ORDIN nr. 202 din 9 februarie 2010pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010    În baza prevederilor art. 4 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 6 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de comercializare de mărfuri în regim duty-free vor lua măsuri în vederea lichidării stocurilor de băuturi distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase şi produse din tutun din magazinele duty-free autorizate, astfel încât la expirarea acestui termen să nu se mai comercializeze prin magazinele duty-free autorizate astfel de produse. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru băuturi distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase şi produse din tutun se interzice transferul între magazinele duty-free aparţinând aceluiaşi operator economic. (3) Autoritatea Naţională a Vămilor va lua măsuri specifice de supraveghere vamală în vederea aplicării dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIComercializarea altor produse decât cele din anexa nr. 6 - Lista cuprinzând mărfurile care pot fi comercializate în regim duty-free la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin va fi sancţionată conform art. 9 din Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 9 februarie 2010.Nr. 202.  +  Anexa (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.007/2008)LISTAcuprinzând mărfurile care pot fi comercializate în regim duty-free1. Accesorii pentru birou2. Apă minerală3. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto4. Aparatură de calcul de mici dimensiuni5. Articole de sport6. Articole de voiaj7. Articole din blană naturală8. Articole din piele naturală9. Articole din sticlă, cristal, porţelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)10. Articole şi accesorii de îmbrăcăminte şi încălţăminte11. Articole optice12. Artizanat13. Băuturi răcoritoare14. Bere15. Bijuterii16. Cartele telefonice17. Casete video şi audio, baterii, compact-discuri, DVD-uri18. Cărţi, reviste, ziare19. Ceasuri, brăţări de ceasuri, brichete20. Instrumente muzicale21. Jucării22. Produse alimentare23. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum şi suporturile acestora24. Produse preparate de parfumerie sau de toaletă şi preparate cosmetice25. Programe software26. Săpunuri27. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe şi litografii28. Vinuri, vermuturi şi alte băuturi fermentate------