LEGE nr. 126 din 9 iulie 1997pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 14 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANCONVENTIE 03/06/1976