LEGE nr. 135 din 24 iulie 1997privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 4 iunie 1997.  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, modificată şi aprobată prin Legea nr. 143/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 31 decembrie 1994, se completează după cum urmează:- La articolul 12, după alineatul (2)*) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Sumele provenite din valorificarea ambalajelor produselor agroalimentare se pot utiliza de către instituţiile publice prevăzute la art. 1 şi pentru reconstituirea creditelor aprobate cu aceasta destinaţie."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE----------------- Notă *) Alineatul (2) al articolului 12 a fost introdus prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/1997.------------------