LEGE nr. 42 din 18 martie 2010privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 23 martie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța a unei suprafețe de 1.077,22 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 nr. crt. 1.  +  Articolul 2Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Orașului Năvodari a unei suprafețe de 207,42 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 nr. crt. 2.  +  Articolul 3Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Orașului Ovidiu a unei suprafețe de 493,75 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 nr. crt. 3.  +  Articolul 4Se aprobă darea în administrarea Consiliului Județean Tulcea a unui teren aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea realizării obiectivului de investiții "Miniport turistic în localitatea Sarichioi, județul Tulcea".  +  Articolul 5Predarea-preluarea suprafețelor prevăzute la art. 1-4 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6La data încheierii protocolului de predare-preluare pentru suprafețele prevăzute la art. 1-4, Administrația Națională "Apele Române", respectiv Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", și Consiliul Local al Municipiului Constanța, Consiliul Local al Orașului Năvodari, Consiliul Local al Orașului Ovidiu, respectiv Consiliul Județean Tulcea, după caz, procedează la delimitarea acestora în teren, în vederea înregistrării dreptului de administrare.  +  Articolul 7Reglementarea din punctul de vedere al folosinței suprafețelor prevăzute la art. 1-3 se realizează de către autoritățile abilitate, în condițiile legii.  +  Articolul 8Consiliul Local al Municipiului Constanța, Consiliul Local al Orașului Năvodari, Consiliul Local al Orașului Ovidiu și Consiliul Județean Tulcea se subrogă în drepturile și obligațiile Administrației Naționale "Apele Române", respectiv ale Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", care decurg din actele încheiate de acestea din urmă, care au ca obiect suprafețele prevăzute în anexele nr. 1 și 2.  +  Articolul 9După realizarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară pentru imobilele prevăzute la anexele nr. 1 și 2, se va actualiza în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 18 martie 2010.Nr. 42.  +  Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa suprafețelor din lacul Siutghiol, aflate în proprietatea publicăa statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române",care trec în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța,Consiliului Local al Orașului Năvodari și aConsiliului Local al Orașului Ovidiu
  Nr. crt. Locul unde este situată partea de imobil care se transmite în administrare Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare asupra părții de imobil Persoana juridică la care se transmite partea de imobil Caracteristicile tehnice ale părții de imobil Numărul de identi- ficare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice
  1. Lacul Siutghiol zona de est, sud-est Statul român - Administrația Națională "Apele Române" Municipiul Constanța - Consiliul Local al Municipiului Constanța ● Lacul Siutghiol, stațiunea Mamaia, județul Constanța ● suprafața = 1.077,22 ha ● Vecini: - în partea de nord și nord-vest, orașul Năvodari - în partea de vest, orașul Ovidiu - în partea de sud și est, domeniul public și privat al municipiului Constanța și proprietăți private - nr. M.F.P.: 63933 (parțial)
  2. Lacul Siutghiol zona de nord, nord-est și nord-vest Statul român - Administrația Națională "Apele Române" Orașul Năvodari - Consiliul Local al Orașului Năvodari ● Lacul Siutghiol, stațiunea Mamaia, județul Constanța ● suprafața = 207,42 ha ● Vecini: - în partea de nord, nord-vest și nord-est, orașul Năvodari (domeniul public și privat) și proprietăți private - în partea de sud, municipiul Constanța - nr. M.F.P.: 63933 (parțial)
  3. Lacul Siutghiol zona de sud, sud-vest și vest Statul român - Administrația Națională "Apele Române" Orașul Ovidiu - Consiliul Local al Orașului Ovidiu ● Lacul Siutghiol, stațiunea Mamaia, județul Constanța ● suprafața = 493,75 ha ● Vecini: - în partea de est, municipiul Constanța - în partea de sud, municipiul Constanța - în partea de sud și vest, orașul Ovidiu (domeniul public și privat) și proprietăți private - în partea de nord, orașul Năvodari - nr. M.F.P.: 63933 (parțial)
   +  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa terenului aflat în domeniul public al statului și înadministrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării",care trece în administrarea Consiliului Județean Tulcea
  Nr. crt. Locul unde este situat terenul care se transmite în administrare Persoana juridică de la care se dorește transmiterea dreptului de administrare asupra terenului Persoana juridică la care se transmite terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
  1. Extravilan comuna Sarichioi, județul Tulcea Ministerul Mediului și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" Consiliul Județean Tulcea ● Baltă, stufăriș, canale pescărești, tarlaua 66, parcela Hp 1.203, parcela Hc 1.149 ● nr. MFP: 108436 (parțial) ● Suprafața = 13,44 ha ● Vecini: - în partea de nord și est, Ministerul Mediului și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" - în partea de sud, Consiliul Local Sarichioi - pășune - în partea de vest, drumul județean DJ 222