HOTĂRÎRE nr. 90 din 31 martie 1997pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 812/1994 privind modificarea unor condiţii de scoatere din ţara a carburantilor de către persoanele fizice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 3 aprilie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Articolul 1 alineatele 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 812/1994 privind modificarea unor condiţii de scoatere din ţara a carburantilor de către persoanele fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994, se modifica după cum urmează:"Persoanele fizice cu domiciliul în România, care călătoresc în străinătate cu autovehicule mai mult de o călătorie pe trimestru, vor plati la ieşirea din ţara o taxa de 250%, aplicată la valoarea carburantului corespunzător capacităţii maxime a rezervorului normal al autovehiculului, indiferent de cantitatea de carburant aflată în rezervor.Aceleaşi dispoziţii se aplică şi persoanelor fizice străine în situaţia depăşirii limitei prevăzute la alineatul de mai sus."  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-TariceanuMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Adrian Severin-------------------