RECTIFICARE nr. 839 din 12 octombrie 2009referitoare la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010    La Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 şi 797 bis din 23 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- în anexa nr. 6, la pct. 7, în loc de: "... în baza prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 ..." se va citi: "... în baza prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 ..."._________