LEGE nr. 378 din 10 decembrie 2009privind ratificarea Actelor finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi din regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, şi a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 2 februarie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Actele finale*) ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi din regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, semnate la Geneva la 16 iunie 2006.  +  Articolul 2Se ratifică Actele finale*) ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006.--------- Notă *) Actele finale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR VIOREL MELEŞCANUBucureşti, 10 decembrie 2009.Nr. 378.------