HOTĂRÎRE nr. 135 din 21 aprilie 1997privind stabilirea cotei-părţi din tarifele încasate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, care se fac venit la bugetul de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 23 aprilie 1997    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICTarifele încasate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare se fac venit la bugetul de stat în cota de 50%, restul putind fi utilizat de comisie pentru cheltuieli materiale specifice acestor activităţi, ca surse extrabugetare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Ioan OlteanMinistru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara-------------