ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 23 decembrie 1997privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 29 decembrie 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul I Accize  +  Secţiunea I Sfera de aplicare  +  Articolul 1Accizele reprezintă taxe speciale de consumaţie care se datorează bugetului de stat, pentru anumite produse din ţara şi din import, al căror regim este reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Produsele pentru care se datorează accize sunt: a) alcoolul etilic alimentar, băuturile alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic alimentar; b) produsele din tutun; c) produsele petroliere; d) alte produse şi grupe de produse.  +  Secţiunea a II-a Alcoolul etilic alimentar, băuturile alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic alimentar  +  Articolul 3În grupa alcool etilic alimentar, băuturi alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic alimentar, sunt cuprinse: a) alcoolul etilic, produsele pe bază de alcool etilic alimentar şi băuturile alcoolice obţinute din distilate de cereale; b) băuturile alcoolice naturale; c) vinurile şi produsele pe bază de vin; d) berea. a) În subgrupa alcool etilic alimentar, produse pe bază de alcool etilic alimentar şi băuturi alcoolice obţinute din distilate de cereale sunt cuprinse următoarele: alcool etilic alimentar, vodca, rom, lichioruri, rachiuri pe bază de alcool etilic alimentar, whisky, gin, rom şi rachiuri din trestie de zahăr, alte băuturi alcoolice spirtoase, precum şi orice alte produse care conţin alcool etilic alimentar, destinate industriei alimentare sau consumului, care au o concentraţie alcoolică mai mare de 0,5% în volum.Alcoolul etilic alimentar este alcoolul etilic rafinat, obţinut prin fermentarea alcoolică a lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetala, urmată de distilare şi de rafinare, având concentraţia alcoolică minima de 95,5% în volum. b) În subgrupa băuturi alcoolice naturale sunt cuprinse: tuica şi rachiurile naturale care se obţin prin distilarea sau redistilarea, după caz, a lichidelor zaharoase fermentate din fructe, a drojdiei de vin, a tescovinei de struguri şi a vinului.În aceasta subgrupa sunt cuprinse şi distilatul din vin şi orice alte distilate din fructe, destinate fabricării băuturilor alcoolice naturale.Distilatul din vin reprezintă produsul obţinut prin distilarea vinului, care se foloseşte pentru producerea vinarsului şi a rachiului din vin. c) În subgrupa vinuri şi produse pe bază de vin sunt cuprinse: vinurile spumoase, vinurile nespumoase şi alte produse pe bază de vin.Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentarea alcoolică, completa sau parţială, a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau nezdrobiţi, ori a mustului din struguri.Prin vinuri spumoase se înţelege vinurile cu conţinut în bioxid de carbon de origine exogena sau endogenă, care dezvolta în sticlele în care sunt imbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 2,5 bari la temperatura de 20 gr. C.În categoria vinuri spumoase se includ şi vinul spumant şi sampania, cu conţinut în bioxid de carbon de origine total endogenă, obţinute prin fermentarea secundară a vinului apt pentru consum şi care dezvolta în sticlele în care sunt imbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 3,5 bari la temperatura de 20 gr. C.Vinurile nespumoase sunt vinuri de consum curent şi vinuri de marca, altele decât cele cuprinse în categoria vinurilor spumoase.Din punct de vedere al regimului accizelor, în categoria vinurilor nespumoase sunt incluse şi vinurile care dezvolta în sticlele în care sunt imbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 1 bar la temperatura de 20 gr. C.La alte produse pe bază de vin - în acceptia acestei ordonanţe de urgenţă - se includ vermuturile şi alte vinuri din struguri, aromate cu plante sau cu substanţe aromatizante, cu o concentraţie de până la 22% volum alcool, alte băuturi fermentate din sucuri de mere, pere, hidromel etc., precum şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice.Produsele din subgrupa vinuri şi produse pe bază de vin, cu o concentraţie alcoolică de peste 22% volum alcool, sunt supuse aceluiaşi regim de accize ca şi băuturile definite la art. 3 lit. a). b) Berea este produsul obţinut prin fermentarea alcoolică a mustului preparat dim malt, hamei şi apa.În subgrupa bere sunt cuprinse toate sortimentele de bere obţinute potrivit prevederilor alin. 1, precum şi sortimentele de bere realizate în amestec cu băuturi alcoolice sau nealcoolice, cu o concentraţie alcoolică în volum cuprinsă între 0,5% şi 10%.Sortimentele de bere cu o concentraţie alcoolică în volum de peste 10%, realizate din bere în amestec cu alte băuturi alcoolice, sunt supuse aceluiaşi regim de accize ca şi băuturile definite la art. 3 lit. a).  +  Articolul 4Plătitori de accize, pentru produsele prevăzute la art. 3, sunt agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate -, care produc sau importa astfel de produse.Pentru alcoolul etilic alimentar, provenit din ţara sau din import, utilizat ca materie prima în obţinerea băuturilor alcoolice spirtoase, acciza se plăteşte o singură dată de către agentul economic producător sau importator de alcool etilic alimentar.Pentru băuturile alcoolice spirtoase, produse în ţara din alcool etilic alimentar, provenit din ţara sau din import, nu se mai datorează accize.De asemenea, plătitori de accize sunt: a) agenţii economici prestatori, pentru toate cantităţile de alcool etilic alimentar obţinut în sistem de prestări de servicii, indiferent dacă acestea se comercializează ca atare sau se introduc în fabricaţie proprie pentru obţinerea altor produse atât de către agentul economic prestator, cat şi de către beneficiarul prestaţiei; b) agenţii economici prevăzuţi la alin. 1, care cumpara de la producătorii individuali - persoane fizice - produse de natura celor supuse accizelor prin prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru prelucrare şi/sau comercializare; c) persoanele fizice care introduc în ţara alcool şi băuturi alcoolice destinate consumului individual, în cantităţi ce depăşesc limitele admise în regim de scutire de taxe vamale, conform reglementărilor vamale în vigoare; d) agenţii economici, pentru cantităţile de produse supuse accizelor, acordate ca dividende sau ca plata în natura acţionarilor, asociaţilor şi, după caz, persoanelor fizice.  +  Articolul 5Pentru alcoolul etilic alimentar, băuturile alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic alimentar, accizele se datorează şi se calculează o singură dată de către agentul economic producător sau importator şi sunt stabilite în sume fixe exprimate în ECU pe unitatea de măsura, astfel:- ECU pe hectolitru alcool pur - pentru produsele cuprinse în anexa nr. 1 la nr. crt. 1 şi 2;- ECU pe hectolitru/1 grad alcoolic - pentru produsele cuprinse în anexa nr. 1 la nr. crt. 3 şi 4.Baza de impozitare pentru calculul accizelor o reprezintă:- cantitatea de alcool pur continuta - pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la nr. crt. 1 şi 2;- cantitatea de băuturi, exprimată în hectolitri, multiplicata cu numărul de grade alcoolice conţinut - pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la nr. crt. 3 şi 4.Sumele fixe care reprezintă accizele datorate pe produse şi pe grupe de produse sunt cele stabilite în anexa nr. 1.  +  Articolul 6În cazul produselor prevăzute la art. 3, provenite din import sau din ţara, utilizate ca materie prima pentru obţinerea altor produse supuse accizelor - altele decât băuturile alcoolice spirtoase produse exclusiv din alcool etilic alimentar -, agenţii economici prelucratori vor deduce, pe bază de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate, accizele plătite în vama sau la achiziţionarea de pe piaţa interna a materiei prime.  +  Secţiunea a III-a Produsele din tutun  +  Articolul 7În grupa produse din tutun se includ: a) tigaretele; b) tigarile şi tigarile de foi; c) tutunul destinat fumatului; d) tutunul de prizat şi tutunul de mestecat.Tigaretele sunt considerate cilindrii din hârtie specială, cu sau fără filtru, cu lungimi şi diametre diferite, umpluti cu tutun tăiat, sosat şi/sau aromatizat.Tigarile şi tigarile de foi sunt considerate, dacă sunt fumate ca atare, rulourile de tutun care conţin tutun natural integral şi au invelis exterior din hârtie de tutun natural.Tutunul destinat fumatului este tutunul care a fost tăiat sau în alt mod faramitat, batut sau presat în bucăţi şi care poate fi fumat fără prelucrare industriala.Tutunul de prizat este o pulbere de tutun fin macinat, de culoare galbena până la brun, aromata sau nearomata.Tutunul de mestecat este tutunul realizat dintr-un amestec de tutun închis la culoare, uscat, indulcit cu miere sau sirop.  +  Articolul 8Pentru produsele din tutun, plătitori de accize sunt agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate -, care produc sau importa astfel de produse.De asemenea, plătitori de accize sunt persoanele fizice care introduc în ţara produse din tutun, destinate consumului individual, în cantităţi ce depăşesc limitele admise în regim de scutire de taxe vamale, conform reglementărilor vamale în vigoare.  +  Articolul 9Pentru tigarete, indiferent de provenienţă şi de calitatea acestora, se datorează bugetului de stat o acciza specifică, stabilită în ECU pe 1.000 tigarete, la care se adauga o cota procentuală de 20% aplicată asupra bazei de impozitare, stabilită potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.Cuantumul accizei specifice este cel prevăzut în anexa nr. 1.Acciza totală datorată bugetului de stat pentru tigarete se reduce cu 20%, în situaţia în care agenţii economici producători utilizează în retetele de fabricaţie cel puţin 50% tutun din producţia interna.  +  Articolul 10Baza de impozitare pentru stabilirea componentei procentuale a accizelor la tigarete este: a) pentru produsele din producţia interna - preţul de livrare, mai puţin acciza, respectiv preţul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obţinerea produsului respectiv; b) pentru produsele de import - valoarea în vama, stabilită potrivit legii, la care se adauga taxele vamale şi alte taxe speciale, după caz.  +  Articolul 11Pentru produsele din tutun, altele decât tigaretele, se datorează bugetului de stat accize specifice, stabilite în ECU pe unitatea de măsura, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Secţiunea a IV-a Produsele petroliere  +  Articolul 12Din grupa produselor petroliere se datorează accize pentru carburanţii auto, respectiv:- benzina premium, regular şi normală;- benzina fără plumb;- motorina.  +  Articolul 13Plătitori de accize pentru carburanţii auto sunt agenţii economici producători sau importatori de astfel de produse.  +  Articolul 14Pentru carburanţii auto se datorează bugetului de stat accize stabilite în ECU pe tona de produs finit, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Secţiunea a V-a Alte produse şi grupe de produse  +  Articolul 15Sunt supuse, de asemenea, regimului accizelor produsele şi grupele de produse prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 16Plătitori de accize pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2 sunt agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate -, care produc, importa şi comercializează astfel de produse.Plătitori de accize sunt şi persoanele fizice care introduc în ţara bunuri de natura celor prevăzute la nr. crt. 8 din anexa nr. 2.  +  Articolul 17Agenţii economici care comercializează bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 2, provenite de la persoane fizice, inclusiv bunurile amanetate de către persoanele fizice, care au devenit proprietatea caselor de amanet, sunt obligaţi sa retina şi sa verse la bugetul de stat accizele stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia bunurilor prevăzute la nr. crt. 8 din anexa nr. 2.  +  Articolul 18Accizele preced taxa pe valoarea adăugată şi se calculează o singură dată, prin aplicarea cotelor procentuale, prevăzute în anexa nr. 2, asupra bazei de impozitare, care reprezintă: a) pentru produsele din producţia interna - preţurile de livrare, mai puţin accizele, respectiv preţul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obţinerea produsului respectiv; b) pentru produsele din import - valoarea în vama, stabilită potrivit legii, la care se adauga taxele vamale şi alte taxe speciale, după caz; c) pentru bunurile provenite de la persoanele fizice neinregistrate ca agenţi economici, dar comercializate prin agenţi economici - contravaloarea ce se cuvine deponentului; d) pentru bunurile amanetate de către persoanele fizice şi devenite proprietatea caselor de amanet - contravaloarea încasată de casele de amanet la vânzarea bunurilor respective, mai puţin accizele.  +  Articolul 19Pentru cafea, cafea cu inlocuitori şi cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, accizele se calculează prin aplicarea sumelor fixe stabilite în ECU pe unitatea de măsura, prevăzute în anexa nr. 2, asupra cantităţilor produse sau importate.  +  Articolul 20Din accizele datorate bugetului de stat pentru cafeaua obţinută prin prajirea cafelei verzi se deduc, pe bază de documente justificative, accizele plătite în vama pentru cafeaua verde.  +  Secţiunea a VI-a Scutiri  +  Articolul 21Sunt scutite de plată accizelor: a) produsele exportate direct sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe bază de comision.În cazul în care agenţii economici care efectuează operaţiuni de export cumpara de la producătorii interni, în vederea vânzării la export, produse supuse accizelor, aceştia pot solicita în termen de 3 luni de la data efectuării exportului, organelor fiscale teritoriale, pe baza documentelor justificative, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate; b) produsele comercializate prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze mărfuri în regim de duty free; c) produsele importate în regim de tranzit sau import temporar, atât timp cat se afla în aceasta situaţie; d) bunurile din import provenite din donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnica, acordate de guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, instituţiilor de învăţământ şi cultura, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, în condiţii stabilite prin normele metodologice emise de Ministerul Finanţelor în aplicarea acestei ordonanţe de urgenţă; e) produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare, pe perioada cat au acest regim; f) bunurile prevăzute la nr. crt. 8 din anexa nr. 2, constituite ca aport în natura sau achiziţionate din aportul în numerar al investitorilor la capitalul social ori la majorarea acestuia, în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise de Ministerul Finanţelor în aplicarea acestei ordonanţe de urgenţă; g) alcoolul etilic alimentar, utilizat în producţia de medicamente, de alcool sanitar şi de oţet alimentar; h) alcoolul etilic alimentar, utilizat în scop medical în spitale şi farmacii.  +  Articolul 22Pentru produsele prevăzute la art. 21 lit. a), b) şi g), scutirea se acordă prin restituirea accizelor plătite la achiziţionarea acestora, pe baza documentelor justificative şi numai pentru cantităţile folosite, cu destinatiile expres menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Secţiunea a VII-a Momentul datorarii accizelor  +  Articolul 23Momentul datorarii accizelor îl constituie: a) data efectuării livrării - pentru produsele din producţia interna; b) data efectuării formalităţilor de recepţie a alcoolului etilic alimentar rezultat din procesare - la prestatorul de servicii; c) data transferului alcoolului etilic alimentar din secţia de producţie în cea de prelucrare a acestuia în băuturi alcoolice - în cazul unităţilor care deţin atât secţii de producere a alcoolului etilic alimentar, cat şi de producere a băuturilor alcoolice; d) data înregistrării declaraţiei vamale de import - pentru importatori; e) data cumpărării - pentru agenţii economici achizitori; f) data vânzării bunurilor - pentru produsele prevăzute la art. 18 lit. c) şi d).  +  Capitolul II Impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna  +  Articolul 24Pentru ţiţeiul şi gazele naturale din producţia interna, agenţii economici autorizaţi datorează bugetului de stat impozit din momentul livrării.Impozitul datorat precede taxa pe valoarea adăugată şi se calculează prin aplicarea sumelor stabilite în lei pe unitatea de măsura, potrivit anexei nr. 3, asupra cantităţilor livrate.Impozitul se corecteaza de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor, în funcţie de modificările intervenite în nivelul preţurilor la import şi al celor cu ridicată.  +  Capitolul III Taxa pentru jocurile de noroc  +  Articolul 25Pentru jocurile de noroc, organizate pe teritoriul României, cu excepţia cazinourilor, se datorează bugetului de stat o taxa de 20% .Taxa se aplică asupra veniturilor realizate din exploatarea jocurilor de noroc, calculate ca diferenţa între totalul rulajului încasărilor pentru fiecare tip de joc şi totalul premiilor acordate jucatorilor, în limitele prevăzute de lege.Pentru cazinouri, taxa este anuală şi se stabileşte în ECU pe masa de joc, astfel:- pentru ruleta - 30.000 ECU/masa de jos;- pentru jocuri de cărţi, inclusiv zaruri - 20.000 ECU/masa de joc.Plătitori ai acestor taxe sunt societăţile comerciale înregistrate legal în România şi autorizate pe bază de licenţe sa organizeze şi sa exploateze astfel de jocuri.  +  Capitolul IV Dispoziţii comune şi finale  +  Articolul 26Accizele şi impozitele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se plătesc în lei.Valoarea în lei a accizelor şi a impozitelor datorate bugetului de stat stabilit potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă în ECU pe unitatea de măsura, se determina prin transformarea sumelor exprimate în ECU la cursul de schimb valutar, stabilit de Banca Naţionala a României în fiecare zi de joi. Acest curs se utilizează pe toată durata săptămânii următoare.  +  Articolul 27Răspunderea calculării şi varsarii la bugetul de stat a accizelor, a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, precum şi a taxei pentru jocurile de noroc revine plătitorilor prevăzuţi în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 28Toţi agenţii economici - plătitori de accize sau de alte taxe indirecte, reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă - sunt obligaţi ca, în baza unei declaraţii scrise, să se înregistreze ca plătitori de astfel de impozite la organele fiscale teritoriale. Organele fiscale teritoriale au obligaţia sa atribuie fiecărui plătitor un cod special şi sa remită agenţilor economici, în termen de 15 zile de la data primirii declaraţiei, înştiinţarea de luare în evidenta ca plătitor de astfel de impozite şi codul atribuit.  +  Articolul 29Pentru anumite produse pentru care se datorează bugetului de stat accize, se instituie, în mod treptat, sistemul de supraveghere fiscală.Ministerul Finanţelor, prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, va stabili produsele supuse accizelor, care vor intra în regim de supraveghere fiscală, modalitatea de supraveghere, precum şi condiţiile de efectuare a acesteia.  +  Articolul 30Plătitorii au obligaţia sa ţină evidenta accizelor, a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna şi a taxei pentru jocurile de noroc, după caz, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor în aplicarea acestei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 31Plătitorii de accize, de impozit la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, precum şi de taxe pentru jocurile de noroc, după caz, au obligaţia să depună lunar, până la data de 25 a lunii următoare, la organul fiscal teritorial, decontul de impunere, potrivit modelului din normele metodologice emise de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 32Plata accizelor, a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna şi a taxei pentru jocurile de noroc se efectuează lunar - dacă legea nu prevede altfel - până la data de 25 a lunii următoare, pe baza decontului de impunere, prin virament sau în numerar, după caz, în contul bugetului de stat, deschis la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului, iar pentru produsele din import, la organele vamale, concomitent cu plata taxelor vamale.Pentru cazinouri, taxa anuală se plăteşte trimestrial în patru transe egale, până la data de 25 a ultimei luni a fiecărui trimestru.  +  Articolul 33Neplata accizelor, a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, precum şi a taxei pentru jocurile de noroc, la termenele stabilite, atrage calcularea majorărilor de întârziere, conform dispoziţiilor legale în vigoare.În cazuri justificate, Ministerul Finanţelor poate aproba eşalonarea sau amânarea plăţii accizelor, a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, după caz, precum şi eşalonarea, amânarea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere.  +  Articolul 34Constatarea, controlul, sancţionarea, urmărirea, încasarea şi executarea silită a accizelor şi a celorlalte taxe indirecte prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi a majorărilor de întârziere aferente se efectuează conform reglementărilor legale în materie.  +  Articolul 35Obiectiunile, contestaţiile şi plângerile formulate la actele de control se soluţionează conform dispoziţiilor legale privind soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor asupra sumelor contestate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 36Ministerul Finanţelor va emite, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, norme metodologice privind tehnica de calcul şi formularistica necesare pentru accize şi alte taxe indirecte, pentru impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna şi pentru taxa pentru jocurile de noroc, precum şi modul de realizare a regimului de supraveghere fiscală.Poziţiile şi codurile tarifare corespunzătoare produselor supuse accizelor vor fi specificate în anexele la normele metodologice respective.  +  Articolul 37Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 38Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1998.Cu aceeaşi dată se abroga prevederile Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, art. 9 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 aprilie 1997, art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 13 august 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Daniel Daianu  +  Anexa 1LISTA taxelor speciale de consumaţie (accize)
               
    Nr. crt.Denumirea produsului şi a grupei de produseU.M.Acciza ECU/U.M.
    0123
    A.   Alcool etilic alimentar, băuturi alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare, care conţin alcool etilic alimentar    
      1.Alcool etilic alimentar; băuturi alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic alimentar, cu o concentraţie mai mare de 0,5% în volum; vinuri, produse pe bază de vin şi produse pe bază de distilat din vin cu o concentraţie în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac şi vinarshl alcool pur*)200
      2.Băuturi alcoolice naturalehl alcool pur150
      3.Vinuri şi produse pe bază de vin    
        3.1Vinuri nespumoasehl/1 grad alcoolic**)0,60
        3.2Vinuri spumoasehl/1 grad alcoolic1,00
        3.3Vin spumanthl/1 grad alcoolic3,00
        3.4Vermuturi şi alte produse pe bază de vin***) cu o concentraţie în alcool de până la 22% inclusiv în volumhl/1 grad alcoolic2,50
      4.Berehl/1 grad alcoolic1,60
    B.   Produse din tutun    
      5.Ţigarete1.000 ţigarete4+20%****)
      6.Ţigări şi ţigări de foi1.000 buc.7
      7.Tutun destinat fumatuluikg15
      8.Tutun de prizat şi tutun de mestecatkg15
    C.   Produse petroliere    
      9.Benzină premium, regular şi normalătonă65
      10.Benzină fără plumbtonă55
      11.Motorină auto (combustibil pentru motoare Diesel)tonă24
  *) hl alcool pur - reprezintă 100 litri alcool etilic alimentar cu concentraţia de 100% alcool în volume, la temperatura de 20°C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.**) hl/1 grad alcoolic - reprezintă concentraţia alcoolică exprimată în % de volum, respectiv 1%.***) Cu excepţia oţetului alimentar.****) Cota procentuală se aplică asupra bazei de impozitare prevăzută la art. 10 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
   +  Anexa 2LISTA taxelor speciale de consumaţie (accize) pentru alte produse şi grupe de produse din import şi din ţara
           
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseAcciza
    %- ECU/U.M. -
    0123
    1.Cafea verde-900/tonă
    2.Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori-1.200/tonă
    3.Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă-5/kg
    4.Ape, ape minerale şi ape gazoase, cu conţinut de zahăr sau de alte produse de îndulcit şi substanţe aromatizante-2/hl
    5.Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)50-
    6.Articole din cristal*)50-
    7.Bijuterii din aur şi/sau platină, cu excepţia verighetelor20-
    8.Autoturisme şi autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate)**):    
      a) echipate cu motor cu benzină:    
      - cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3    
      - cu grad normal de poluare***)1-
      - cu grad redus de poluare0-
      - cu capacitatea cilindrică între 1.601 şi 1.800 cm3    
      - cu grad normal de poluare3-
      - cu grad redus de poluare1,5-
      - cu capacitatea cilindrică între 1.801 şi 2.000 cm3    
      - cu grad normal de poluare6-
      - cu grad redus de poluare3-
      - cu capacitatea cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3    
      - cu grad normal de poluare12-
      - cu grad redus de poluare6-
      - cu capacitatea cilindrică peste 2.500 cm3    
      - cu grad normal de poluare18-
      - cu grad redus de poluare9-
      b) echipate cu motor Diesel:    
      - cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3    
      - cu grad normal de poluare1-
      - cu grad redus de poluare0-
      - cu capacitatea cilindrică între 1.601 şi 2.000 cm3    
      - cu grad normal de poluare3-
      - cu grad redus de poluare1,5-
      - cu capacitatea cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3    
      - cu grad normal de poluare6-
      - cu grad redus de poluare3-
      - cu capacitatea cilindrică între 2.501 şi 3.100 cm3    
      - cu grad normal de poluare12-
      - cu grad redus de poluare6-
      - cu capacitatea cilindrică peste 3.100 cm3    
      - cu grad normal de poluare18-
      - cu grad redus de poluare9-
    9.Parfumuri, ape de colonie şi ape de toaletă20-
    10.Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio****)15-
    11.Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc15-
    12.Cameră video15-
    13.Cuptoare cu microunde15-
    14.Aparate pentru radiotelefonie celulară (telefoane mobile)15-
    15.Aparate pentru condiţionat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp15-
  -----------*) Prin cristal se înţelege sticla având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.**) Accizele la autoturisme şi autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate) se reduc cu 75% în situaţia în care producătorul utilizează peste 50% materii prime, componente, subansambluri şi ansambluri din producţia internă.***) Gradul de poluare se determină de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", conform reglementării naţionale "Condiţii tehnice pentru vehicule rutiere, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România", elaborată în corelaţie cu legislaţiile similare în vigoare în Uniunea Europeană.****) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasă sau în module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie, înregistrare, reproducere).
   +  Anexa 3LISTAimpozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna
           
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseU.M.Impozitul - lei/U.M. -
    1.Ţiţeitonă182.500
    2.Gaze naturale1.000 m373.000
  ---------