ORDIN nr. 1.524 din 4 decembrie 2009privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 9 februarie 2010  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe nr. A.V. 1.989/2009,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă ghidurile clinice pentru obstetrică-ginecologie elaborate de Comisia de obstetrică-ginecologie a Ministerului Sănătății, prevăzute în anexele nr. 1-20, după cum urmează:a) Hipertensiunea indusă de sarcină - anexa nr. 1;b) Profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie - anexa nr. 2;c) Conduita în sarcina cu incompatibilitate în sistem Rh - anexa nr. 3;d) Boala tromboembolică în sarcină și lăuzie - anexa nr. 4;e) Terapia menopauzei - anexa nr. 5;f) Sarcina ectopică - anexa nr. 6;g) Dezlipirea prematură de placentă normal inserată anexa nr. 7;h) Ruptura prematură și precoce de membrane - anexa nr. 8;i) Embolia cu lichid amniotic - anexa nr. 9;j) Hemoragiile severe în periodul III și IV al nașterii pe cale vaginală - anexa nr. 10;k) Sarcina și valvulopatiile - anexa nr. 11;l) Sarcina multiplă - anexa nr. 12;m) Infecția HIV în sarcină - anexa nr. 13;n) Cancerul de col uterin - anexa nr. 14;o) Cancerul mamar - anexa nr. 15;p) Placenta praevia - anexa nr. 16;q) Ruptura uterină - anexa nr. 17;r) Lehuzia patologică - anexa nr. 18;s) Cancerul ovarian - anexa nr. 19;t) Cancerul de endometru - anexa nr. 20.  +  Articolul 2Pe baza ghidurilor de practică medicală, fiecare unitate sanitară are obligația de a elabora, până la data de 31 martie 2010, protocoalele terapeutice care vor sta la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București.  +  Articolul 3Unitățile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Cristian-Anton Irimie,
  secretar de stat
  București, 4 decembrie 2009.Nr. 1.524.  +  Anexa nr. 1GHIDprivind hipertensiunea indusă de sarcină  +  Anexa nr. 2GHIDprivind profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie  +  Anexa nr. 3GHIDprivind conduita în sarcina cu incompatibilitate în sistem Rh  +  Anexa nr. 4GHIDprivind boala tromboembolică în sarcină și lăuzie  +  Anexa nr. 5GHIDprivind terapia menopauzei  +  Anexa nr. 6GHIDprivind sarcina ectopică  +  Anexa nr. 7GHIDprivind dezlipirea prematură de placentă normal inserată  +  Anexa nr. 8GHIDprivind ruptura prematură și precoce de membrane  +  Anexa nr. 9GHIDprivind embolia cu lichid amniotic  +  Anexa nr. 10GHIDprivind hemoragiile severe în periodul III și IV al nașterii pe cale vaginală  +  Anexa nr. 11GHIDprivind sarcina și valvulopatiile  +  Anexa nr. 12GHIDprivind sarcina multiplă  +  Anexa nr. 13GHIDprivind infecția HIV în sarcină  +  Anexa nr. 14GHIDprivind cancerul de col uterin  +  Anexa nr. 15GHIDprivind cancerul mamar  +  Anexa nr. 16GHIDprivind placenta praevia  +  Anexa nr. 17GHIDprivind ruptura uterină  +  Anexa nr. 18GHIDprivind lehuzia patologică  +  Anexa nr. 19GHIDprivind cancerul ovarian  +  Anexa nr. 20GHIDprivind cancerul de endometru