LEGE nr. 111 din 3 iulie 1997privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/1997 pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 7 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14 din 30 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997.  +  Articolul 2Articolul 16 alineatul (1^4) din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, introdus prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14/1997, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(1^4) Tariful de utilizare a infrastructurii căilor ferate române se stabileşte cu avizul Oficiului Concurentei şi se regaseste ca element de cost al sectoarelor S.N.C.F.R., care realizează servicii de transport public feroviar, şi al persoanelor juridice autorizate să efectueze transporturi de marfa şi de călători pe calea ferată."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN---------