HOTĂRÂRE nr. 178 din 3 martie 2010pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 17 martie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 19 din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are, de asemenea, în dotare, pentru activităţile sale specifice, un microbuz pentru transport de marfă şi persoane, o maşină de teren şi două autoturisme, cu un consum ce se stabileşte potrivit reglementărilor în vigoare, în limita prevederilor bugetare."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul culturiişi patrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor GheorgheVlădescuBucureşti, 3 martie 2010.Nr. 178.----------