ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 24 decembrie 1997pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 29 decembrie 1997    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICSe abroga punctul 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 18 iunie 1994.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul culturii,Ion Caramitru-----------