LEGE nr. 104 din 23 iunie 1997pentru modificarea articolului 23 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 26 iunie 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 23 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 23(1) În scopul exercitării mandatului în circumscripțiile electorale, deputații primesc, lunar, o sumă forfetara din bugetul Camerei Deputaților, egala cu dublul indemnizației lunare brute a deputatului.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  -------