LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2010pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 11 ianuarie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.1 și VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Senatele universităților stabilesc valoarea taxelor de școlarizare, în valută, cel puțin la nivelul cheltuielilor de școlarizare, precum și modalitatea de plată, integral sau în rate.(3) Din sumele încasate din taxele de școlarizare prevăzute la alin. (1), universitățile alocă cel puțin 20% pentru burse acordate studenților români și/sau străini.2. La anexă, litera A se modifică și va avea următorul cuprins:A. Învățământ cu frecvență1. Învățământul liceal secundar superior: 180 euro/lună2. Învățământul universitar și postuniversitar
  Domeniul de învățământ Învățământ universitar de licență, de masterat, rezidențiat (euro/lună) Învățământ postuniversitar, doctorat (euro/lună)
  Tehnic, agronomic, științe, matematici și matematici aplicate,sport 270 290
  Arhitectură 350 370
  Sociouman, psihologie, economic 220 240
  Medicină 320 340
  Muzică și arte 420 440
  Interpretare muzicală, teatru 750 770
  Film 950 970
  Taxele se percep pentru întreaga durată a anului de învățământ, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de învățământ.La taxele de mai sus se adaugă costul cazării și, respectiv, al mesei, în cazul în care se beneficiază de aceste servicii din partea instituției de învățământ.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 6 ianuarie 2010.Nr. 1.-----