LEGE nr. 79 din 9 mai 1997pentru modificarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 12 mai 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 15 septembrie 1994, se modifica după cum urmează:1. Articolul 4 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Garajele construite din fondurile statului, din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat ori care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut instituţiilor sau societăţilor cu capital privat pot fi cumpărate de către titularii contractelor de închiriere, fără licitaţie."2. Articolul 7 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"De asemenea, vor fi vîndute, la cerere, în condiţiile prevederilor alin. 1 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere şi locuintele care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut regiilor autonome, instituţiilor şi societăţilor cu capital de stat, mixt sau privat, care şi-au încetat existenta după această dată sau, după caz, au devenit, prin reorganizare, unităţi economice sau bugetare de stat."3. După alineatul 2 al articolului 7 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"Locuintele care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut societăţilor cu capital privat sau mixt vor fi vîndute în condiţiile de evaluare, de achitare integrală sau în rate a preţului şi de exceptare de la vînzare, prevăzute în Legea nr. 112/1995."  +  Articolul 2Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 15 septembrie 1994, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS----------------------