LEGE nr. 86 din 28 mai 1997pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 30 mai 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, publicată în Buletinul Oficial nr. 82 din 6 august 1977, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articol 57 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57(1) Pensia, pensia suplimentară și celelalte drepturi aferente se plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta, prin procura specială, pentru încasarea drepturilor de pensie sau, la cererea titularului, se depun în contul sau personal deschis la Casa de Economii și Consemnațiuni sau la o alta instituție bancară cu care Ministerul Muncii și Protecției Sociale are încheiată, în acest sens, o convenție.(2) Pentru pensionării care își stabilesc domiciliul sau reședința pe teritoriul altei tari, plata pensiei, a pensiei suplimentare și a celorlalte drepturi aferente se face în condițiile alin. (1).2. Articolul 60 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Plata pensiei, a pensiei suplimentare și a celorlalte drepturi aferente se suspenda pe timpul cît pensionarul executa o pedeapsă privativă de libertate.(2) Pe timpul cât un pensionar de invaliditate de gradul I este internat în unități de asistența socială, se suspenda plata sumei acordate pentru îngrijire.(3) Suspendarea plății sumei acordate pentru îngrijire se face începând cu luna următoare celei în care pensionarul a fost internat într-o unitate de asistența socială.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  ------