HOTĂRÎRE nr. 74 din 15 martie 1997privind transmiterea unor imobile din şi, respectiv, în patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 19 martie 1997  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Imobilul situat în municipiul Bucureşti, Str. Primaverii nr. 17, sectorul 1, compus din construcţie şi teren, împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în dotarea acestuia, cu datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se transmit, fără plata, la valoarea de inventar, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 2Personalul care asigura întreţinerea şi functionalitatea imobilului prevăzut la art. 1 se transfera la Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 3Cu aceeaşi dată, imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Londra nr. 6, sectorul 1, compus din construcţie şi teren, împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în dotarea acestuia, cu datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se transmit, cu plata, la valoarea de inventar, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 4 (1) Predarea-primirea se va face în termen de 30 de zile pe bază de proces-verbal de predare-primire. (2) Operaţiunile de predare-primire vor fi evidentiate în patrimoniul fiecărei persoane juridice prevăzute în prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Adrian SeverinMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistru-delegat pe lângă primul-ministrupentru coordonarea Secretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus Opris Bucureşti, 15 martie 1997. Nr. 74.  +  Anexa
         
    Adresa imobiluluiSuprafaţa totală a terenului  - m2 -Suprafaţa construită la sol  - m2 -
    Municipiul Bucureşti Bd. Primăverii nr. 17, sectorul 11.4001.220
    Municipiul Bucureşti, str. Londra nr. 6 sectorul 1264147
  ---------