LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2010pentru modificarea alin. (1) al art. 28^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 28^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28^1. - (1) Agenţia refuză eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare, cu avizul Consiliului interministerial, dacă eliberarea acesteia ar fi în contradicţie cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale ale României de aplicare a embargourilor privind transferurile de arme impuse de Organizaţia Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană sau de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 6 ianuarie 2010.Nr. 7.--------