ORDIN nr. 2 din 21 ianuarie 2010privind stabilirea modalităţii de determinare a stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activităţii de injecţie din anul 2010
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2010    Având în vedere prevederile art. 8 lit. i) şi x) şi art. 25 lit. i) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale care furnizează gaze naturale consumatorilor în regim reglementat, stocul minim de gaze naturale pe care aceştia au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activităţii de injecţie din anul 2010 se constituie la nivelul a 25% din cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată consumatorilor în regim reglementat în anul 2010. (2) Pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale care furnizează gaze naturale consumatorilor în regim concurenţial, stocul minim de gaze naturale pe care aceştia au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activităţii de injecţie din anul 2010 se constituie la nivelul a 12,5% din cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată consumatorilor în regim concurenţial în anul 2010. (3) Pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale care furnizează gaze naturale consumatorilor atât în regim reglementat, cât şi în regim concurenţial, stocul minim de gaze naturale se constituie cumulativ, raportat la prevederile alin. (1) şi (2). (4) Cantităţile de gaze naturale estimate a fi furnizate consumatorilor în regim reglementat, respectiv concurenţial, prevăzute la alin. (1) şi (2), sunt cele transmise Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, conform art. 4 din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2009.  +  Articolul 2În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, nivelul stocului minim de gaze naturale, defalcat pe fiecare titular al licenţei de furnizare, determinat conform prevederilor art. 1, se afişează pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 3Prevederile art. 6 din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2009, nu se aplică în ciclul de înmagazinare 2010-2011.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2009 privind stabilirea stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activităţii de injecţie din anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 7 ianuarie 2010.Preşedintele Autorităţii Naţionale deReglementare în Domeniul Energiei,Petru LificiuBucureşti, 21 ianuarie 2010.Nr. 2.------