ORDIN nr. 153 din 11 martie 2010pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării
EMITENT
  • INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 24 martie 2010    Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2), ale art. 10 alin. (1) şi ale art. 15 din Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005,în temeiul art. 5 pct. 26, 28 şi 29şi al art. 18 pct. 1, 2 şi 7 din Regulamentulde organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009,inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. nr. 705/2006 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 şi 20 bis din 12 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.Inspectorul general de statal Inspectoratului de Statîn Construcţii - I.S.C.,Edmund-Petru VeressBucureşti, 11 martie 2010.Nr. 153.  +  AnexăPROCEDURA 11/03/2010