HOTĂRÎRE nr. 130 din 18 aprilie 1997pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi actualizarea tarifelor de licenţă percepute acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 18 aprilie 1997    În temeiul prevederilor alin. 2 al art. 17 din Legea privind regimul monopolului de stat nr. 31/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi actualizarea tarifelor de licenţă percepute acestora, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor va asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri, prin Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc, în componenta prevăzută la anexa nr. 2 la regulamentul-cadru.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga:- Hotărârea Guvernului nr. 181/1992 privind definirea jocurilor de noroc şi stabilirea contravenţiilor la regimul practicării acestor jocuri în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 15 iulie 1992;- Hotărârea Guvernului nr. 486/1992 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc şi unele modificări la Hotărârea Guvernului nr. 181/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 13 octombrie 1992;- Hotărârea Guvernului nr. 764/1992 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 181/1992 şi a Hotărârii Guvernului nr. 486/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 8 decembrie 1992;- Hotărârea Guvernului nr. 227/1993 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 486/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 9 iunie 1993;- Hotărârea Guvernului nr. 64/1997 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 181/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 14 martie 1997. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraREGULAMENT 18/04/1997