LEGE nr. 54 din 19 martie 2010pentru abrogarea alin. (2) şi (3) ale art. 34 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 34 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (2) şi (3) se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 19 martie 2010.Nr. 54.---------