pacienţi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi: 250; g) număr pacienţi cu afecţiuni oncologice trataţi: 250; h) număr pacienţi cu hemoragii acute sau cronice trataţi: 150;2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/pacient cu afecţiuni cerebrovasculare tratat: 8.200 lei b) cost mediu/tratament Gamma-Knife: 19.000 lei; c) cost mediu/stimulator cerebral: 75.000 lei; d) cost mediu/pompă implantabilă: 45.000 lei; e) cost mediu/pacient cu afecţiuni vasculare periferice tratat: 3.250 lei; f) cost mediu/pacient cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat: 1.365 lei; g) cost mediu/pacient cu afecţiuni oncologice tratat: 1.125 lei; h) cost mediu/pacient cu hemoragii acute sau cronice tratat: 1.350 lei;3) indicatori de rezultat: a) prevenirea complicaţiilor unor afecţiuni cu ajutorul radiologiei intervenţionale; b) eficienţa tratamentului Gamma-Knife de peste 85% la 12 luni; c) scăderea morbidităţii specifice pacienţilor cu diskinezii cerebrale implantaţi cu 80%.Unităţi care derulează subprogramul: a) Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti (activităţile: 1, 2, 3, 5) b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (activităţile: 1, 3, 4, 5, 6, 7); c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (activităţile: 1, 4, 6, 7); d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi (activităţile: 4, 6, 7); e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş (activităţile: 1, 4, 5, 6, 7); f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (activităţile: 1, 4, 5, 6, 7); g) Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu" (activitatea 1); h) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucureşti (activitatea 4).6.3. Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)Coordonare metodologică:Comisia de otorinolaringologie a Ministerului SănătăţiiCoordonare tehnică:Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociotă" BucureştiActivităţile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care derulează subprogramul sunt prevăzute în Secţiunea B la prezentele norme.7. Programul naţional de boli endocrineCoordonare metodologică:Comisia de endocrinologie a Ministerului SănătăţiiCoordonare tehnică:Institutul Naţional de Endocrinologie "C.I. Parhon" BucureştiObiective:Prevenirea şi depistarea precoce a afecţiunilor endocrine cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei în scopul: a) scăderii morbidităţii prin guşa datorată carenţei de iod şi a complicaţiilor sale; b) diagnosticării precoce a tumorilor endocrine evolutive şi delimitării lor de incidentaloame.Activităţi:1) Depistarea activă, diagnosticarea, prevenirea complicaţiilor patologiei induse de carenţa iodată (guşa);2) Diagnosticarea precoce a tumorilor endocrine evolutive.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr bolnavi cu disfuncţie tiroidiană investigaţi: 8.865 b) număr bolnavi cu neoplazii endocrine, inclusiv tiroidiene investigaţi: 5.2002) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/investigaţie pacient cu disfuncţie tiroidiană: 95 lei; b) cost mediu/pacient cu neoplazie endocrină: 290 lei.3) indicatori de rezultat: a) creşterea incidenţei specifice a hipotiroidismului prin depistare activă: 1%; b) creşterea incidenţei specifice a proliferărilor maligne endocrine prin depistare activă: 2%.Unităţi care derulează programul: a) Institutul Naţional de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureşti; b) Spitalul de Cardiologie Covasna; c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi; e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; f) Spitalul Clinic Judeţean Mureş; g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov; h) Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti; i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu; j) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad; k) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa; m) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea; n) Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ; o) Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea; p) Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Gheorghe"; q) Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava; r) Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte; s) Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu; t) Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău; u) Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani; v) Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila; w) Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi; x) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău; y) Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare; z) Spitalul Municipal Câmpulung Muscel; aa) Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; bb) Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti; cc) Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc.8. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis severObiective: a) Diagnosticarea precoce şi prevenirea complicaţiilor la bolnavii cu unele boli rare; b) Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare şi sepsis sever; c) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de boli rare.Structură:8.1. Subprogramul de tratament al bolilor rareCoordonare metodologică:Comisia de genetică medicală a Ministerului SănătăţiiIntervenţii:1) Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru: a) prevenţia şi tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie - prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare care derulează subprogramul; b) tratamentul în spital al bolnavilor cu HTAP; c) tratamentul bolnavilor cu:c 1) mucoviscidoză (adulţi şi copii);c2) boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrită primitivă, polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă, scleroză laterală amiotrofică);c 3) miastenia gravis;c 4) osteogeneză imperfectă;c 5) boala Fabry;c 6) boala Pompe;c 7) tirozinemie;c 8) epidermoliza buloasă.Activităţile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care realizează intervenţia 1) sunt prevăzute în Secţiunea B la prezentele norme.2) Intervenţia pentru diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi a distrofiilor musculare de tip Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea transmiterii ereditare a acestoraCoordonare tehnică: Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Al. Obregia" Bucureşti, Secţia clinică de neurologie pediatricăActivităţi: a) Elaborarea unui model pentru fişa medicală a copilului cu amiotrofie spinală şi a protocoalelor pentru diagnosticarea, urmărirea şi tratamentul pacientului cu amiotrofie spinală; b) Diagnosticarea precoce a bolnavilor cu amiotrofie spinală: examen clinic, biochimic, electrofiziologic (EMG), testare genetică; c) Diagnosticarea precoce a bolnavilor cu distrofii musculare de tip Duchenne şi Becker: examen clinic, biochimic, electrofiziologic (EMG, EKG), echografie cardiacă, examen cardiologic, IRM muscular, teste ventilatorii, examen bioptic muscular, testare genetică; d) Diagnosticarea precoce a purtătorilor mutaţiei genetice care determină distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker: examen clinic, biochimic, electrofiziologic (EMG, EKG), echografie cardiacă, examen cardiologic, testare genetică; e) Diagnosticarea prenatală precoce la bolnavele cu amiotrofie spinală: amniocenteză, testare genetică la feţi; f) Diagnosticarea prenatală precoce la purtătorii mutaţiei genetice care determină distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker: echografie fetală, amniocenteză, cariotip, testare genetică la feţii băieţi; g) Acordarea sfatului genetic cuplurilor care au antecedente cunoscute de amiotrofie spinală, precum şi de distrofie musculară de tip Duchenne şi Becker; h) Efectuarea EMG, EKG, echografiei şi diagnosticului molecular genetic pentru amiotrofia spinală şi distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker; i) Elaborarea de materiale informative tipărite cu privire la amiotrofiile spinale şi distrofinopatiile, publicarea şi diseminarea lor (pentru pacienţi şi medici); j) Realizarea Registrului naţional unic de amiotrofii spinale şi distrofinopatii.Criterii de eligibilitate: a) Copii cu vârstă cuprinsă între 0 - 18 ani cu diagnostic de amiotrofie spinală şi distrofie musculară de tip Duchenne şi Becker sau tulburări neuro-motorii nespecifice; b) Membrii familiei bolnavilor diagnosticaţi clinic şi genetic cu de tip Duchenne şi Becker, în special cei de sex feminin, dar şi descendenţii de sex masculin ai acestora; c) Gravidele cu risc (status mutant cunoscut pentru gena distrofinei) purtătoare ale unei sarcini cu fetus de sex masculin;. d) Femeile care provin din familii cu risc şi doresc să aibă copii neafectaţi (sfat genetic preconcepţional).Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr de copii diagnosticaţi precoce cu amiotrofie spinală prin test clinic şi genetic /an: 30 b) număr de copii diagnosticaţi precoce cu distrofii musculare de tip Duchenne şi Becker prin test clinic şi genetic/ an: 50; c) numărul rudelor pacienţilor la care se diagnostichează genetic statusul de purtător al mutaţiei genetice/ an: 150; d) număr de sarcini cu risc de transmitere a amiotrofiei spinale investigate genetic/ an: 10; e) număr de sarcini cu risc de transmitere a distrofiei musculare de tip Duchenne şi Becker investigate genetic/ an: 10.2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/copil diagnosticat genetic prin investigaţii moleculare pentru amiotrofiile spinale (screeningul molecular al mutaţiilor comune - aprox. 95% dintre pacienţii cu SMA): 600 lei; b) cost mediu/copil diagnosticat genetic prin investigaţii moleculare pentru amiotrofiile spinale (screeningul molecular al mutaţiilor rare sau mutaţii de novo - aprox. 5% dintre pacienţii cu SMA ): 2.000 lei; c) cost mediu/copil diagnosticat genetic prin investigaţii moleculare pentru distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker (screeningul molecular al mutaţiilor majore şi teste aprofundate): 1.000 lei; d) cost mediu/persoană înrudită cu un bolnav diagnosticată genetic prin teste moleculare pentru distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker: 500 lei; e) cost mediu/diagnostic prenatal pentru amiotrofie spinală (screening molecular al sexului fetal, identificare status mutant mama şi fetus): 2.000 lei; f) cost mediu/diagnostic prenatal pentru distrofia musculară de tip Duchenne şi Becker (screening molecular al sexului fetal, identificare status mutant mama şi fetus): 2.000 lei;3) indicatori de rezultat: a) creşterea cu 30% a numărului de copii diagnosticaţi precoce cu amiotrofie spinală; b) creşterea cu 30% a numărului de copii diagnosticaţi precoce cu distrofii musculare de tip Duchenne şi Becker; c) scăderea cu până la 100% a recurenţei bolii în familiile pacienţilor cu amiotrofie spinală prin consiliere preconcepţională şi diagnostic prenatal sistematic al statusului mutant la fetuşi; d) scăderea cu până la 100% a transmiterii ereditare a bolii în familiile bolnavilor cu distrofie musculară de tip Duchenne şi Becker prin consiliere preconcepţională şi diagnostic prenatal sistematic al sexului fetal şi al statusului mutant la fetuşii de sex masculin; e) scăderea cu 10% a morbidităţii la bolnavii diagnosticaţi precoce cu amiotrofie spinală şi distrofie musculară de tip Duchenne şi Becker prin aplicarea tratamentelor de susţinere; f) selectarea, în funcţie de tipul mutaţiei genetice, a celor 10% dintre bolnavi care pot beneficia de terapii moderne în cadrul unor trialuri clinice derulate la nivel european, prin proiectul administrarea de modulatori ai transcripţiei şi expresiei genei distrofinei de tipul gentamicinei, PTC124.Unităţi prin care se derulează intervenţia 2): a) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Al. Obregia" Bucureşti, Secţia clinică de neurologie pediatrică; b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; c) Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" Bucureşti; d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti; e) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" Bucureşti - Secţia recuperare copii; f) Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca - Secţia Clinică de Neuropsihiatrie a Copilului şi Adolescentului Cluj; g) Spitalul Clinic Judeţean Mureş - Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă; h) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara - Secţia clinică de Neuropsihiatrie Infantilă; i) Centrul de Patologie Neuromusculară " Dr. Radu Horia" Vâlcele, Covasna; j) Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Maria" Iaşi - Clinica de neurologie pediatrică.3) Intervenţia pentru asigurarea produselor dietetice necesare bolnavilor (adulţi) cu fenilcetonurie.Coordonare tehnică: Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" BucureştiActivităţi: a) Asigurarea produselor dietetice necesare bolnavilor (adulţi) cu fenilcetonurie.Criterii de eligibilitate: a) bolnavi cu diagnostic cert de fenilcetonurieIndicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr bolnavi cu fenilcetonurie: 20;2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/bolnav cu fenilcetonurie/an: 17.500 lei.Unităţi prin care se derulează: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; b) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj - secţia clinică de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.4) Intervenţia pentru realizarea Registrului naţional pentru bolile rareActivităţi: a) Înscrierea bolnavilor cu boli rare în Registrului naţional pentru bolile rare.8.2. Subprogramul de tratament al sepsisului severCoordonare metodologică:Comisia de anestezie şi terapie intensivă a Ministerului SănătăţiiCoordonare tehnică:Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă TimişoaraActivităţile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care derulează subprogramul sunt prevăzute în Secţiunea B la prezentele norme.9. Programul naţional de urgenţă prespitaliceascăCoordonare tehnică:Comisia de medicină de urgenţă şi dezastreObiectiv:1) Creşterea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă adecvate, indiferent de zona de reşedinţă.Activităţi:1) Mentenanţă dispecerate;2) Asigurarea medicamentelor şi materialelor sanitare necesare centrelor de permanenţă.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr de dispecerate: 42; b) număr de centre de permanenţă: 200.2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/dispecerat: 8.000 lei; b) cost mediu/centru de permanenţă: 2.370 lei.3) indicatori de rezultat: a) creşterea accesului populaţiei la servicii de urgenţă;Unităţi care derulează programul: a) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; b) servicii de ambulanţă judeţene şi a municipiului Bucureşti; c) centre de permanenţă.10. Programul naţional de monitorizare activă a bolnavilor cu dizabilităţi de ambulaţieCoordonare tehnică:Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie BucureştiObiectiv:1) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional al bolnavilor cu dizabilităţi de ambulaţie (copii şi adulţi)Activităţi:1) Crearea unei baze de date de tip CRM (Customer Relationship Management) în care centrele nominalizate vor înregistra fişele de evaluareCriterii de eligibilitate: a) persoane cu dizabilităţi de ambulaţie evaluate conform scalei internaţionale acceptate şi validate FAC (Functional Ambulation Categories):┌───┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Nr.│ Categorie │ Caracterizare │├───┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│0 │Nefuncţionalitate │Pacientul nu poate merge sau necesită ││ │ │ajutor de la 2 sau mai multe persoane │├───┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│1 │Dependenţă - nivel 2 │Pacientul necesită sprijin ferm şi ││ │ │continuu din partea unei persoane │├───┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│2 │Dependenţă - nivel 1 │Pacientul necesită sprijin continuu sau ││ │ │intermitent din partea unei persoane ││ │ │pentru ajutor cu echilibrul sau ││ │ │coordonarea │├───┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│3 │Dependenţă - supraveghere │Pacientul necesită coordonarea verbală ││ │ │sau ajutor potenţial din partea unei ││ │ │persoane fără contact fizic │├───┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│4 │Independenţă - pe teren plan │Pacientul poate merge independent pe ││ │ │teren plan, dar necesită ajutor la ││ │ │scări, pante sau suprafeţe denivelate │├───┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│5 │Independenţă │Pacientul poate merge independent oriunde │└───┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) numar de persoane cu dizabilităţi introduse în registru: 2 milioane2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/ persoană cu dizabilităţi introdusă în registru: 0,0845 lei3) indicatori de rezultat: a) reducerea gradului de dizabilitate.Unităţi care derulează programul: a) Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti; b) Spitalul Clinic de Urgenţă " Bagdasar- Arseni"; c) Spitalul Judeţean Craiova; d) Spitalul Municipal Filantropia - Craiova; e) Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara; f) Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix; g) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj; h) Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord; i) Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol; j) Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia; k) Spitalul de Psihiatrie "Ghe. Preda" Sibiu (secţia de recuperare neuropsihomotorie staţionar de zi); l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu; m) Policlinica Balneară Sovata; n) Sanatoriul Balnear Pucioasa; o) Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava; p) Spitalul Judeţean de Urgenţă Covasna; q) Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani; r) Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi; s) Spitalul Judeţean Vâlcea - Călimăneşti; t) Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna; u) Spitalul de Psihiatrie Cronici - Gura Ocniţei; v) Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş; w) Spitalul de Recuperare Borşa; x) Sanatoriul Balnear Slănic - Moldova; y) Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru copii "Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti.IV. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATEObiectiv:Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc.Structura:1. Subprogramul de informare, educare, comunicare pentru prevenirea cancerului de col uterinCoordonare tehnică:Institutul Naţional de Sănătate PublicăActivităţi:1) Dezvoltarea campaniei de informare, educare, comunicare în domeniul prevenirii cancerului de col uterin;2) Realizarea conceptului creativ pentru spoturile TV şi radio;3) Creaţie mesaje publicitare pentru mediul on-line (site-uri web, comunicare directă: newsletter-uri, prezentări, alerte);4) Creaţie şi dezvoltare vizuală pentru conferinţe de presă şi evenimente publice;5) Creaţie grafică pentru materiale tipărite (machete pentru presă, materiale pentru corespondenţă directă;6) Crearea mesajelor pentru materialele media destinate populaţiei generale7) Tipărirea materialelor de informare, educare, comunicare în domeniul prevenirii cancerului de col uterin.8) Realizarea spoturilor TV/radio;9) Crearea mixului media;10) Difuzarea spoturilor TV/radio.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) Campanie de informare, educare, comunicare în domeniul prevenirii cancerului de col uterin: 1.2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu / campanie de informare, educare, comunicare în domeniul prevenirii cancerului de col uterin: 500.000 lei3) indicatori de rezultat: a) realizarea campaniei de informare, educare, comunicare în domeniul prevenirii cancerului de col uterinUnităţi care derulează subprogramul: a) Institutul Naţional de Sănătate Publică; b) Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti; c) Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca;2. Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătosCoordonare tehnică:Institutul Naţional de Sănătate Publică prin Centrul naţional de evaluare şi promovarea stării de sănătateA. Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică1. Coordonarea metodologică, monitorizarea, colectarea şi analiza datelor, evaluarea şi raportarea implementării campaniilor de informare, educare, comunicare pentru celebrarea zilelor mondiale/europene şi a unor probleme de sănătate specifice -CNEPSS şi CRSP2. Coordonarea implementării metodologiilor campaniilor de informare, educare, comunicare în teritoriul de responsabilitate CRSP3. Realizarea de studii şi cercetări de evaluare a cunoştintelor, atitudinilor şi practicilor legate de stilul de viaţă - CNEPSS şi CRSP4. Dezvoltarea unei baze de informaţii din domeniul IEC pe domenii specifice şi asigurarea suportului tehnic necesar - CNEPSS şi CRSP5. Editare buletin informativ electronic privind activităţile IEC- CNEPSS şi CRSP6. Elaborarea raportului anual privind activităţile IEC şi capabilitatile reţelei de promovarea sănătăţii şi educatie pentru sănătate - CNEPSS şi CRSP7. Constituirea bazei de date privind reţeaua naţională de parteneri în activităţile IEC din sănătate - CNEPSS8. Valorificarea şi diseminarea rezultatelor, inclusiv prin publicarea pe pagina web a instituţiei - CNEPSS şi CRSP9. Organizare şi participare la sesiuni de instruire şi perfecţionare pe teme de promovare a sănătăţii -CNEPSS şi CRSP10. Activităţi de consultanţă în domeniul IEC - CNEPSS şi CRSP11. Elaborarea de proiecte de acte normative în domeniile specifice de responsabilitate şi armonizarea acestora cu legislaţia europeană din domeniu- CNEPSS şi CRSP12. Participarea la elaborarea de strategii privind sănătatea - CNEPSS şi CRSP13. Asigurarea raportării către instituţii naţionale şi internaţionale de date referitoare la sănătate şi determinanţii acesteia - CNEPSS14. Participarea la proiecte şi activităţi internaţionale şi naţionale din domeniul IEC CNEPSS şi CRSP15. Alte activităţi de IEC, la solicitarea Ministerului Sănătăţii - CNEPSS şi CRSPB. Activităţi derulate la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică judetene şi a municipiului Bucureşti1. Implementarea metodologiilor campaniilor de informare, educare, comunicare în teritoriul de responsabilitate2. Participarea la studii şi cercetări de evaluare a cunoştintelor, atitudinilor şi practicilor legate de stilul de viaţă3. Participarea la dezvoltarea unei baze de informaţii din domeniul IEC pe domenii specifice şi asigurarea suportului tehnic necesar4. Participarea la realizarea buletinului informativ electronic privind activităţile IEC5. Elaborare raport anual privind activităţile IEC în teritoriul de responsabilitate6. Constituirea bazei de date judeţene şi regionale privind reţeaua naţională de parteneri în activităţile IEC din sănătate7. Valorificarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor derulate, inclusiv prin publicarea pe pagina web a instituţiei;8. Organizare şi participare la sesiuni de instruire şi perfecţionare9. Activităţi de consultanţă în domeniul IEC10. Participarea la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniile specifice de responsabilitate şi armonizarea acestora cu legislaţia europeană din domeniu;11. Participarea la elaborarea de strategii privind sănătatea12. Participarea la proiecte şi activităţi internaţionale şi naţionale din domeniul IEC13. Alte activităţi de IEC destinate rezolvării priorităţilor localeC. Activităţi realizate în cadrul proiectului "Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România" nr. 2008/1086431) Realizarea unui ghid de intervenţie în comunitate;2) Formarea a 100 funcţionari publici, 200 medici, 500 alţi profesionişti implicaţi în munca cu copii şi adolescenţi în domeniul nutriţiei sănătoase şi a activităţii fizice;3) Realizarea unui centru de resurse pe site-ul unităţii de implementare - Institutul Naţional de Sănătate Publică/ Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu;4) Desfăşurarea de întâlniri/ mese rotunde la nivel judeţean cu participarea instituţiilor prefecturii, consiliului judeţean, inspectoratului şcolar, ONG din sfera educaţională, în scopul: a) aducerii la cunostinţa actorilor instituţionali a informaţiilor bazate pe dovezi cu privire la riscurile de boala cronică şi comportamente dovedite a se asocia cu starea de sănătate/ prevenirea principalelor boli cronice; b) crearii de parteneriate interinstituţionale la nivel judeţean/ local pentru susţinerea alimentaţiei sănătoase şi activităţii fizice la copii şi adolescenţi; c) dezvoltării planurilor de acţiune la nivel judeţean/ local care să susţină o alimentaţie sănătoasă şi activitatea fizică la copii şi adolescent; d) dezvoltării Planului Naţional de Acţiune pentru Alimentaţia Sănătoasă şi Activitatea Fizică la Copii şi Adolescenţi;5) Realizarea unui raport de cercetare asupra comportamentelor legate de sănătate la copiii de vârstă şcolară;6) Realizarea unei campanii de promovare în care vor fi produse logo, motto, 3 videospoturi şi 4 radiospoturi.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici : trimestrial şi anual a) număr de evenimente/campanii naţionale IEC (cu ocazia zilelor mondiale/europene stabilite de OMS şi CE): 10 b) număr de activităţi de IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor naţionale: 420 activităţi c) număr materiale IEC elaborate: 202) indicatori de eficienţă (raportare anuală) a) cost mediu/ activitate IEC desfăşurată la nivel judeţean: 4.751 lei b) cost mediu/materiale campanii IEC: 25.000 leiRaportarea indicatorilor se realizează trimestrial la CNEPSS.Unităţi care derulează subprogramul: a) Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Centrele Regionale de SP b) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului BucureştiNatura cheltuielilor:Furnituri de birou (papetarie, consumabile: cartuse, toner xerox, toner imprimante, hartie, dosare etc), materiale şi prestări de servicii cu caracter functional (servicii tipografie pentru editare şi tipărire de sinteze, rapoarte, ghiduri şi buletine informative, multiplicare materiale, diseminare materiale), alte bunuri şi servicii pentru întretinere şi functionare (reparatii aparatura, servicii de întreţinere şi exploatare dotări pentru comunicare-informare); achizitionare piese de schimb, echipamente şi dotări cu mică valoare de tehnica informatica (unităţi centrale, monitoare, imprimante, memorie SDR, scannere, etc), softuri speciale statistica şi editare imagine, chestionare, deplasare în tara; achizitionare de cărţi, publicatii şi materiale documentare; pregatire profesionala şi formare personal (organizare instruiri metodologice şi cursuri de scurtă durată), deplasari în tara, transport, carburanti lubrifianti, protectia muncii, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (acreditari laboratoare şi servicii).3. Subprogramul de combatere a consumului de tutunCoordonare tehnică:Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta";Obiectiv general:1) îmbunătăţirea pe termen scurt şi mediu a sănătăţii populaţiei prin scăderea consumului de tutun ca urmare a sprijinirii renunţării la fumat.Activităţi:1) asigurarea tratamentului medicamentos (vareniclină, bupropion, plasturi cu nicotină);2) asigurarea funcţionării liniei telefonice gratuite şi a site-ului de internet specific (Tel Verde STOP FUMAT, www.stopfumat.eu);Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr total de persoane care au beneficiat de asistenţă în vederea renunţării la fumat: 25.000; b) număr total de persoane care au beneficiat de tratament medicamentos în vederea renunţării la fumat: 23.000; c) număr total de persoane care apelează linia telefonică gratuită: 1500;2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/persoană care a beneficiat de asistenţă în vederea renunţării la fumat: 380 lei/persoană;Unităţi care derulează subprogramul: a) Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta"; b) Unităţi sanitare şi cabinete psihologice în care activează medici şi psihologi cu pregătire specifică în domeniul terapiei tabagismului.Natura cheltuielilor: a) achiziţionarea de medicamente, b) cheltuieli salariale pentru personalul ce implementează acest obiectiv; c) prestării servicii de tipărire de materiale de informare d) cheltuieli materiale necesare implementării activităţilorV. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUICoordonare tehnică:Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" BucureştiObiective: a) Creşterea accesului şi calităţii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbidităţii şi mortalităţii materne; b) Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte patologii grave în perioada perinatală; c) Realizarea screening-ului la naştere a unor afecţiunii cu potenţial invalidant şi posibilităţi de prevenţie a handicapului; d) Ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi a copilului; e) Asigurarea sănătăţii orale a copiilor f) Depistarea precoce şi prevenirea secundară a unor complicaţii la unele boli cronice ale copilului.1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copiluluiCoordonare metodologică :Comisia de obstetrică-ginecologieComisia de pediatrie şi neonatologieCoordonare tehnică:Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti;Institutul Naţional de Sănătate PublicăIntervenţii pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului:1) promovarea alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la copil;2) profilaxia anemiei feriprive la gravidă;3) profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf;4) profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere;5) profilaxia anemiei feriprive la sugar;6) profilaxia rahitismului carenţial al copilului.1.1. Promovarea alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la copilActivităţi:1) Stabilirea metodologiei de screening pentru depistarea copiilor supraponderali şi obezi prin folosirea indicatorilor antropometrici standardizaţi (nomograme);2) Instruirea personalului medical în ceea ce priveşte modalitatea de screening a obezităţii la copil şi monitorizarea copiilor obezi;3) Asigurarea instrumentarului necesar pentru depistarea copiilor supraponderali şi obezi (efectuarea măsurătorilor antropometrice);4) Efectuarea măsurătorilor anropometrice pentru evaluarea stării de sănătate a copiilor în vârstă de 6-7 şi 13-14 ani;5) Orientarea copiilor supraponderali şi obezi spre servicii de specialitate pentru diagnostic complex şi tratament;6) Monitorizarea copiilor supraponderali şi obezi de către medicii de familie şi medicii de specialitate;7) Editarea unor materiale informative adresate personalului medical.Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti;Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr de personal medical instruit: 1.000/an; b) număr de copii la care s-au efectuat măsurători antropometrice: 10.000/an c) număr echipamente achiziţionate: 10/an d) număr materiale informative tipărite: 2.000/an2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/ personal medical instruit: 50 lei/ persoana b) cost mediu/copil screening obezitate: 11 lei/persoană c) cost mediu/ echipament achiziţionat şi etalonat: 2.000 lei/unitate d) cost mediu/material tipărit: 10 lei/material3) Indicatori de rezultat: a) creşterea numărului cu 20% a copiilor monitorizaţi care au fost depistati cu suprapondere şi obezitate1.2. Profilaxia anemiei feriprive la gravidăActivităţi:1) procurarea şi distribuţia preparatelor de fier la gravidă, cu prioritate la cele din categoria de risc;2) redactarea, tipărirea şi distribuirea unui protocol privind profilaxia deficitului de fier la femeia gravidă;3) monitorizarea prevalenţei anemiei feriprive la gravidă pe eşantion de către Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti şi direcţiile de sănătate publică nominalizate în eşantion. Procurarea de consumabile necesare şi revizuirea hemoglobinometrelor.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr de gravide beneficiare de administrare profilactică a preparatelor de fier: 30.000/an;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/gravidă beneficiară de profilaxie cu preparate de fier: 60 lei.3) Indicatori de rezultat: a) redactarea unui protocol privind administrarea profilactică de fier în timpul sarcinii; b) scăderea prevalenţei anemiei feriprive la gravidă sub 35%.Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; b) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; c) cabinete medicale de asistenţă medicală primară şi de specialitate obstetrică-ginecologie.1.3. Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte prafActivităţi:1) procurarea şi distribuţia de lapte praf la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf, conform prevederilor legale în vigoare*) (inclusiv cheltuieli de depozitare şi transport).------ Notă *) Laptele praf se distribuie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 27 iunie 2001 şi Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr de copii beneficiari: 80.000/an;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/copil beneficiar: 187,5 lei.3) Indicatori de rezultat: a) scăderea cu 20% a numărului de copii distrofici;Unităţi care derulează intervenţia: a) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; b) cabinete de asistenţă medicală primară.1.4. Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştereActivităţi:1) procurarea de produse dietetice specifice, produse medicamentoase necesare prevenirii malnutriţiei, precum şi a consumabilelor necesare administrării: sonde de alimentaţie parenterală, truse de perfuzii, seringi şi racorduri pentru injectomate;2) procurarea de formule de lapte praf - alimente cu destinaţie medicală specială;3) administrarea tratamentului dietetic şi medicamentos necesar în timpul spitalizării şi în ambulatoriu.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr copii beneficiari: 15.035/an;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/copil beneficiar: 266 lei.3) Indicatori de rezultat: a) includerea în program a cel puţin 70% din copiii născuţi prematur;Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti b) spitalele clinice, judeţene, precum şi alte unităţi care îngrijesc copii prematuri sau cu greutate mică la naştere nominalizate de direcţiile de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti; c) Spitalul de Recuperare Borşa, Maramureş;1.5. Profilaxia anemiei feriprive la sugarActivităţi:1) redactarea, tipărirea şi distribuirea unui protocol privind "Prevenirea şi tratamentul carenţei de fier la copil";2) procurarea şi distribuţia preparatelor de fier la sugar, cu prioritate la cei din categoria de risc: copii cu greutate mică la naştere, sugari alimentaţi cu derivate din lapte de vacă, sugari cu deficienţe nutriţionale;3) efectuarea unei monitorizări pe eşantion a prevalenţei anemiei prin deficit de fier la sugar de către Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti, în colaborarea cu direcţiile de sănătate publică nominalizate în eşantion. Procurarea de consumabile necesare şi revizuirea hemoglobinometrelor.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr de copii beneficiari de administrare profilactică a preparatelor de fier: 47.220;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/copil beneficiar de profilaxie cu preparate de fier: 36 lei;3) Indicatori de rezultat: a) suplimentarea cu fier a cel puţin 20% din copii cu greutate mică la naştere; b) redactarea, tipărirea şi distribuirea unui protocol privind "Prevenirea şi tratamentul carenţei de fier la copil".Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; b) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; c) cabinete de asistenţă medicală primară, de specialitate pediatrie, precum şi colectivităţi de copii.1.6. Profilaxia rahitismului carenţial al copiluluiActivităţi: a) Redactarea, tipărirea şi distribuirea unui protocol privind "Profilaxia rahitismului carenţial la sugar şi copilul mic"; b) Procurarea, distribuţia şi administrarea profilactică a vitaminei D populaţiei ţintă: copii până la vârsta de 18 luni.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) numărul copiilor beneficiari de administrare profilactică a vitaminei D: 141.600/an;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/copil beneficiar de profilaxie cu vitamina D: 12 lei.3) Indicatori de rezultat: a) peste 64% din copii nou-născuţi primesc un flacon de vitamina D la externarea din maternitate iar mamele sunt consiliate asupra rolului vitaminei D; b) redactarea, tipărirea şi distribuirea unui protocol privind "Profilaxia rahitismului carenţial la sugar şi copilul mic".Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; b) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; c) secţii sau compartimente de nou-născuţi şi cabinete de asistenţă medicală primară nominalizate de direcţiile de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti; d) Spitalul de Recuperare Borşa, Maramureş.2. Subprogramul de sănătate a copiluluiCoordonare metodologică:Comisia de pediatrie şi neonatologieCoordonare tehnică:Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" BucureştiIntervenţii pentru sănătatea copilului:1) prevenirea deceselor neonatale prin creşterea accesului la îngrijiri adecvate în unităţi regionale;2) screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital, precum şi confirmarea diagnosticului şi tratamentul specific al cazurilor depistate;3) screening pentru depistarea precoce a deficienţelor de auz;4) screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul şi dispensarizarea bolnavilor;5) diagnosticul precoce, prevenţia primară şi secundară, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil;6) prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific şi recuperare neuropsihomotorie pentru următoarele afecţiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale;7) profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial la copiii cu risc crescut de infecţie;8) screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii;9) asigurarea sănătăţii orale a copiilor.2.1. Prevenirea deceselor neonatale prin creşterea accesului la îngrijiri adecvate în unităţi regionale şi de evaluarea a mortalităţii neonataleActivităţi:1) procurarea de reactivi, consumabile, materiale sanitare necesare îngrijirii intensive a nou-născuţilor, precum şi asigurarea de lucrări de service, reparaţii, piese de schimb pentru aparatura specifică, cu excepţia celor de natura cheltuielilor de capital;2) asigurarea cheltuielilor materiale necesare pentru transportul nou-născuţilor cu unităţile de transport neonatal din structura unităţilor sanitare, procurarea de reactivi, medicamente, materiale sanitare şi consumabile, precum şi asigurarea de lucrări de service şi reparaţii pentru aparatura specifică din unităţile de transport neonatal şi ambulanţele din dotare, cu excepţia celor de natura cheltuielilor de capital;3) monitorizarea transferului către centrele regionale de nivel III şi către secţiile de neonatologie de nivel II a nou-născuţilor cu greutate mică la naştere sau cu alte probleme grave ale stării de sănătate prin catagrafierea anuală a acestor transferuri de către unitatea coordonatoare;Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr de secţii/compartimente de terapie intensivă nou-născuţi beneficiare: 61/an; b) număr de unităţi de transport nou-născuţi beneficiare: 3 + 3 (în situaţia în care se realizează dotarea cu ambulanţe specializate pentru transportul neonatal)/an; c) număr de nou-născuţi beneficiari de activităţile subprogramului în secţii/compartimente de terapie intensivă: 10.000/an; d) număr de nou-născuţi transportaţi cu unităţi de transport neonatal: 950/an din care:d^1) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti: 450;d^2) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi: 350;d^3) SMURD - Tg. Mureş: 150.2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/secţie de terapie intensivă: 80.000 lei; b) cost mediu/unitate de transport nou-născuţi: 40.000 lei;3) Indicatori de rezultat: a) diminuarea cu 10% a numărului de nou-născuţi cu greutate sub 2.000 grame îngrijiţi în alte unităţi decât centrele regionale de nivel III.Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; b) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi; c) Secţiile şi compartimentele de terapie intensivă nou-născuţi din maternităţile de nivel III şi, în cazuri bine justificate, secţiile şi compartimentele de terapie intensivă nou-născuţi din maternităţile de nivel II, precum şi spitale sau secţii de pediatrie care oferă servicii de terapie intensivă pentru nou-născuţi, nominalizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.2.2. Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital, precum şi confirmarea diagnosticului şi tratamentul specific al cazurilor depistateActivităţi:1) recoltarea, transportul şi efectuarea testelor specifice efectuării screening-ului neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital;2) procurarea de teste specifice, medii de cultură, materiale de laborator, consumabile necesare efectuării screening-ului, efecte poştale pentru transportul eşantioanelor şi consumabile aferente sistemului informatic;3) asigurarea produselor dietetice fără fenilalanină sau sărace în fenilalanină şi a medicamentelor, necesare tratamentului dietetic şi medicamentos în timpul spitalizării, precum şi în regim ambulatoriu;4) dispensarizarea cazurilor confirmate la nivelul medicului de familie şi a medicului de specialitate;5) monitorizarea şi evaluarea screening-ului în teritoriile arondate centrelor regionale.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr nou-născuţi testaţi pentru fenilcetonurie: cel puţin 141.000/an; b) număr nou-născuţi testaţi pentru hipotiroidism congenital: cel puţin 141.000/an; c) număr nou-născuţi trataţi pentru fenilcetonurie: 65/an; d) număr nou-născuţi trataţi pentru hipotiroidism congenital: 70/an;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/screening pentru fenilcetonurie: 10 lei; b) cost mediu/screening pentru hipotiroidism congenital: 10 lei; c) cost mediu/copil tratat pentru fenilcetonurie: 12.000 lei; d) cost mediu/copil tratat pentru hipotiroidism congenital: 200 lei.3) Indicatori de rezultat: a) creşterea numărului de judeţe incluse în screening la 25 şi municipiul Bucureşti.Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; b) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - Secţia clinică de neonatologie; c) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca; d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi; e) Spitalul Clinic de Copii III Timişoara; f) secţiile, compartimentele de nou-născuţi din judeţele în care se efectuează screeningul neonatal arondate la centrele regionale după cum urmează:f^1) Centrul regional Bucureşti din structura Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti are arondate unităţile sanitare din municipiul Bucureşti, judeţele: Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Vâlcea, Argeş, Braşov, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Mureş;f^2) Centrul regional Cluj din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ClujNapoca şi Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca are arondate unităţile sanitare din judeţele Cluj, Maramureş, Bihor, Sibiu, Bistrita;f^3) Centrul regional Iaşi din structura Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi are arondate unităţile sanitare din judeţele Iaşi, Neamţ, Suceava, Botosani;f^4) Centrul regional Timişoara din structura Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara are arondate unităţile sanitare din judeţele Timiş şi Hunedoara, Caras Severin.2.3. Screening pentru depistarea precoce a deficienţelor de auz la nou-născutCoordonare tehnică:Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociotă" Bucureşti;Activităţi:1) efectuarea screening-ului pentru depistarea precoce a surdităţii la nou-născut;2) procurarea de consumabile specifice necesare screeningului pentru depistarea precoce a deficienţelor de auz la nou-născut;3) confirmarea diagnosticului în unităţi sanitare specializate.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr nou-născuţi la care s-a efectuat screening pentru depistarea deficienţelor de auz: 30.000/an, dintre care:a^1) 25.000/an nou-născuţi normoponderali;a^2) 5.000/an nou-născuţi prematuri;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/screening pentru depistarea deficienţelor de auz la nou-născut normoponderali: 22 lei; b) cost mediu/screening pentru depistarea deficienţelor de auz la nou-născut prematuri: 40 lei;3) Indicatori de rezultat: a) testarea a peste 80% din nou-născuţii în unităţile în care se efectuează screening-ul.Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociotă" Bucureşti; b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; c) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Panait Sârbu" Bucureşti; d) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu" Timişoara; e) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara - compartimentul O.R.L.; f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara - Clinica O.R.L. Pediatrie; g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; h) Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi; i) Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi - Clinica de O.R.L.; j) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; k) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău; l) Spitalul Obstetrică-Ginecologie "Dr. Ioan Aurel Sbârcea" Braşov; m) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea; n) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu; o) Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava; p) Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" Bucureşti.2.4. Screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul şi dispensarizarea bolnavilorActivităţi:1) efectuarea screening-ului pentru depistarea riscului de cecitate la populaţia ţintă;2) tratament specific al retinopatiei de prematuritate;3) monitorizarea postterapeutică a copiilor trataţi;4) formarea profesională a personalului medical de specialitate;5) realizarea unui registru naţional al copiilor cu retinopatie de prematuritate;6) asigurarea medicamentelor, instrumentarului, consumabilelor, pieselor de schimb, întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor specifice folosite, cu excepţia celor de natura cheltuielilor de capital.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr prematuri testaţi pentru depistarea retinopatiei: 2.875/an; b) număr prematuri trataţi cu laser: 200/an;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/prematur testat pentru retinopatie: 80 lei b) cost mediu/prematur tratat cu laser: 1.450 lei3) Indicatori de rezultat: a) efectuarea examinării specifice la peste 80% din populaţia ţintă.Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; b) unităţi sanitare nominalizate de direcţiile de sănătate publică Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi, Mureş, Sibiu, Timiş şi a municipiului Bucureşti;2.5. Diagnosticul precoce, prevenţie primară şi secundară, precum şi de monitorizare a unor afecţiuni cronice la copilStructura:2.5.1 sindromul de detresă respiratorie la nou-născuţi;2.5.2 astmul bronşic la copil;2.5.3 afecţiuni generatoare de malabsorbţie, malnutriţie şi diaree cronică la copil;2.5.4 mucoviscidoza la copil;2.5.5 imunodeficienţele primare umorale la copil;2.5.6 hepatita cronică la copil.Activităţi:1) procurare de medicamente, produse dietetice specifice, reactivi, materiale sanitare dispozitive şi consumabile specifice;2) procurarea de produse cu destinaţie nutriţională specială;3) investigaţia paraclinică şi de laborator specifică pentru stabilirea diagnosticului şi monitorizării tratamentului;4) administrarea tratamentului specific necesar în timpul spitalizării şi în ambulatoriu, după caz;5) consilierea specifică, editarea şi distribuirea de ghiduri de profilaxie şi tratament;6) realizarea unor baze de date pentru boli cronice la copii;7) transportul produselor biologice pentru diagnostic la unităţi specializate;8) asigurarea de lucrări de service, reparaţii, piese de schimb pentru aparatura specifică, cu excepţia celor de natura cheltuielilor de capital;9) coordonarea şi monitorizarea activităţilor subprogramului.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr copii născuţi cu sindrom de detresă respiratorie trataţi cu surfactant: 400/an; b) număr de copii testaţi pentru astm bronşic: 3.000/an; c) număr de copii cu astm bronşic trataţi: 3.105/an; d) număr de copii investigaţi pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbţie: 2.000/an; e) număr de copii cu diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/malnutriţie trataţi: 2.000/an; f) număr de copii testaţi pentru mucoviscidoză: 1.500/an; g) număr de copii trataţi pentru mucoviscidoză: 200/an h) număr de copii testaţi pentru imunodeficienţe primare umorale: 1.200/an; i) număr de copii cu imunodeficienţe primare umorale trataţi: 120/an; j) număr de copii testaţi pentru hepatită cronică: 2.500/an; k) număr de copii trataţi pentru hepatită cronică: 1.000/an;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/copil cu sindrom de detresă respiratorie tratat cu surfactant: 6.200 lei; b) cost mediu/copil testat pentru astm bronşic: 41 lei; c) cost mediu/copil cu astm bronşic tratat: 250 lei; d) cost mediu/copil investigat pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/malnutriţie: 100 lei; e) cost mediu/copil cu diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/malnutriţie tratat: 250 lei; f) cost mediu/copil testat pentru mucoviscidoză: 200 lei; g) cost mediu/copil tratat pentru mucoviscidoză: 3.000 lei; h) cost mediu/copil testat pentru imunodeficienţe primare umorale: 100 lei; i) cost mediu/copil cu imunodeficienţe primare umorale tratat: 4.000 lei; j) cost mediu/copil testat pentru hepatită cronică: 220 lei; k) cost mediu/copil tratat pentru hepatită cronică: 2.600 lei.3) indicatori de rezultat: a) reducerea mortalităţii infantile prin sindrom de detresă respiratorie cu 10%; b) creşterea numărului de copii investigaţi în centrele regionale pentru astm bronşic cu 10%; c) creşterea numărului de copii investigaţi în centrele regionale pentru malabsorbţie cu 10%; d) creşterea numărului de copii cu mucoviscidoză diagnosticaţi precoce cu 10%; e) includerea în tratamentul de supleere a funcţiei imune a 80% din copii depistaţi cu imunodeficienţă primară; f) creşterea numărului de copii cu hepatită cronică diagnosticaţi precoce cu 10%.Unităţi care derulează intervenţia:2.5.1 Sindromul de detresă respiratorie la nou-născuţi: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti coordonare tehnică; b) spitale desemnate de către direcţiile de sănătate publică judeţene Bihor, Braşov, Cluj, Galaţi, Iaşi, Mureş, Sibiu, Timiş şi a municipiului Bucureşti.2.5.2 Astmul bronşic la copil: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti coordonare tehnică; b) spitale desemnate de către direcţiile de sănătate publică judeţene: Alba, Bihor, Botoşani, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mureş, Satu Mare, Sibiu, Timiş şi a municipiului Bucureşti; c) Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni.2.5.3 Sindromul de malabsorbţie şi diaree cronică la copil: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti coordonare tehnică; b) spitalele desemnate de către direcţiile de sănătate publică judeţene Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mureş, Sibiu, Timiş şi a municipiului Bucureşti.2.5.4 Mucoviscidoză la copil: a) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; c) spitalele desemnate de către direcţiile de sănătate publică judeţene Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mureş, Sibiu, Timiş şi a municipiului Bucureşti.2.5.5 Imunodeficienţele primare umorale la copil: a) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Prof. Dr. Louis Ţurcanu" Timişoara coordonare tehnică; b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; c) spitalele nominalizate de către direcţiile de sănătate publică judeţene Cluj, Iaşi, Timiş, Mureş.2.5.6 Hepatita cronică la copil: a) Spitalul de Copii "Sf. Maria" Iaşi - Secţia clinică II Pediatrie - coordonare tehnică; b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Alfred Rusescu" Bucureşti; c) spitalele desemnate de către direcţiile de sănătate publică judeţene Bihor, Botoşani, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mureş, Timiş şi a municipiului Bucureşti2.6. Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce tratament medicamentos specific şi recuperare neuropsihomotorie a următoarelor afecţiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactorialeCoordonare tehnică:Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Al. Obregia" Bucureşti - Secţia clinică de neurologie pediatricăActivităţi:1) Terapie specifică decontracturantă cu toxină botulinică în centrele nominalizate;2) Tratamentul paraliziilor cerebrale şi altor afecţiuni neuromotorii prin electrostimulare;3) Procurare de teste specifice, consumabile, materiale, instrumente necesare pentru diagnosticul, tratamentul şi recuperarea epilepsiilor, paraliziilor cerebrale şi deficitului neuropsihomotor;4) Formarea medicală continuă a personalului de specialitate în activităţi specifice programului.5) Continuarea elaborării, publicării ghidurilor metodologice de diagnostic, diagnostic precoce şi tratament în domeniile specifice programului fenomenele paroxistice cerebrale, paraliziile cerebrale, întarzierile neuropsihomotorii şi diferenţierea de alte afecţiuni neuropediatrice.6) Activităţi aferente registrelor naţionale pentru Epilepsie şi Paralizii cerebrale:elaborare, întreţinere, administrare site şi registru, introducere date.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr copii cu paralizii cerebrale trataţi cu toxina botulinică: 310/an; b) număr copii cu paralizii cerebrale trataţi prin electrostimulare: 800/an; c) număr registre: 22) Indicatorii de eficienţă: a) cost mediu/copil tratat cu toxină botulinică: 3.000 lei; b) cost mediu/copil tratat prin electrostimulare: 200 lei;3) Indicatorii de rezultat: a) creşterea numărului de copii diagnosticaţi precoce cu fenomenele paroxistice la copil, tulburări motorii, întârzieri neuropsihomotorii cu 10%.Unităţi care derulează intervenţia: a) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Al. Obregia" Bucureşti, Secţia clinică de neurologie pediatrică - coordonare tehnică; b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Alfred Rusescu" Bucureşti; c) Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" Bucureşti; d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti; e) Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr N. Robanescu" Bucureşti; f) Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca - Secţia Clinică de Neuropsihiatrie a Copilului şi Adolescentului Cluj; g) Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă - Târgu Mureş; h) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara - Secţia clinică de neuropsihiatrie infantilă; i) Spitalul de Psihiatrie "Dr. G. Preda" Sibiu; j) Centrul de Sănătate Mintala Copii şi Adolescenţi Constanţa din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa; k) Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, Bihor - Secţia de Recuperare Copii 1 Mai; l) Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. Radu Horia" Vâlcele; m) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi - Secţia Clinică de Neurologie Pediatrică.2.7. Profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial (VRS) la copiii cu risc crescut de infecţieActivităţi:1) informarea părinţilor şi a personalului medical cu privire la consecinţele severe ale infecţiei cu VRS la nou-născuţii cu risc crescut (prematuri, afecţiuni congenitale de cord, afecţiuni pulmonare);2) administrarea tratamentului profilactic cu anticorpi monoclonali.Criterii de eligibilitate: a) nou-născuţi prematuri cu vârsta egală sau mai mică de 32 de săptămâni de gestaţie cu risc crescut care au mai puţin de 1 an în momentul în care începe sezonul VRS (octombrie); b) nou-născuţi cu afecţiuni congenitale de cord, care au mai puţin de 2 ani în momentul în care începe sezonul VRS (octombrie);Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr nou-născuţi la care s-a efectuat administrarea tratamentului profilactic cu anticorpi monoclonali: 200 din care:a 1) prematuri cu vârsta egală sau mai mică de 32 de săptămâni de gestaţie: 140;a 2) nou-născuţi cu afecţiuni congenitale de cord: 60.2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/copil tratat profilactic cu anticorpi monoclonali: 12.500 lei.3) Indicatori de rezultat: a) scăderea frecvenţei spitalizării pentru afecţiuni respiratorii la copiii care au beneficiat de tratament profilactic pentru infecţia cu VRS; b) scăderea indicelui de mortalitate al copiilor care au beneficiat de tratament profilactic pentru infecţia cu VRS; c) scăderea incidenţei infecţiilor cu VRS la copiii sub tratament profilactic cu anticorpi monoclonali.Unităţi care derulează intervenţia: a) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. dr. Panait Sârbu" Bucureşti; b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; c) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; d) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia Bucureşti; e) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza-vodă" Iaşi; f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş; h) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. D. Popescu" Timişoara; i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; j) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa; k) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş - secţia pediatrie; l) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardio-vasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca - secţia pediatrie; m) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" - secţia pediatrie, Bucureşti.2.8. Screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copiiCoordonare tehnică: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu"Activităţi:1) Screening pentru depistarea precoce a scoliozei;2) Formarea medicală continuă a personalului de specialitate (medici, psihologi, logopezi, kinetoterapeuţi, terapeuţi pentru terapie ocupaţională pentru depistarea precoce a copiilor cu risc, prevenirea deficienţelor şi recuperarea copiilor cu scolioză).Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr copii la care se va efectua depistarea precoce a scoliozei: 45.000/an; b) număr de persoane instruite: 200/an.2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/screening pentru depistarea scoliozei: 26 lei/consultaţie; b) cost mediu/activitate instruire: 150 lei/persoană3) Indicatori de rezultat: a) scăderea numărului de copii cu diformităţi grave ale coloanei vertebrale.Unităţi care derulează intervenţia: a) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" b) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Luis Ţurcanu" Timişoara; c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Iaşi; e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş; f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bacău; g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa; h) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; i) Spitalul de Copii "Petru şi Pavel"Ploieşti; j) Spitalul de Pediatrie Piteşti; k) Spitalul Clinic de Copii Oradea.2.9. Asigurarea sănătăţii orale a copiilorActivităţi:1) desfăşurarea unor activităţi de informare, educare, comunicare în vederea formării unor deprinderi de igienă orală pentru copiii din clasele I-IV;2) sigilarea molarilor ca măsură de prevenire a cariilor la copiii din clasa I;3) tratarea cariei molarului de 6 ani (4 molari/pacient).Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr copii beneficiari de activităţi de informare: 200.000/an; b) număr copii beneficiari de sigilare sau tratare: 100.000/an2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/sigilare sau tratare carie: 25 lei; b) cost mediu/copil:100 lei.3) Indicatori de rezultat: a) creşterea cu 20% a numărului de copii trataţi profilactic şi curativ de către medicii dentişti din cadrul cabinetelor de medicină dentară din unităţile de învăţământ.Unităţi care derulează intervenţia: a) cabinete de medicină dentară din unităţi de învăţământ.3. Subprogramul de sănătate a femeiiCoordonare metodologică:Comisia de obstetrică-ginecologie a Ministerului Sănătăţii Coordonare tehnică:Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" BucureştiIntervenţii de sănătate a femeii:1) creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială;2) creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză;3) profilaxia şi diagnosticul pre- şi postnatal al malformaţiilor şi/sau al unor afecţiuni genetice;4) profilaxia sindromului de izoimunizare Rh;5) şcoala mamei.3.1. Creştere a accesului la servicii moderne de planificare familialăCoordonare tehnică:Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti - Centrul de planificare familialăActivităţi:1) procurarea şi distribuţia de contraceptive*);-------NOTĂ: Notă *) Contraceptivele se acordă fără plată prin cabinetele de planificare familială, prin cabinetele medicilor de familie incluşi în program, prin cabinetele de obstetrică-ginecologie din ambulatoriul de specialitate şi spital, precum şi prin secţiile de ginecologie în care se efectuează avorturi la cerere. Categoriile de persoane beneficiare ale acordării gratuite a contraceptivelor sunt şomerele, elevele şi studentele, persoanele care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femeile cu domiciliul stabil în mediul rural, femeile care efectuează un avort, la cerere, într-o unitate sanitară publică, precum şi alte persoane fără venituri, care dau declaraţie pe propria răspundere în acest sens.Toţi furnizorii de servicii medicale de planificare familială incluşi în program au obligaţia de a justifica consumul de contraceptive către direcţiile de sănătate publică teritoriale.2) tipărirea şi distribuţia de formulare de înregistrare şi raportare a activităţii de planificare familială;3) monitorizarea desfăşurării intervenţiei, estimarea consumului, a necesarului de contraceptive şi a numărului furnizorilor de servicii,în colaborare cu Biroul pentru România al Fondului ONU pentru Populaţie prin instruirea personalului în utilizarea sistemului informatic InterCON;4) adaptarea sistemului logistic InterCON pentru a include alte produse distribuite în cadrul Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului;5) elaborarea unei strategii pentru sănătatea reproducerii în colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Biroul pentru România al Fondului ONU pentru Populaţie.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr de medici de familie implicaţi în furnizarea de servicii de planificare familială: 3.600/an; b) număr de utilizatori activi de metode moderne de contracepţie: 30.000/an;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/utilizator activ de metode de contracepţie: 100 lei;3) Indicatori de rezultat: a) înregistrarea cel puţin a aceluiaşi număr de avorturi la cerere ca în anul precedent;Unităţi care derulează intervenţia: a) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti - Centrul de planificare familială; b) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; c) unităţi sanitare cu paturi, cu secţii de ginecologie, cabinete de planificare familială, cabinete de obstetrică-ginecologie din ambulatoriul de specialitate; d) cabinete medicale de asistenţă medicală primară.3.2. Creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuzăActivităţi:1) tipărirea şi distribuirea Carnetului gravidei şi a fişei-anexă pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, tipărirea şi distribuţia acestora, monitorizarea pe eşantion a utilizării acestor documente medicale;2) elaborarea unei metodologii privind regionalizarea îngrijirilor perinatale;3) revizuirea metodologiei naţionale de analiză a deceselor materne conform recomandărilor Fondului ONU pentru Populaţie şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în parteneriat cu reprezentanţele acestor instituţii în România, precum şi Societatea Română de Obstetrică-ginecologie şi Colegiul Medicilor din România; organizarea secretariatului pentru analiza deceselor materne la Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti;4) elaborarea, revizuirea şi tipărirea ghidurilor clinice în specialitatea obstetrică-ginecologie, implementarea lor prin protocoale clinice şi auditarea utilizării lor, în parteneriat cu Biroul pentru România al Fondului ONU pentru Populaţie.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr de carnete şi fişe pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, tipărite în formă actualizată cel puţin 175.000; b) număr ghiduri clinice realizate/revizuite: 10 c) număr unităţi în care s-au realizat protocoale clinice: 42 d) număr de unităţi în care se efectuează auditarea ghidurilor clinice: 5;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/carnete şi fişe pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei: 2 lei;3) Indicatori de rezultat: a) scăderea indicatorului de mortalitate maternă prin risc obstetrical direct la 0,09 decese la 1.000 născuţi vii.Unităţi care derulează intervenţia: a) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia Bucureşti; b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti analiza mortalităţii materne; c) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; d) cabinete de medicină de familie, unităţi sanitare cu paturi şi cabinete de specialitate obstetrică-ginecologie, alte unităţi sanitare de specialitate, după caz.3.3. Profilaxie şi diagnostic pre- şi postnatal al malformaţiilor şi/sau al unor afecţiuni geneticeCoordonare tehnică:Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-NapocaActivităţi:1) efectuarea activităţilor specifice de testare, diagnostic clinic şi de laborator al populaţiei-ţintă;2) procurarea reactivilor specifici, kit-urilor necesare dozărilor hormonale şi biochimice, materialelor sanitare, consumabilelor şi instrumentarului necesare efectuării activităţilor specifice;3) decontarea cheltuielilor legate de transportul probelor biologice la centrele specializate4) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional pentru malformaţii congenitale şi anomalii genetice.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr gravide cu risc malformativ şi genetic testate prin dublu/triplu test: 7.000/an; b) număr anomalii depistate prin dublu/triplu: 195/an c) număr examene citogenetice (analiza FISH) efectuate pe celule fetale: 990/an;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/gravidă testată pentru risc malformativ prin dublu/triplu test: 150 lei; b) cost mediu/examen cariotip fetal: 800 lei; c) cost mediu/gravidă testată citogenetic prin analiza FISH: 700 lei;3) Indicatori de rezultat: a) funcţionarea centrelor regionale la parametrii corespunzători investigaţiilor care le pot efectua.Unităţi care derulează intervenţia: a) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; c) Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov - Secţia de obstetrică-ginecologie nr. 2 Compartimentul de Medicină Materno-Fetală; d) Spitalul Clinic de Copii Oradea; e) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca; f) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi; g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; h) Spitalul Clinic Judeţean Mureş; i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa; j) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi; k) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dumitru Popescu" Timişoara; l) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Filantropia" Bucureşti; m) Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. Radu Horia" Vâlcele.3.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare RhActivităţi:1) asigurarea imunoglobulinei specifice;2) asigurarea reactivilor pentru determinări specifice;3) vaccinarea antiD a lăuzelor Rh negative eligibile a femeilor eligibile Rh negative care au avortat, care au avut sarcini ectopice sau care au suferit proceduri invazive efectuate în scop terapeutic şi diagnostic;4) monitorizarea şi evaluarea desfăşurării subprogramului, stabilirea necesarului de imunoglobulina şi reactivi specifici.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr de beneficiare vaccinate cu imunoglobulină specifică: 3.000/an;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/vaccinare antiD: 500 lei x 2 doze.3) Indicatori de rezultat: a) implementarea subprogramului în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti.Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; b) spitalele nominalizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; c) Spitalul de Recuperare Borşa, Maramureş.3.5. Şcoala mameiActivităţi:1) formarea personalului medical, de specialitate, din maternităţi (medici de specialitate obstetrică-ginecologie, pediatrie, neonatologie, moaşe, asistenţi medicali din secţii/compartimente de neonatologie) pentru: promovarea educaţiei prenatale a cuplurilor, îngrijirilor nou-născuţilor şi alăptării exclusive a sugarilor;2) organizarea de cursuri în maternitate pentru: promovarea educaţiei prenatale a cuplurilor, îngrijirilor nou-născuţilor şi alăptării exclusive a sugarilor, concretizată în efectuarea a câte cinci cursuri/săptămână/cuplu cu durată de câte două ore fiecare;3) promovarea alăptării şi consilierea privind alăptarea de către personal specializat instruit, a populaţiei ţintă, gravide, lăuze şi familiilor acestora, prin unităţile sanitare cu paturi cuprinse în iniţiativa "Spital prieten al copilului";4) monitorizarea pe eşantion a modului de respectare a legislaţiei privind promovarea substituenţilor de lapte matern şi a ratei de alăptare exclusivă de către Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti, în parteneriat cu reprezentanţa UNICEF în România şi direcţiile de sănătate publică nominalizate în eşantion;5) reorganizarea Comitetului Naţional de Promovarea Alăptării - ca subcomitet pentru nutriţia sugarului şi copilului mic, din structura Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti şi asigurarea cheltuielilor de funcţionare a acestuia, în parteneriat cu reprezentanţa UNICEF în România;6) monitorizarea, evaluarea, certificarea/recertificarea "Spitalelor Prietene ale Copilului", în parteneriat cu reprezentanţa UNICEF în România;7) elaborarea, tipărirea şi distribuirea de materiale informative, privind sarcina, îngrijirea şi alăptarea copilului.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr de personal medical instruit în promovarea îngrijirilor prenatale, îngrijirii nou-n născuţilor şi alăptării: 1.000/an; b) număr de gravide/lăuze beneficiare de activităţi de consiliere privind igiena sarcinii, îngrijirea nou-născuţilor şi alăptarea: 50.000/an; c) număr materiale informative tipărite: 50.000/an; d) număr de maternităţi active în cadrul iniţiativei "Spital Prieten al Copilului": 35/an;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/instructor: 1.500 lei/an; b) cost mediu/persoană instruită la şcoala mamei: 160 lei/an; c) cost mediu broşură tipărită: 10 lei/broşură;3) Indicatori de rezultat: a) instruirea a cel puţin 25% din personalul secţiilor de nou născuţi şi obstetrică-ginecologie privind:a 1) îngrijirea prenatală;a 2) îngrijirea nou-născuţilor;a 3) tehnici şi modalităţi de promovare a alimentaţiei naturale; b) consilierea activă în proporţie de cel puţin 80% a mamelor din unităţile ce derulează intervenţia; c) scăderea cu 0,5 % a numărului de nou născuţi cu greutate mică la naştere; d) scăderea cu 0,5% a numărului de nou-născuţi cu patologie materno-fetală; e) scăderea prevalenţei copiilor alimentaţi artificiali la vârsta de 6 luni.Unităţi care derulează intervenţia:Maternităţi de nivel II şi III.4. Subprogramul de monitorizarea şi evaluarea Programului naţional de sănătate a femeii şi copiluluiActivităţi:1) monitorizare şi evaluare la nivel central şi local a activităţilor programului;2) activitate de consiliere a unităţilor sanitare privind managementul programului3) activităţi de management curente;4) coordonarea elaborării de norme tehnice, metodologii şi studii de prevalenţă a morbidităţii şi mortalităţii specifice; realizarea de activităţi în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populaţie, UNICEF alte instituţii publice sau nonguvernamentale care realizează programe în aria de interes a Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului;5) elaborarea de norme metodologice pentru sănătatea reproducerii şi sănătatea copilului în colaborare cu UNFPA, UNICEF,, Centrul Naţional pentru Organizarea Sistemului Informatic în Domeniul Sănătatii, Şcoala de Sănatate Publică, Comisiile consultative ale Ministerului Sănătăţii, Comisiile de specialişti ale Colegiului Medicilor, alte institutii publice sau nonguvernamentale care realizează programe în aria de interes a Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului.Unităţi care derulează intervenţia: a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti; b) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti c) spitale desemnate de către Ministerul Sănătăţii sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz.Indicatori de evaluare:1) Indicatori fizici: a) număr de persoane responsabile cu monitorizarea programului: 35;2) Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/persoană: 2.142 lei/lună3) Indicatori de rezultat: a) creşterea eficienţei monitorizării şi evaluării Programului Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului.VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE SANITARĂCoordonare tehnică:Ministerul Sănătăţii - Unitatea de politici publiceObiectiv:Evaluarea performanţei spitalelor în scopul îmbunătăţirii asistenţei spitaliceşti şi a performanţei sistemului spitalicesc din RomâniaStructura:1. Subprogramul de evaluare a performanţei spitalelorActivitate:Asigurarea fondurilor necesare elaborării unor rapoarte privind morbiditatea spitalizată, atât pe judeţe, regiuni, tipuri de spitale, cât şi pe diferite afecţiuni, grupe de vârstă, prin agregarea datelor clinice la nivel de pacient transmise Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar de către unităţile sanitare spitaliceşti.Indicatori de evaluare: a) realizarea unei baze de date pentru monitorizarea trimestrială a activităţii de spitalizare continuă şi de zi în România; b) elaborarea rapoartelor trimestriale de analiză privind erori în calitatea datelor transmise de unităţile spitaliceşti; c) elaborarea raportului anual privind furnizarea de cursuri la spitalele cu probleme; d) publicarea pe internet (pagina www.drg.ro) a unor rapoarte privind performanţele spitalelor; e) elaborarea rapoartelor trimestriale privind performanţa managerilor unităţilor; f) elaborarea raportului anual privind ierarhizarea spitalelor; publicarea pe internet, pagina www.drg.ro.VII. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATEProgramul se derulează conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PREŢULUI DE REFERINŢĂ AL MEDICAMENTELORObiectiv:1) Asigurarea fondurilor necesare compensării în cuantum de 40% a medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor.Activităţi:1) prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor.Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr de pensionari cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună:2.125.0002) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/beneficiar: 49,17 leiUnităţi care derulează programul: a) farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;NOTĂ:1. Acordarea medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună în cadrul programului se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi ale Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 224/336/2009, cu modificările şi completările ulterioare.2. În baza raportărilor caselor de asigurări de sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ţine evidenţa distinctă a sumelor decontate în cuantum de 40% din bugetul Ministerului Sănătăţii, respectiv de 50% din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, care reprezintă contravaloarea medicamentelor acordate în cadrul Programului pentru compensare cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor.3. Costul mediu/beneficiar a fost calculat luând în considerare suma alocată din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru asigurarea medicamentelor în cadrul programului.IX. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ ŞI ACŢIUNI PENTRU SĂNĂTATE*)-------(*) Programul naţional de asistenţă medicală comunitară şi acţiuni pentru sănătate s-a derulat în trimestrul I 2010 în baza prevederilor HG nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.)Obiectiv:1) îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, prin creşterea accesului la servicii medicale furnizate la nivel comunitar persoanelor vulnerabile, din zonele defavorizate.SECŢIUNEA B PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV, FINANŢATE DIN BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE  +  Capitolul I CADRUL GENERAL DE REALIZARE A PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE  +  Articolul 1Programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale, organizate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului şi controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei.  +  Articolul 2 (1) Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2010 este prevăzut la capitolul VII al secţiunii B din prezenta anexă; (2) Structura programelor naţionale de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, obiectivele, criteriile de eligibilitate stabilite de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, indicatorii specifici, natura cheltuielilor, precum şi unităţile sanitare prin care se derulează programele sunt prevăzute la capitolul VIII al secţiunii B din prezenta anexă.  +  Articolul 3Programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ se derulează prin furnizori de servicii medicale, farmacii cu circuit deschis, furnizori autorizaţi şi evaluaţi, în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate sau cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, inclusiv unităţi sanitare aflate în subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie, la propunerea acestora, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 4Sumele alocate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programelor se utilizează pentru: a) asigurarea, după caz, în spital şi în ambulatoriu, a unor medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea specifice unor boli cronice cu risc crescut, acordate bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate; b) asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor.  +  Articolul 5 (1) Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în cadrul unor programe naţionale de sănătate, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează la nivel naţional proceduri de achiziţie publică deschisă, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. (2) Modalitatea de contractare şi decontare a produselor achiziţionate prin proceduri de achiziţie publică la nivel naţional se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Până la finalizarea procedurii de achiziţie publică la nivel naţional prin semnarea contractelor cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate, se achiziţionează de către unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii.  +  Articolul 6Sumele aferente programelor naţionale de sănătate pentru care achiziţia medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare nu se realizează prin proceduri de achiziţie publică organizate la nivel naţional, precum şi sumele aferente programelor naţionale de sănătate pentru care achiziţia medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare se realizează prin proceduri de achiziţie publică organizate la nivel naţional până la finalizarea acesteia se alocă în baza contractelor negociate şi încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, precum şi între centrele pilot sau furnizorii privaţi de servicii de dializă (hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată), după caz şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 7 (1) Pentru programele naţionale de sănătate la care achiziţia medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altele asemenea nu se realizează prin proceduri de achiziţie publică organizate la nivel naţional, precum şi pentru programele naţionale de sănătate la care achiziţia medicamentelor, a materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altele asemenea se realizează prin proceduri de achiziţie publică organizate la nivel naţional, decontarea medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altele asemenea pentru unităţile sanitare aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate se realizează lunar, din fondurile aprobate cu această destinaţie, cu condiţia raportării datelor în registrul bolnavilor specific programului derulat, după caz (2) Decontarea serviciilor de supleere renală pentru furnizorii de dializă aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, precum şi pentru centrele pilot sau furnizorii privaţi de servicii de dializă aflaţi în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate se realizează lunar de casele de asigurări de sănătate, respectiv de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, din fondurile aprobate cu această destinaţie, cu condiţia raportării datelor de către furnizori la Registrul renal român.  +  Articolul 8Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea se asigură, în condiţiile legii, prin farmaciile unităţilor sanitare nominalizate să deruleze programele respective şi/sau prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, după caz.  +  Articolul 9Unităţile sanitare care derulează programe, prevăzute în prezentul ordin, raportează caselor de asigurări de sănătate indicatorii specifici pe baza evidenţei tehnico-operative, în format electronic şi pe suport hârtie, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 10Casele de asigurări de sănătate raportează Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, sumele contractate, sumele utilizate potrivit destinaţiei acestora şi indicatorii specifici conform machetelor aprobate, prevăzute la art. 9.  +