ORDIN nr. 769 din 21 decembrie 2009privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 28 decembrie 2009    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 141.069 din 14 decembrie 2009,în temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor - Serviciul de selecţie şi calitatea seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 253/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind înregistrarea agenţilor economici, persoane fizice şi juridice, pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 2 iulie 2002.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,interimar,Nicolae Giugea,secretar de statBucureşti, 21 decembrie 2009.Nr. 769.  +  AnexăMETODOLOGIE 21/12/2009