HOTĂRÂRE nr. 104 din 17 februarie 2010privind modificarea alin. (3^1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 3 martie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatul (3^1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3^1) Serviciile publice prevăzute în anexa nr. 2 pot fi utilizate, în baza deţinerii unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, înscris în Registrul furnizorilor de servicii de certificare, potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, de către toţi contribuabilii la nivel naţional şi reprezintă singura modalitate legală de transmitere în format electronic a declaraţiilor prevăzute în anexa nr. 2."  +  Articolul IICertificatele electronice emise de către operatorul sistemului pot fi utilizate de contribuabilii la nivel naţional pentru transmiterea în format electronic a declaraţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare, până la expirarea validităţii lor.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Gabriel SanduMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 februarie 2010.Nr. 104.--------