HOTĂRÂRE nr. 709 din 20 iunie 1990privind obiectivul de investiţii "Deschiderea şi punerea în exploatare a rezervelor de lignit din perimetrul minier Lupoaia, straturile VI-VII, judeţul Gorj, la o capacitate dc 600.000 t/an"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 9 noiembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "Deschiderea şi punerea în exploatare a rezervelor de lignit din perimetrul minier Lupoaia, straturile VI-VII, judeţul Gorj, la o capacitate de 600.000 t/an", cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici din anexă.PRIM-MINISTRUPETRE ROMANBucureşti, 20 iunie 1990.Nr. 709.  +  Anexa CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AIOBIECTIVULUI DE INVESTIŢII"Deschiderea şi punerea în exploatare a rezervelor de lignit dinperimetrul minier Lupoaia, straturile VI-VII,judeţul Gorj, la o capacitate de 600.000 tone/an"Beneficiar: Combinatul Minier MotruAmplasament: pe raza localităţilor Glogova şi Cătunele, în afară perimetrului construibil al acestora, conform planului de situaţie anexat.Necesitatea şi oportunitatea investiţiei: asigurarea cărbunelui necesar centralelor termoelectrice din ţara.Indicatorii tehnico-economici sînt următorii:    - Valoarea totală mii lei 879.971      - de finanţat mii lei 847.172        din care:        - construcţii-montaj mii lei 548.807,6        - utilaje mii lei 302.279          - de finanţat mii lei 269.480    - Capacitatea mii tone/an 600    - Valoarea anuală a producţiei-marfă mii lei 113.490    - Cheltuieli la 1.000 lei producţie-marfă lei 1.000    - Durata:      - de realizare a investiţiei luni 48      - de recuperare a investiţiei din        amortizări ani şi luni 18 şi 7      - de realizare a nivelului proiectat        al indicatorilor luni 3    - Locuri de muncă nou create număr 465Realizarea acestei investiţii nu comportă riscuri.Pentru protecţia mediului înconjurător s-a obţinut acordul M.A.P.M.I. nr. 6683, MN/3.05.1990.--------