ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 23 decembrie 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 24 decembrie 1997    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 24 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 39 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Contribuabilii, definiţi potrivit art. 3 din prezenta lege, care solicită efectuarea serviciului de reclama şi publicitate pe panouri exterioare, mijloace de transport şi afisaj public, pentru tigari, produse din tutun şi băuturi alcoolice, exceptând berea sub 12% alcool, pe bază de contract scris, sunt obligaţi sa plătească la bugetele locale o taxa de 20% din valoarea contractului."2. Articolul 40 alineatul 1 se abroga.3. Articolul 42 se abroga.  +  Articolul 2Impozitele şi taxele locale, aplicabile în anul fiscal 1998, se adoptă prin hotărâri, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, cu sprijinul organelor teritoriale specializate ale Ministerului Finanţelor, până la data de 31 decembrie 1997, avându-se în vedere indicele de actualizare la inflaţie de 200,5% care se aplică asupra nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, stabilite în sume fixe, precum şi asupra normelor din anexa nr. 1 la Legea nr. 27/1994.  +  Articolul 3Dispoziţiile art. I pct. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1998.  +  Articolul 4Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o noua numerotare. PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:------------------Ministrul finanţelor, Daniel DaianuMinistru delegatpe lângă primul-ministru pentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus Opris ---------