ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010    Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri în vederea înlăturării efectelor generate de fenomene hidrometeorologice care au produs în ultima perioadă, în România, inundarea unor suprafeţe de teren ale localităţilor şi au condus la alunecări de teren, care pun în pericol atât populaţia, cât şi căile de transport.Neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ duce la deteriorarea condiţiilor sociale ale populaţiei din localităţile afectate, la izolarea unor locuinţe şi chiar a unor localităţi, la inundarea acestora prin blocarea albiilor, precum şi la deteriorarea în continuare a căilor de transport.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa articolul 13 alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:"p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, precum şi pentru refacerea unor obiective importante de infrastructură rutieră şi feroviară, grav afectate de alunecări de teren care pot conduce la obturarea scurgerii cursurilor de apă."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Lf2âszlÎ Borbf2ιlyMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 februarie 2010.Nr. 15.----