ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 24 noiembrie 1997pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 24 noiembrie 1997    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICLegea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997, şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 56/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, se completează cu articolul 52^1, cu următorul cuprins:"Art. 52^1. - Consilierii şi experţii de specialitate juridică din aparatul de lucru al Presedentiei, al Guvernului şi al ministerelor, care desfăşoară activitate juridică, sunt salarizaţi prin asimilare cu funcţiile magistraţilor de la judecătorii, tribunale sau curţi de apel şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe, în raport cu vechimea în specialitate, potrivit prevederilor cap. I din anexa nr. 1, fără a mai beneficia de majorările prevăzute la art. 33 din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ionut Costea,secretar de statp. Ministrul munciişi protecţiei sociale,Norica Nicolai, secretar de stat--------