HOTĂRÂRE nr. 171 din 3 martie 2010privind unele măsuri de reorganizare a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, funcţionează cu un număr de 440 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi, şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, potrivit nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009."  +  Articolul IIAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:-------------p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Tudor Şerban,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 martie 2010.Nr. 171.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat*Font 8*                                                     Număr maxim de posturi: 440                                                        ┌───────────────────────┐                                                        │ COMPARTIMENT │      ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │SECURITATE ŞI SĂNĂTATE │      │ COMPARTIMENT │ │ │ │ÎN MUNCĂ - PSI SITUAŢII│      │ MASS MEDIA ├───┐ │ │ ┌───┤ DE URGENŢĂ │      └────────────────┘ │ │ │ │ └───────────────────────┘      ┌────────────────┐ │ │ INSPECTOR DE │ │ ┌──────────────────────┐      │ COMPARTIMENT │ │ │ STAT ŞEF │ ├───┤ COMPARTIMENT AUDIT │      │ STRUCTURA DE │ │ │ │ │ └──────────────────────┘      │ SECURITATE ├───┼───┤ ├───┤ ┌──────────────────────┐      └────────────────┘ │ │ │ │ │ COMPARTIMENT │      ┌────────────────┐ │ │ │ ├───┤MANAGEMENTUL CALITĂŢII│      │ BIROU IT ├───┤ │ │ │ └──────────────────────┘      └────────────────┘ │ │ │ │ ┌──────────────────────┐      ┌────────────────┐ │ └────────┬───────┘ └───┤ CORP CONTROL │      │BIROU ACHIZIŢII ├───┘ │ └──────────────────────┘      └────────────────┘ │                                        │                     ┌──────────────────┼─────────────────┐                     │ │ │            ┌────────┴─────────────┐ │ ┌───────────┴──────────┐            │INSPECTOR DE STAT ŞEF │ │ │INSPECTOR DE STAT ŞEF │            │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │            └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘                                        │              ┌─────────────────────────┴────┬──────────────────────────────┬───────────────┐              │ │ │ │      ┌───────┴───────────┐ ┌───────┴──────────┐ ┌──────────┴──────┐ ┌─────┴─────┐      │ │ │DIRECŢIA FINANCIAR│ │DIRECŢIA EVALUARE│ │ INSPECŢII │      │ DIRECŢIA INSPECT │ │ CONTABILITATE │ │RESURSE UMANE ŞI │ │TERITORIALE│      │ │ │ ADMINISTRATIV │ │ JURIDICĂ │ └───────────┘      └─────────┬─────────┘ └──────────┬───────┘ └─────────────┬───┘                │ │ │     ┌──────────┼───────────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────────┼───────────┐     │ │ │ │ │ │ │ │     │ │ │ │ │ │ │ │┌────┴───┐┌─────┴───┐┌──────┴────┐ ┌────┴─────┐┌──────┴───┐ ┌─────┴─────┐┌───┴─────┐┌────┴───┐│DIRECŢIA││SERVICIUL││ SERVICIUL │ │SERVICIUL ││ BIROUL │ │ SERVICIUL ││ BIROUL ││ BIROU ││SUPRAVE-││ NUCLEAR ││ EVALUARE │ │FINANCIAR ││ ADMINIS- │ │ EVALUARE ││ RESURSE ││JURIDIC ││ GHERE ││ ││PRESCRIPŢII│ │CONTABILI-││ TRATIV │ │ PROFESI- ││ UMANE ││ ││ PIAŢĂ ││ ││TEHNICE ŞI │ │ TATE ││ │ │ ONALĂ ││ ││ ││ ││ ││ EVIDENŢĂ │ │ ││ │ └────┬──────┘└─────────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└───────────┘ └──────────┘└──────────┘ │                                                                   │                                                                   │                                                             ┌─────┴───────┐                                                             │ BIROUL │                                                             │ PLANIFICARE,│                                                             │ ORGANIZARE │                                                             │ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT│                                                             └─────────────┘--------