ORDIN nr. 2.154 din 11 decembrie 2009pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente" și PT CR 8-2009 "Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire"
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 8 ianuarie 2010  Având în vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008*) privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, Notă
  *) Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010.
  ministrul economiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripția tehnică PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente", prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Prescripția tehnică PT CR 8-2009 "Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/ echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire", prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile din ordinele pentru aprobarea prescripțiilor tehnice, prevăzute în secțiunile 1 și 2 din anexa nr. 3, se abrogă.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3**) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  **) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.
  Ministrul economiei,
  Adriean Videanu
  București, 11 decembrie 2009.Nr. 2.154.  +  Anexa nr. 1la OME nr. 2154/2009PRESCRIPȚIE TEHNICĂPT CR 4-2009 - Ediția 1 - "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrărila instalații/echipamente" (Anexa nr. 1)  +  Anexa nr. 2la OME nr. 2154/2009PRESCRIPȚIE TEHNICĂPT CR 8-2009 - Ediția 1 - "Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelorși acceptarea personalului auxiliar de deservire" (Anexa nr. 2)  +  Anexa nr. 3la OME nr. 2154/2009  +  Secţiunea 1
  PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPȚIILOR TEHNICE ÎN
  LEGĂTURĂ CU AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALAȚIILOR/
  ECHIPAMENTELOR ȘI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE
  PT A 1-2002, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 397/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674/2002, cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT A 1-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 456/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717/2004 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT A 1-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 449/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722/2005, se abrogă: Pct. 6.5 și Anexa H.PT A 3-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea și verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 366/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456/2003 și republicat în nr. 456 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 365/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT A 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 458/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706/2004, se abrogă: Capitolul 6.PT C 1-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică și repararea cazanelor de abur și de apă fierbinte, supraîncălzitoarelor și a economizoarelor independente" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 304/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914/2003 și republicat în nr. 914 bis/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 459/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706/2004, se abrogă: Anexa B: pct. B 1, pct. B 2, pct. B 3.6, pct. B 6, pct. B 7.5; Anexa C; Anexa E; Anexa F; Anexa F1 și Anexa I.PT C 2-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă și de apă fierbinte" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 333/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 și republicat în nr. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 363/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 460/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa G; Anexa H; Anexa I; Anexa F: pct. F 1, pct. F 4.PT C 3-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161/2003 și republicat în nr. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 210/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245/2003, modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 461/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/2004 și modificarea nr. 3 la prescripția tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 340/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593/2005, se abrogă: Capitolul 4; Anexa E: pct. E 1.1, pct. E 1.2; Anexa F; Anexa G; Anexa N.PT C 4/1-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea și verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 305/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929/2003 și republicat în nr. 929 bis/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 4/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 462/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717/2004, se abrogă: Capitolul 11: pct. 11.1, pct. 11.2.1, pct. 11.2.5, pct. 11.2.6, pct. 11.3.1, pct. 11.3.2, pct. 11.3.5, pct. 11.3.6, pct. 11.4; Anexa E; Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O.PT C 5-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 306/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905/2003 și republicat în nr. 905 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 464/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Capitolul 4; Anexa D: pct. D 1.1, pct. D 1.2, pct. D 3; Anexa E; Anexa F; Anexa J; Anexa M; Anexa N.PT C 6-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea și verificarea conductelor metalice pentru fluide" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 307/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902/2003 și republicat în nr. 902 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 6-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 465/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Capitolul 11: pct. 11.1, pct. 11.2.1, pct. 11.2.5, pct. 11.2.6, pct. 11.3.1, pct. 11.3.2, pct. 11.3.6, pct. 11.4; Anexa C; Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O.PT C 7-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz și casarea dispozitivelor de siguranță" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 308/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933/2003 și republicat în nr. 933 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 466/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: - Capitolul 8: pct. 8.1.1, pct. 8.1.5, pct. 8.1.9, pct. 8.2.1, pct. 8.2.6, pct. 8.2.7; Anexa G; Anexa H; Anexa I.PT C 8-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuția și verificarea instalațiilor de gaze petroliere lichefiate" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 309/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2003 și republicat în nr. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 467/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: - pct. 7.1; Capitolul 13: pct. 13.1, pct. 13.2.1, pct. 13.2.7, pct. 13.2.8, pct. 13.3.1, pct. 13.3.3, pct. 13.3.4, pct. 13.4, pct. 13.5.1, pct. 13.5.2, pct. 13.5.6, pct. 13.5.7; Anexa C; Anexa E; Anexa F; Anexa G; Anexa H; Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa N.PT C 9-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică și repararea cazanelor de apă caldă și a cazanelor de abur de joasă presiune" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 310/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917/2003 și republicat în nr. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa B: pct. B 1, pct. B 2, pct. B 6, pct. B 8, pct. B9, pct. B 10; Anexa C; Anexa E; Anexa F; Anexa I.PT C 10/1-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea și verificarea conductelor de abur și de apă fierbinte sub presiune" Aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 311/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921/2003 și republicat în nr. 921 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 10/1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 469/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Capitolul 11: pct. 11.1, pct. 11.2.1, pct. 11.2.5, pct. 11.2.6, pct. 11.3.1, pct. 11.3.2, pct. 11.3.5, pct. 11.3.6, pct. 11.4; Anexa E; Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O.PT C 11-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 336/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 și republicat în nr. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 364/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 471/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa C: pct. C 2, pct. C 3, pct. C 4, pct. C 5, pct. C 6, pct. C 7, pct. C 8.1, pct. C 9, pct. C 10; Anexa D: pct. D 1, pct. D 4, pct. D 5.PT C 12-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere și recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 337/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97/2004 și republicat în nr. 97 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 472/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/2004, se abrogă: Capitolul 11: pct. 11.1, pct. 11.2.1, pct. 11.2.5, pct. 11.2.6, pct. 11.3.1, pct. 11.3.2, pct. 11.3.5, pct. 11.3.6, pct. 11.4; Anexa E; Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O.PT R 1-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 144/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323/2003 și republicat în nr. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 121/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 429/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa B: pct. B.1, pct. B.2, pct. B.3, pct. B.5, pct. B.8, pct. B.9; Anexa C; Anexa E; Anexa G; Anexa H; Anexa L.PT R 2-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 142/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317/2003 și republicat în nr. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 bis/2003 cu Modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 430/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa B: pct. B.1, pct. B.2, pct. B.3, pct. B.5, pct. B.8, pct. B.9; Anexa C; Anexa E; Anexa G; Anexa H; Anexa L.PT R 3-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a stivuitoarelor" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 146/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331/2003 și republicat în nr. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 132/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 431/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa B: pct. B.1, pct. B.2, pct. B.3, pct. B.7, pct. B.8; Anexa C; Anexa E; Anexa G; Anexa H; Anexa L.PT R 4-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a nacelelor și platformelor autoridicătoare" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 148/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342/2003 și republicat în nr. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 432/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa B: pct. B.1, pct. B.2, pct. B.3, pct. B.5, pct. B.8, pct. B.9; Anexa C; Anexa E; - Anexa G; Anexa H; Anexa L.PT R 5-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 147/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338/2003 și republicat în nr. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 433/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa B: pct. B.1, pct. B.2, pct. B.3, pct. B.7, pct. B.8; Anexa C; Anexa E; Anexa G; Anexa H; Anexa L.PT R 6-2002, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electrice și hidraulice de persoane și/sau materiale" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 85/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 62002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 122/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 și modificarea nr. 3 la prescripția tehnicăPT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004 și modificarea nr. 4 la prescripția tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 265/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/2006, se abrogă: Anexa B: pct. B.1, pct. B.2, pct. B.3, pct. B.5, pct. B.8, pct. B.9, pct. B.10; Anexa C; Anexa G; Anexa H; Anexa L.PT R 7-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane - telecabine" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 108/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274/2003 și republicat în nr. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 123/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 489/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004, se abrogă: Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U.PT R 8-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane - telegondole" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 109/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287/2003 și republicat în nr. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 124/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 490/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U.PT R 9-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane - telescaune" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 99/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183/2003 și republicat în nr. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 125/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 9-2003 Aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 491/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709/2004, se abrogă: Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U.PT R 10-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane - teleschiuri și telesănii" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 100/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177/2003 și republicat în nr. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 126/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 492/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U.PT R 11-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 101/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182/2003 și republicat în nr. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 127/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 493/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721/2004, se abrogă: Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U.PT R 12-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreținerea, revizia, verificarea și exploatarea telefericelor pentru materiale" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 102/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233/2003 și republicat în nr. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 128/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 357/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 3 la prescripția tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 494/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa A1; Anexa A2; Anexa A3; Anexa A4; Anexa A5; Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S.PT R 13-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 106/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263/2003 și republicat în nr. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 bis/2003 Modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 366/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 cu modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 495/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa A: pct. A.1, pct. A.2.1, pct. A.2.5, pct. A.2.6, pct. A.3.1, pct. A.3.6, pct. A.3.7; Anexa B; Anexa D; Anexa E; Anexa F; Anexa G; Anexa I.PT R 14-2002, ediția 1 "Cerințe tehnice privind introducerea pe piață și verificarea în exploatare a cablurilor, lanțurilor, benzilor, funiilor, cârligelor și elementelor de legare și prindere a sarcinii utilizate la instalații de ridicat" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 643/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 367/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 14-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 496/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721/2004, se abrogă: Anexa B; Anexa C; Anexa D; Anexa E; Anexa F.PT R 15-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică a ascensoarelor pentru șantiere de construcții" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 105/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255/2003 și republicat în nr. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 129/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 368/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 3 la prescripția tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 497/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa A: pct. A.1, pct. A.2.1, pct. A.2.5, pct. A.2.6, pct. A.3.1, pct. A.3.6, pct. A.3.7; Anexa B; Anexa D; Anexa E; Anexa F; Anexa G; Anexa I.PT R 16-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreținerea, revizia, verificarea și exploatarea instalațiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 103/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245/2003 și republicat în nr. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 130/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 358/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 3 la prescripția tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 498/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa A1; Anexa A2; Anexa A3; Anexa A4; Anexa A5; Anexa B; Anexa G; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S.PT R 17-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică a ascensoarelor de construcție specială pentru materiale" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 104/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251/2003 și republicat în nr. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 359/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 499/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A: pct. A.1, pct. A.2.1, pct. A.2.5, pct. A.2.6, pct. A.3.1, pct. A.3.6, pct. A.3.7; Anexa B; Anexa D; Anexa E; Anexa F; Anexa G; Anexa I.PT R 18-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri și instalațiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 107/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267/2003 și republicat în nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 360/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 500/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa A Anexa B: pct. B.1.1, pct. B.1.5, pct. B.1.6, pct. B.2.1, pct. B.2.6, pct. B.2.7; Anexa K; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R.PT R 19-2002, ediția 1 "Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162/2003 și republicat în nr. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 361/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 501/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/2004 și modificarea nr. 4 la prescripția tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 4/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52/2006, se abrogă: Anexa B; Anexa G.MT 1-2002, ediția 1 "Metodologie pentru efectuarea analizei de risc în exploatare" (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei și resurselor nr. 364/2003 și al ministrului sănătății și familiei nr. 619/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003, se abrogă: Capitolul 5; Anexa A; Anexa B.
   +  Secţiunea 2
  PREVEDERILE DIN ORDINELE PENTRU APROBAREA PRESCRIPȚIILOR TEHNICE ÎN
  LEGATURĂ CU AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE PENTRU EFECTUAREA
  DE LUCRĂRI LA INSTALAȚII/ECHIPAMENTE
  PT C 1-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică și repararea cazanelor de abur și de apă fierbinte, supraîncălzitoarelor și a economizoarelor independente" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 304/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914/2003 și republicat în nr. 914 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 459/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R.PT C 2-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă și de apă fierbinte" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 333/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 și republicat în nr. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 363/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT C 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 460/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa A; Anexa B; Anexa C; Anexa D; Anexa E; Anexa T.PT C 3-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161/2003 și republicat în nr. 161 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 210/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 461/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/2004 și modificarea nr. 3 la prescripția tehnică PT C 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 340/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593/2005, se abrogă: Anexa P; Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U.PT C 8-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuția și verificarea instalațiilor de gaze petroliere lichefiate" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 309/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2003 și republicat în nr. 910 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 467/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa Q; Anexa R; Anexa T; Anexa U; Anexa V; Anexa W.PT C 9-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică și repararea cazanelor de apă caldă și a cazanelor de abur de joasă presiune" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 310/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917/2003 și republicat în nr. 917 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/2004, se abrogă: Anexa L; Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa R.PT C 11-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice" aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 336/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/2004 și republicat în nr. 75 bis/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis/2004 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 364/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT C 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 471/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa E.PT R 1-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 144/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323/2003 și republicat în nr. 323 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 121/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 1-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 429/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T.PT R 2-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 142/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317/2003 și republicat în nr. 317 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 2-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 430/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O.PT R 3-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a stivuitoarelor" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 146/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331/2003 și republicat în nr. 331 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 132/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 3-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 431/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O; Anexa P; Anexa Q.PT R 4-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a nacelelor și platformelor autoridicătoare" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 148/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342/2003 și republicat în nr. 342 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 4-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 432/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O.PT R 5-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 147/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338/2003 și republicat în nr. 338 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 5-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 433/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa N; Anexa O.PT R 6-2002, ediția 1 "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electrice și hidraulice de persoane și/sau materiale" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910/2002 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 85/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147/2003, modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 122/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003, modificarea nr. 3 la prescripția tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004 și modificarea nr. 4 la prescripția tehnică PT R 6-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 265/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/2006, se abrogă: Anexa E; Anexa O; Anexa P; Anexa Q; Anexa R; Anexa S; Anexa T.PT R 7-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane - telecabine" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 108/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274/2003 și republicat în nr. 274 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 123/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 7-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 489/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N.PT R 8-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane - telegondole" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 109/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287/2003 și republicat în nr. 287 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 124/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 8-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 490/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N.PT R 9-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane - telescaune" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 99/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183/2003 și republicat în nr. 183 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 125/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 9-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 491/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N.PT R 10-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane - teleschiuri și telesănii" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 100/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177/2003 și republicat în nr. 177 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 126/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 10-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 492/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N.PT R 11-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 101/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182/2003 și republicat în nr. 182 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 127/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639/2003 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 11-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 493/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N.PT R 12-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreținerea, revizia, verificarea și exploatarea telefericelor pentru materiale" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 102/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233/2003 și republicat în nr. 233 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 128/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639/2003, modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 357/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 3 la prescripția tehnică PT R 12-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 494/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N.PT R 13-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 106/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263/2003 și republicat în nr. 263 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 13-200 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 366/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 13-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 495/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa R; Anexa S; Anexa T.PT R 15-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică a ascensoarelor pentru șantiere de construcții" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 105/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255/2003 și republicat în nr. 255 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 129/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639/2003, modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 368/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 3 la prescripția tehnică PT R 15-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 497/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/2004, se abrogă: Anexa R; Anexa S; Anexa T; Anexa U; Anexa V; Anexa X.PT R 16-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreținerea, revizia, verificarea și exploatarea instalațiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 103/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245/2003 și republicat în nr. 245 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 130/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2003, modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 358/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 3 la prescripția tehnică PT R 16-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 498/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa I; Anexa J; Anexa K; Anexa L; Anexa M; Anexa N.PT R 17-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică a ascensoarelor de construcție specială pentru materiale" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 104/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251/2003 și republicat în nr. 251 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 359/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 17-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 499/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa R; Anexa S; Anexa T.PT R 18-2003, ediția 1 "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri și instalațiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 107/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267/2003 și republicat în nr. 267 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 360/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004 și modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 18-2003 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 500/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/2004, se abrogă: Anexa M; Anexa T; Anexa U.PT R 19-2002, ediția 1 "Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă" aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162/2003 și republicat în nr. 162 bis/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 bis/2003 cu modificarea nr. 1 la prescripția tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 361/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/2004, modificarea nr. 2 la prescripția tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 501/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/2004 și modificarea nr. 4 la prescripția tehnică PT R 19-2002 aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 4/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52/2006, se abrogă: Capitolul 13.NT 1-2002, ediția 1 "Normativ referitor la autorizarea și gradul de calificare a personalului tehnic de deservire și a coordonatorului de securitate pentru distracția extremă" (Anexă la PT R 19-2002) aprobată prin Ordinul comun al ministrului industriei și resurselor nr. 145/2003 și al ministrului sănătății și familiei nr. 626/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455/2003, se abrogă integral.