ORDIN nr. 81 din 29 martie 2010privind abrogarea unor acte normative
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010    Având în vedere dispoziţiile art. 16 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2000 privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 795/2001,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative: a) Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 535/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, realizate de persoane fizice şi juridice autorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001; b) Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001, cu modificările ulterioare; c) Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 30 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; d) Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 539/2001 pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrărilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi teledetecţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 29 martie 2010.Nr. 81.----