ORDIN nr. 13 din 9 martie 2010pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 13 din 9 martie 2010
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 61 din 16 martie 2010
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 66 din 11 martie 2010
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Nr. 199 din 12 martie 2010
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
 • Nr. 16.261 din 15 martie 2010
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 355 din 15 martie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010



  Văzând Referatul de aprobare nr. 486 din 23 februarie 2010, întocmit de Direcţia coordonare a punctelor de inspecţie la frontieră şi Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) şi ale art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,în temeiul prevederilor:- art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia;- art. 5 pct. II.2 şi art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor;- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;- art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor;- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul transporturilor şi infrastructurii, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"ORDINpentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora".2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă Lista posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi programul de lucru al acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Lista prevăzută la art. 1 poate fi completată în funcţie de necesităţi, cu condiţia asigurării spaţiilor şi dotărilor necesare activităţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Structurile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de control la punctele de trecere a frontierei de stat se organizează şi funcţionează ca posturi de inspecţie la frontieră, puncte de intrare, puncte de ieşire şi puncte de intrare desemnate."5. Anexa la ordin se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
       
    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare VeterinareMinistrul transporturilor şi infrastructurii,
    şi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Mircea Berceanu
    Marian Zlotea  
       
    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
    Mihail DumitruRadu Traian Mărginean
       
    Ministrul administraţiei şi internelor,p. Ministrul mediului şi pădurilor,
    Vasile BlagaDan Cârlan,
      secretar de stat
   +  Anexa ───────(Anexa la Ordinul nr. 30/366/337/1.511/577/2004)─────────────────────────────────────────────────LISTAposturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controalesanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare,a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi programulde lucru al acestora
                       
    Nr. crt.JudeţulPostul de inspecţie la frontieră/Punctul de intrare/Punctul de intrare desemnat/ denumire/sediu/adresăPostul de inspecţie la frontieră/Punctul de intrare/Punctul de intrare desemnat/Punctul de ieşireTipulMărfuri aprobate pentru import şi tranzit intrare/ ieşireMărfuri aprobate pentru export şi tranzit ieşireMărfuri aprobate pentru import, intrare, tranzit şi exportMărfuri aprobate pentru intrare şi import în condiţii specialeProgramul de lucru
    1.ConstanţaConstanţa-Nord (PIF)(PID)(PI), incintă port, dana 52-53Constanţa-Nord (PIF)(PID)(PI)PPOA, FJ-PAONAPAONAZilnic 7,00-23,00
    Midia**(PE)P-O--La solicitare
    2.ConstanţaConstanţa-Sud (PIF)(PID)(PI), Constanţa-Sud Agigea, incintă port, poarta nr. 10Constanţa-Sud (PIF)(PID)(PI)P/ZLPOA, FJ-PAONAPAONAZilnic 7,00-23,00
    3.IaşiSculeni (PIF)(PID)(PI), comuna Victoria, cod 707584Sculeni (PIF)(PID)(PI)RPOA, FJ-PAONAPAONAPermanent
    4.IaşiUngheni, vama Ungheni (PI)Ungheni Gara CFR (PI)FFJ-PAONA-Permanent
    5.IlfovAeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti (PIF)(PID)(PI), Şos. Bucureşti-Ploieşti km 16,5, OtopeniAeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti (PIF)(PID)(PI)APE, A, POA, FJE, APAONAPAONAPermanent
    6.Satu MareHalmeu (PIF)(PID)(PI), Str. Titulescu nr. 1, cod 447145Halmeu (PIF)(PID)(PI)RO, E, A, POA, FJO, E, APAONAPAONAPermanent
    Halmeu (PI)F*FJ-PAONA-La solicitare
    7.SuceavaSiret (PIF)(PID)(PI), Str. Alexandru cel Bun nr. 46, cod 725500Siret (PIF)(PID)(PI)RPOA, FJ-PAONAPAONAPermanent
    Vicşani - (Dorneşti) (PI)F*FJ-PAONA-La solicitare
    8.TimişMoraviţa (PIF)(PID)(PI), comuna Moraviţa, vama Moraviţa, cod 307280Moraviţa (PIF)(PID)(PI)RO, E, A, POA, FJO, E, APAONAPAONAPermanent
    Stamora (PI)F*FJ-PAONA-La solicitare
    Porţile de Fier I (PI)R--PAONA-La solicitare
    Drobeta-Turnu Severin (PIF)(PI)PFJPOA, FJPAONA-La solicitare
    9.VasluiAlbiţa (PIF)(PID)(PI) satul Albiţa, comuna Drânceni, cod 737221Albiţa (PIF)(PID)(PI)RO, E, A, POA, FJO, E, APAONAPAONAPermanent
    10.GalaţiGalaţi (PI) vama Galaţi rutier/feroviar/portGalaţi rutier/feroviar/port (PI)R/F*/P--PAONA-Permanent
    11.BotoşaniRădăuţi Prut (PI), vama Rădăuţi Prut rutierRădăuţi Prut rutier (PI)RFJ-PAONA-Permanent
  ---------- * Execută controalele la solicitarea prealabilă a şefului staţiei C.F.R.** Numai pentru export şi tranzit ieşire animale vii: ungulate - O.NOTĂ:Zona Liberă Giurgiu - numai la solicitarea autorităţii vamale, pentru punerea în liberă circulaţie a produselor alimentare de origine nonanimală importate din ţări terţe, inspectorul din cadrul Compartimentului siguranţa alimentelor al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu aplică legislaţia specifică în vigoare.Legendă:PIF = post de inspecţie la frontieră;PI = punct de intrare;PE = punct de ieşire;PID = punct de intrare desemnat;R = rutier;P = port;AP = aeroport;F = feroviar;ZL = zonă liberă;O = animale vii - ungulate;E = animale vii - ecvidee înregistrate;A = animale vii - altele (câini, pisici, dihori domestici), nevertebrate (cu excepţia albinelor şi crustaceelor), peşti tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, păsări - toate speciile (cu excepţia păsărilor de curte care fac obiectul directivelor 90/539/CEE şi 92/65/CEE ale Consiliului), mamifere (rozătoare şi iepuri domestici), animale de circ şi animale vii, părţi şi produse CITES [conform Convenţiei de la Washington din 3 martie 1973 (CITES) şi Regulamentului (CE) nr. 338/97 referitor la protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea];FJ = furaje;POA = produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule, embrioni şi produse CITES);PAONA = produse alimentare de origine nonanimală.