ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 23 decembrie 1997pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internationala în baza acordurilor comerciale și de plati guvernamentale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 24 decembrie 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul IArticolul 8 alineatul 1 din Ordonanța Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, bater și cooperare economică internationala în baza acordurilor comerciale și de plati guvernamentale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 127/1994, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Decontarea în lei a operațiunilor de export derulate cu plata esalonata pe termen lung se face pe măsura încasării de la extern, confirmată pe baza documentelor bancare, la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data încasării contravalorii exportului respectiv. Aceste prevederi se aplică operațiunilor de export derulate în cadrul acordurilor de cliring, barter și cooperare economică internationala derulate după data de 1 ianuarie 1990 și care nu sunt decontate la intern până la data prezentei ordonanțe de urgență. Decontarea în lei a operațiunilor de import se face pe baza valorii stabilite în vama la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. de la data declarației vamale de import."  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 59/1994, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul industriei și comerțului,
  Mircea Ciumara
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Dăianu
  ------------