HOTĂRÎRE nr. 81 din 15 martie 1997privind scoaterea din rezervele materiale naţionale a cantităţii de 100 mii tone grîu
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 martie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă, în baza prevederilor Legii nr. 82/1992, scoaterea definitivă din stocurile rezervelor materiale naţionale a cantităţii de 100 mii tone grîu, în vederea atenuarii situaţiei excepţionale din sectorul zootehnic.  +  Articolul 2Livrarea griului din rezervele materiale naţionale în condiţiile prevăzute la art. 1 se face pe bază de contract încheiat între Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale, Fondul Proprietăţii de Stat şi societăţile comerciale beneficiare stabilite de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, la preţul negociat cu Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. în luna martie 1997, în condiţia de livrare franco vagon statia de destinaţie.Prestările de servicii ocazionate de expedierea griului la beneficiari vor fi efectuate de către Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale.  +  Articolul 3Pentru asigurarea plăţii griului livrat din rezervele materiale naţionale, Fondul Proprietăţii de Stat, în termen de 45 de zile de la data prezentei hotărâri, va finanta cu suma de 112,6 miliarde lei societăţile comerciale beneficiare, care, în termen de 5 zile de la primire, vor efectua plăţile către Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale.  +  Articolul 4Reîntregirea stocurilor rezervelor materiale naţionale la produsul grîu se va face din recolta anului 1997, prin grija Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, în limita sumelor provenite din valorificarea cantităţilor de grîu prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Dinu GavrilescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Mircea CiumaraPreşedintele Fondului Proprietăţii de Stat,Sorin DimitriuAdministraţia Naţionala a Rezervelor Materiale,Constantin Dinca,secretar de stat----------------