ORDIN nr. 307 din 18 decembrie 2009pentru aprobarea Regulamentului serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2010    În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Şefii sau comandanţii structurilor centrale şi teritoriale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor iau măsuri pentru aplicarea întocmai a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Direcţia generală management operaţional din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor urmăreşte respectarea întocmai a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru, ministrul administraţieişi internelor, interimar,Dan Valentin Fătuloiu,secretar de statBucureşti, 18 decembrie 2009.Nr. 307.  +  AnexăREGULAMENT 18/12/2009