DECRET nr. 163 din 26 iunie 1950pentru deţinerea, portul şi vînzarea armelor şi muniţiunilor, precum şi transportul explosivilor
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 54 din 26 iunie 1950     +  Capitolul I Dispoziţiuni generale  +  Articolul 1Deţinerea, portul şi vînzarea armelor, a muniţiunilor, precum şi transportul explosivilor, nu sînt permise decât în cazurile şi în condiţiunile stabilite prin decizia Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 2Armele, muniţiunile şi explosivii, care fac obiectul prezentului decret, se împart în următoarele categorii, după natura şi destinaţia din momentul confecţionării lor: a) Arme albe de tăiere, împungere sau lovire, ca:- săbii şi baionete;- spade şi florete, confecţionate pentru scrimă;- şişuri, pumnale şi boxuri, precum şi altele asemănătoare, special confecţionate pentru a răni sau ucide; b) Arme de foc pentru:- apărare şi pază, ca: revolvere, pistoale automate, puşti cu o singură ţeavă cu glonţ, altele decât cele militare;- vînătoare, ca: cele cu glonţ, cu alice sau mixte, ghintuite sau neghintuite, cu sau fără lunetă, întrebuinţând cartuşe diferite de cele militare;- tir, ca: cele zise de salon cu aer comprimat sau cu alte mecanisme, care au un calibru sub 9 mm şi o bătaie maximă de 200 m; c) Arme de panoplie, albe şi de foc, de orice tip, scoase din uz, destinate a servi ca piese pentru muzee şi panoplii; d) Muniţiuni şi anume:- pulberile, cartuşele, gloanţele şi capsele necesare întrebuinţării armelor de foc, menţionate la lit. b); e) Explosivi, sînt considerate materialele explosive de toate categoriile şi formele, folosite atît la fabricarea muniţiunilor, cât şi cele utilizate pentru explozii în mine, cariere de piatră şi în general la orice lucrări publice, ca: dinamită, astralită, ecresită, trotil şi altele asemănătoare.  +  Articolul 3În vederea aplicării dispoziţiunilor prezentului decret, se stabilesc următoarele categorii de persoane:- Persoane exceptate de la obligaţia de a poseda autorizaţie legală pentru deţinerea şi portul oricărui fel de arme;- Persoane care se pot bucura de dreptul de a deţine şi purta armele permise de lege;- Persoane nedemne de a fi autorizate să deţină sau să poarte arme de orice fel.Armele, muniţiunile şi explosivii depuşi în aceste condiţiuni intră în patrimoniul Statului, considerându-se confiscate.  +  Articolul 22Legea nr. 794 din 1 decembrie 1943, Legea nr. 91 din 23 februarie 1946, Legea nr. 169 din 16 martie 1946, Legea nr. 190 din 16 iunie 1947, precum şi orice alte dispoziţiuni contrarii prezentului decret, se abrogă.---------------