ORDIN nr. 1.524 din 4 decembrie 2009privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 9 februarie 2010    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe nr. A.V. 1.989/2009,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă ghidurile clinice pentru obstetrică-ginecologie elaborate de Comisia de obstetrică-ginecologie a Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexele nr. 1-20, după cum urmează: a) Hipertensiunea indusă de sarcină - anexa nr. 1; b) Profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie - anexa nr. 2; c) Conduita în sarcina cu incompatibilitate în sistem Rh - anexa nr. 3; d) Boala tromboembolică în sarcină şi lăuzie - anexa nr. 4; e) Terapia menopauzei - anexa nr. 5; f) Sarcina ectopică - anexa nr. 6; g) Dezlipirea prematură de placentă normal inserată anexa nr. 7; h) Ruptura prematură şi precoce de membrane - anexa nr. 8; i) Embolia cu lichid amniotic - anexa nr. 9; j) Hemoragiile severe în periodul III şi IV al naşterii pe cale vaginală - anexa nr. 10; k) Sarcina şi valvulopatiile - anexa nr. 11; l) Sarcina multiplă - anexa nr. 12; m) Infecţia HIV în sarcină - anexa nr. 13; n) Cancerul de col uterin - anexa nr. 14; o) Cancerul mamar - anexa nr. 15; p) Placenta praevia - anexa nr. 16; q) Ruptura uterină - anexa nr. 17; r) Lehuzia patologică - anexa nr. 18; s) Cancerul ovarian - anexa nr. 19; t) Cancerul de endometru - anexa nr. 20.  +  Articolul 2Pe baza ghidurilor de practică medicală, fiecare unitate sanitară are obligaţia de a elabora, până la data de 31 martie 2010, protocoalele terapeutice care vor sta la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Unităţile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezentul ordin.------- Notă *) Anexele nr. 1-20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii, interimar,Cristian-Anton Irimie,secretar de statBucureşti, 4 decembrie 2009.Nr. 1.524.---------