ANEXĂ din 28 iunie 2007la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală (Anexa nr. 4)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 bis din 1 octombrie 2007  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICECENTRUL NAȚIONAL DE PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREȘTI  +  CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA ALERGOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ1.1. DEFINIȚIE:Specialitatea de Alergologie și Imunologie Clinică se ocupă cu studiul bolilor alergice, a bolilor și sindroamelor disimunitare, care includ tulburări de imunoreglare și imunodeficiențe.Alergologia se ocupă cu depistarea și diagnosticarea, profilaxia și tratamentul (medicamentos și/sau imunoterapie), asistența medicală și recuperarea pacienților cu boli alergice (afecțiuni de hipersensibilitate inițiate prin mecanisme imunologice).Imunologia clinică se ocupă cu disfuncțiile sistemului imunitar, precum și cu aspectele imunologice ale afecțiunilor în care este implicat sistemul imunitar. Asistența de imunologie clinică se realizează de obicei în cadrul asistenței medicale multidisciplinare, și include, după caz, tratamente imunologice pentru pacienții cu boli și sindroame disimunitare prin mijloace nechirurgicale și neradioterapeutice.1.2. DURATA: 5 aniCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute și 40-50 de ore de studiu individual. Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite de formare universitară (CFU), astfel 1 credit = 25 ore de instruire.Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităților practice și studiului individual.La sfârșitul fiecărui modul de pregătire (cel puțin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu și îndrumător. Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.Întreaga activitate de pregatire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări științifice și de educație continuă.1.3. STRUCTURA STAGIILOR1.3.1. Etapa inițială de angajare, luare în evidență, rezolvare a problemelor social-administrative, prezentarea la spital și clinica repartizată, fixarea planului de activitate (2 săptămâni)1.3.2. Etapa de stagii (vezi anexa finală)● Primii 2 ani: stagiu de dobândire a abilităților generale în specialitate, stagii de medicină internă și specialități medicale, pediatrie, medicina muncii:– Alergologie și imunologie clinică (inițiere în specialitate) - 6 luni– Medicină internă - 9 luni– Gastroenterologie - 3 luni– Terapie intensivă - 1 lună– Pediatrie generală (3 luni) și neonatologie (1 lună) - 4 luni– Medicina muncii - 1 lună● Ultimii 3 ani: imunologie laborator, discipline complementare și desăvârșire în specialitate:– Imunologie fundamentală (curs și laborator) - 3 luni– Bioetică - 2 săpt.– Dermatologie - 2 1/2 luni– Pneumologie - 2 luni– O.R.L. - 1 lună– Oftalmologie - 1 lună– Boli infecțioase - 2 luni– Reumatologie - 6 luni– Alergologie și imunologie clinică (curs, stagiu clinic, laborator) - 18 luni1.4. CONȚINUTUL STAGIILOR1.4.1. ALERGOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ1.4.1.1. Tematica lecțiilor conferință (400 ore)
  1.Epidemiologia bolilor alergice
  2.Genetica bolilor alergice
  3.Factorii de risc ai bolilor alergice
  4.Atopia; evoluția naturală a bolilor atopice și alergice
  5.Inflamația alergică; celule, mediatori, molecule de adeziune implicate în alergie
  6.Alergia ca boală sistemică
  7.Anticorpii IgE
  8.Receptorii pentru IgE
  9.Alergenele - nomenclatură, clasificare
  10.Alergenele - structură, proprietăți fizico-chimice, biologice
  11.Sursele alergenelor
  12.Factorii care influențează alergenicitatea
  13.Reactivitatea încrucișată a alergenelor / cross-reactivitatea
  14.Identificarea și cuantificarea alergenelor
  15.Polenurile ca aeroalergene
  16.Acarienii ca aeroalergene
  17.Mucegaiurile ca aeroalergene
  18.Epiteliile de animale și gândacii de bucătărie ca aeroalergene
  19.Alergene din veninuri și salivă de insecte
  20.Trofalergene și alți agenți de hipersensibilitate din alimente
  21.Alergene de contact
  22.Alergene medicamentoase
  23.Alergene ocupaționale
  24.Extracte alergenice pentru diagnostic și terapie
  25.Nomenclatura bolilor alergice (istoric, actualități)
  26.Metode de diagnostic in vivo în alergologie
  27.Metode de diagnostic in vitro în alergologie
  28.Rinite alergice intermitente și persistente
  29.Rinosinuzite alergice
  30.Polipoza nazală
  31.Astmul alergic la adult
  32.Astmul alergic la copil
  33.Astmul alergic la categorii speciale de pacienți (gravide, vârstnici, sportivi etc)
  34.Astmul cu hipersensibilitate la aspirină / antiinflamatoare nesteroidiene
  35.Astmul cu hipersensibilitate la sulfiți
  36.Astmul de efort
  37.Astmul alergic ocupațional
  38.Sindromul rinită alergică și astm coexistent
  39.Aspergiloza bronhopulmonară alergică
  40.Sindromul Churg-Strauss
  41.Sindromul Löffler
  42.Pneumonia eozinofilică acută și cronică
  43.Sindromul eozinofilie-mialgie și sindromul hipereozinofilic idiopatic
  44.Eozinofiliile
  45.Pneumonii de hipersensibilizare (alveolite alergice extrinseci)
  46.Fibroza chistică
  47.Dischinezia ciliară primară
  48.Boala pulmonară obstructivă cronică
  49.Sarcoidoza
  50.Sindromul de tuse cronică
  51.Conjunctivite alergice intermitente și persistente
  52.Keratoconjunctivita vernală
  53.Keratoconjunctivita atopică
  54.Conjunctivita giganto-papilară
  55.Blefaroconjunctivita alergică de contact
  56.Keratoconjunctivita sicca
  57.Urticaria acută
  58.Urticaria cronică, urticaria cronică autoimună
  59.Vasculite urticariene
  60.Urticaria pigmentară
  61.Mastocitoza sistemică
  62.Boala serului și sindroame de tip boala serului
  63.Eritemul polimorf
  64.Eritemul nodos
  65.Urticaria dermografică
  6