HOTĂRÎRE nr. 83 din 15 martie 1997privind actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea apelor nr. 107/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 martie 1997    În temeiul art. 88 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICLimitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 88 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996 se actualizează după cum urmează: a) 4.000.000 lei la 6.000.000 lei pentru persoane juridice şi 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru persoane fizice, în cazul faptelor menţionate la art. 88 alin. (1) lit. a); b) 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru persoane juridice şi 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane fizice, în cazul faptelor menţionate la art. 88 alin. (1) lit. b); c) 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane juridice şi 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane fizice, în cazul faptelor menţionate la art. 88 alin. (1) lit. c).PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Ioan OlteanMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara---------------