HOTĂRÎRE nr. 671 din 9 iunie 1990privind încadrarea în grupa I de muncă în vederea pensionării personalului existent la I.R.E.M.O.A.S. Bucureşti, în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanica
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 7 mai 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICPersonalul în activitate la Întreprinderea de Radiatoare, Echipament Metalic, Obiect şi Armături Sanitare Bucureşti, care a desfăşurat efectiv activitate în locuri de muncă cu condiţii deosebite în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanica, inclusiv operaţiile de pregătire a suprafeţei suport de la aceasta întreprindere, beneficiază de încadrarea în grupa I de muncă, în vederea pensionării, potrivit prevederilor art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990, de la data de la care au lucrat în locurile respective.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN-----------------