HOTĂRÎRE nr. 111 din 14 aprilie 1997privind forma şi conţinutul cărţii de identitate, ale cărţii de imobil şi ale fisei de evidenta a populaţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 21 aprilie 1997  În temeiulart. 42 din Legea nr. 105/1996privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Cartea de identitate cuprinde următoarele date: a) denumirea tarii; b) denumirea documentului; c) seria (doua litere) şi numărul (şase cifre); d) codul numeric personal; e) numele; f) prenumele; g) prenumele părinţilor; h) locul naşterii; i) sexul; j) domiciliul; k) formatiunea de evidenta a populaţiei, emitenta (textul în clar, initialele judeţului, codul formatiunii); l) termenul de valabilitate. (2) Forma şi conţinutul cărţii de identitate sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 1. (3) Informaţiile privind stabilirea reşedinţei se înscriu într-o eticheta autocolanta, aplicată pe versoul cărţii de identitate, având forma şi conţinutul prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Forma şi conţinutul cărţii de imobil pentru imobilele tip locuinta sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Forma şi conţinutul cărţii de imobil pentru unităţile de cazare în comun sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 4.  +  Articolul 4Forma şi conţinutul fisei de evidenta a populaţiei sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 5.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de interne,Gavril DejeuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa 1CARTE DE IDENTITATE        - Faţa -   ^   |   |   |   |74 mm   |   |   |   |   v ---  |<--------------------------105 mm--------------------->|- Format tip cartela, tiparita pe o singura faţa, cu dimensiunile: 105 mm lungime; 74 mm latime, 0,7 mm grosime şi structura formată din două straturi exterioare transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text şi alte inscriptionari; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formind un tot unitar.- Fotografia: color, având dimensiunile de 38 x 30 mm, executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărţii de identitate.- Elemente de particularizare a cărţii de identitate: a) Drapelul: realizat în culorile naţionale, având dimensiunile de 45 x 7 mm şi pozitionarea în partea superioară a cărţii de identitate. b) Stema: realizată color, conform prevederilorLegii nr. 102/1992, având dimensiunile de 35 x 25 mm, pozitionata în centrul spaţiului rezervat textului. c) Sigla: desen geometric oval, conţinând initialele evidentei populaţiei - evp -, pozitionat sub fotografie şi încadrat la stânga de codul formatiunii de evidenta a populaţiei emitente şi de simbolul judeţului, la dreapta.- Fond - fonta de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinatia de culori şi procedeul de imprimare, asigura protecţia împotriva falsificării.- Zona de citire automată cu caractere identificabile optic: a) Pozitionare: partea inferioară a cărţii de identitate. b) Dimensiuni: lungime - 102 mm; latime - 17 mm. c) Conţinut: tipul documentului, codul tarii emitente, numele şi prenumele, numărul documentului, cetăţenia, data naşterii, sexul, valabilitatea, codul numeric personal (fără data naşterii).- Textul tipărit la imprimanta laser color, cu caracterele alfabetului latin.  +  Anexa 2ETICHETA AUTOCOLANTA pentru înscrierea informaţiilor privind stabilirea reşedinţei───────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ ^ │ │ │ │ │STABILIT REŞEDINŢA în ...............................│ │ │ │.....................................................│ ── │ 30 mm │.....................................................│ (L.S.) │ │ │............................ până la: ...............│ ── │ │ │ Data: ............................. Semnătura ......│ │ v │ │ │───────┼─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ <──────────────────────────── 90 mm ─────────────────────────────>│  +  Anexa 3
       
      CARTE DE IMOBIL  pentru imobile tip locuinţă
    APARTAMENTUL Nr. .........  
                           
    Numele de familie şi Prenumele (cu litere de tipar)prenumele părinţilorData naşterii locataruluiLocul naşteriiB.I. sau C.I.Ocupaţia şi locul de muncăData intrării în imobil şi felul domicilierii (stabil, temporar)Domiciliul persoanei flotante, înscris în cartea de identitateData plecării din imobil şi locul unde s-a mutat
    TataZiuaLunaAnulLocalitateaSeriaNumărul
    MamaJudeţul
    123456789
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   +  Anexa 4
       
      CARTE DE IMOBIL  pentru imobile cu unităţi de cazare în comun
                                 
    Nr. camereiNumele şi Prenumele (cu litere de tipar)prenumele părinţilorData naşteriiLocul naşteriiDomiciliul persoanei flotante, înscris în cartea de identitateB.I. sau C.I.Ocupaţia şi locul de muncăScopul sosirii în localitateData intrării în imobilData plecării din imobilData expirării vizei de flotant (în creion)
    TataZiuaLunaAnulLocalitateaSeriaNumărul
    MamaJudeţul
    123456789101112
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
   +  Anexa 5                  FIŞA DE EVIDENTA A POPULAŢIEI                                                                 - faţă - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CONFIDENŢIAL (după completare) │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ CNP │ │ │ │ Starea civilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │________________________│____│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│______________│ │ │ │ necasatorit │ │ A │s│a│a│l│l│z│z│n│n│n│n│n│c│ │ │ │ │___________________│____│ N │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │ │ │ căsătorit │ │N T │ │ │ │ │___________________│____│U E │______________________________________│ │ │ │ divorţat │ │M R │______________________________________│ │ │ │___________________│____│E I │______________________________________│ │ │ │ vaduv │ │ O │______________________________________│ │ │ │___________________│____│__R___│______________________________________│ │ │ │ NUME DE FAMILIE │ PRENUME │ │ │ │ │ │ │ │ │____________________________________│_________________________________│ │ │ │ TATA │ MAMA │ │ │ │ │ │ │ │ │- - - - - - - - - - - - - - - - - - │ - - - - - - - - - - - - - - - - │ │ │ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │ │ │ │s│a│a│l│l│z│z│n│n│n│n│n│c│ │ │s│a│a│l│l│z│z│n│n│n│n│n│c│ │ │ │ │----------------------------------------------------------------------│ │ │ │ Locul şi data │ │ │ │ │ │ │ naşterii │ │ │ │ │ │ │__________________________________________│[ ][ ][ ] │ [ ][ ] │ [ ][ ]│ │ │ │ Judeţul │[A][A][A] │ [L][L] │ [Z][Z]│ │ │ │__________________________________________│__________│________│_______│ │ │ │ ------ │ │ │ │ Naţionalitatea: romana │ │ alta .............................│ │ │ │ ------ │ │ │ │______________________________________________________________________│ │ │ │ │prega- │ │ │ │ │ │tire │- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - │ │ │ │ │ │ (ultima şcoala absolvită) │ │ │ │ Categorie │-------│--------------------------------------------------│ │ │ │ │socio- │ │ │ │ │ │profe- │- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - │ │ │ │ │sionala│ (domeniu, ocupaţia) │ │ │ │___________│_______│__________________________________________________│ │ │ │ │ │ │ │ DOMICILIUL │ │ │ │______________________________________________________________________│ │ │ │ │ │ │ Et. │ │ │ │ │ │ Localitatea │ Strada / satul │ Nr.│ --- │ Data │ Cod │ │ │ │ │ │ │ Ap.│ │ │ │ │ │_____________│____________________│____│______│_________│_____________│ │ │ │ │ │ │------│ │ │ │ │ │_____________│____________________│____│______│_________│_____________│ │ │ │ │ │ │------│ │ │ │ │ │_____________│____________________│____│______│_________│_____________│ │ │ │ │ │ │------│ │ │ │ │ │_____________│____________________│____│______│_________│_____________│ │ │ │ │ │ │------│ │ │ │ │ │_____________│____________________│____│______│_________│_____________│ │ │ │ │ │ │------│ │ │ │ │ │_____________│____________________│____│______│_________│_____________│ │ │ │ │ │ │------│ │ │ │ │ │_____________│____________________│____│______│_________│_____________│ │ │ │ │ │ │------│ │ │ │ │ └─────────────┴────────────────────┴────┴──────┴─────────┴─────────────┘ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                   - verso - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Formatiunea │ │ │ │ Seria │ Numărul │ Motivul │ Data eliberării │ care │ │ │ │ │ │ │ │ l-a eliberat │ │ │ │___________│___________│_________│___________________│________________│ │ │ │ │ │ │-------------------│ │ │ │ │-----------│-----------│---------│-------------------│----------------│ │ │ │ │ │ │-------------------│ │ │ │ │-----------│-----------│---------│-------------------│----------------│ │ │ │ │ │ │-------------------│ │ │ │ │-----------│-----------│---------│-------------------│----------------│ │ │ │ │ │ │-------------------│ │ │ │ │-----------│-----------│---------│-------------------│----------------│ │ │ │ │ │ │-------------------│ │ │ │ │___________│___________│_________│___________________│________________│ │ │ │ Acte de stare civilă (1 - naştere; 2 - căsătorie.) │ │ │ │______________________________________________________________________│ │ │ │ Tip │ │ │ │ │ │ │ 1/2 │ Nr. act │ Anul │ Localitatea/Judeţul │ │ │ │___________│___________│_________│____________________________________│ │ │ │___________│___________│_________│____________________________________│ │ │ │___________│___________│_________│____________________________________│ │ │ │___________│___________│_________│____________________________________│ │ │ │___________│___________│_________│____________________________________│ │ │ │ REŞEDINŢA │ │ │ │ │_____________________________________________________│ │ │ │ │_____________________________________________________│ │ │ │ │_____________________________________________________│ │ │ │ │_____________________________________________________│ Fotografie │ │ │ │_____________________________________________________│ │ │ │ │_____________________________________________________│ │ │ │ │_____________________________________________________│ │ │ │ │_____________________________________________________│________________│ │ │ │ CNP SOŢ / SOTIE │ │ │ │ │ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │ │ │ │ │s│a│a│l│l│z│z│n│n│n│n│n│c│ │ │ │ │ │_____________________________________________________│ │ │ │ │ COMUNICĂRI - AUTORITĂŢI PUBLICE │ │ │ │ │ │ Fotografie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Fişele de evidenta a populaţiei sunt tipărite la dimensiunile de 160/100 mm, în culori diferite - fond alb cu liniatura şi text negru pentru bărbaţi, fond alb cu liniatura şi text roşu pentru femei. ---------