ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 6 noiembrie 1997privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 11 noiembrie 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1Se aprobă preluarea de către stat la datoria publică interna, în limita sumei de 4.500 miliarde lei, a creditelor în valută acordate de către Banca Română de Comerț Exterior - S.A. fostei Companii Române de Petrol și existente în cont la data de 30 iunie 1997.  +  Articolul 2Datoria publică interna, constituită potrivit prezentei ordonanțe de urgență, va fi evidențiată într-un cont separat în cadrul datoriei publice și va fi acoperită printr-un împrumut contractat în numele și în contul statului de către Ministerul Finanțelor, prin Banca Naționala a României care va acționa ca agent.  +  Articolul 3Împrumutul prevăzut la art. 2 este adresat Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. și se contractează prin lansarea unei emisiuni de titluri de stat pe o perioadă de 5 ani.Titlurile de stat sunt negociabile și sunt purtătoare de dobânda, potrivit prospectului de emisiune.Dobânda se plătește trimestrial din sumele prevăzute cu aceasta destinație în bugetul de stat.Rata dobânzii se va situa la nivelul ratei dobânzii ultimei emisiuni de titluri de stat, cu scadența la 91 de zile, lansata de Ministerul Finanțelor anterior perioadei pentru care se calculează și se plătește cuponul.Ministerul Finanțelor va plati, la scadenta, valoarea nominală a titlurilor de stat, emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, deținătorilor legali ai acestora.  +  Articolul 4Preluarea la datoria publică interna, în limita sumei de 4.500 miliarde lei, se va efectua pe baza datelor de bilanț contabil încheiat la data de 30 iunie 1997, certificate de o firma independenta de audit, întreaga responsabilitate a corectitudinii și realității datelor revenind Băncii Române de Comerț Exterior - S.A.  +  Articolul 5Creditele în valută acordate de Banca Română de Comerț Exterior - S.A. Companiei Române de Petrol, existente în sold la data de 30 iunie 1997, vor fi regularizate în limita sumei de 4.500 miliarde lei și înlocuite în bilanțul contabil al Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. cu titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor.  +  Articolul 6Creditele în valută acordate Companiei Române de Petrol, pe baza convenției încheiate între cele doua părți, vor fi înregistrate de Banca Română de Comerț Exterior - S.A. în conturi în afară bilanțului contabil și vor fi urmărite în continuare de aceasta.  +  Articolul 7Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și societățile comerciale menționate în anexa la prezenta ordonanță de urgență au obligația sa încheie convenții de rambursare a creditelor în valută acordate de Banca Română de Comerț Exterior - S.A.Sumele în lei ce se vor rambursa de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București și de către societățile comerciale Băncii Române de Comerț Exterior - S.A., reprezentând contravaloarea creditelor în valută, se vor vira de către Banca Română de Comerț Exterior - S.A. la cursul valutar de la data efectuării plății, într-un cont special la trezoreria statului, și vor fi utilizate pentru serviciul datoriei publice.  +  Articolul 8Banca Naționala a României acționează în calitate de agent de înregistrare, plata și transfer, pentru titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor.Banca Naționala a României va încheia, în calitatea sa de agent al statului, o convenție cu Banca Română de Comerț Exterior - S.A. pentru punerea în aplicare a contractului de împrumut al Ministerului Finanțelor.  +  Articolul 9În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se constituie Comitetul de coordonare a operațiunilor de recuperare a sumelor reprezentând creditele în valută acordate fostei Companii Române de Petrol, format din șapte membri, ale căror atribuții vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului finanțelor, guvernatorului Băncii Naționale a României și președintelui Proprietății de Stat.Președintele comitetului de coordonare va fi un membru al Consiliului de administrație al Băncii Române de Comerț Exterior - S.A.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Banca Română de Comerț Exterior - S.A. poate majoră capitalul social înscris la Registrul comerțului la data aplicării acesteia, pe lângă rezervele din influente în curs valutar reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 și cu sumele înregistrate în bilanțul contabil, reprezentând rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii, până la data de 31 decembrie 1994, a capitalului social vărsat în valută.La determinarea fondurilor proprii în anul 1997, Banca Română de Comerț Exterior - S.A. va include în capitalul propriu "rezerve de influente de curs aferente disponibilităților în valută reprezentând capitalul social vărsat în valută".Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și realitatea sumelor ce fac obiectul reglementărilor prezentului articol revine Băncii Române de Comerț Exterior - S.A.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Guvernatorul Băncii
  Naționale a României,
  Mugur Isarescu
  Președintele Consiliului de
  Administrație a Fondului
  Proprietății de Stat,
  Sorin Dimitriu
  București, 6 noiembrie 1997. Nr. 72.  +  AnexăSITUAȚIA datoriilor aferente importului de țiței, derulat prin Banca Română de Comerț Exterior - S.A., pe societăți comerciale, și a costurilor de refinantare a acestor datorii la data de 30 iunie 1996 --------------------------------------------------------------------------------  Denumirea Datoriile față de Banca Română de Comerț Exterior - S.A.  societății ---------------------------------------------------------  comerciale Valoarea             ---------------------------------------------------------            Milioane dolari S.U.A. Miliarde lei*)-------------------------------------------------------------------------------- "Arpechim" - S.A. 88,56 622,75 "Rafo" - S.A. 70,52 495,90 "Petrotel" - S.A. 53,84 378,60 "Petromidia" - S.A. 120,51 847,43 "Petrobrazi" - S.A. 87,11 612,56 "Astra" - S.A. 26,20 184,24 "Vega" - S.A. 14,49 101,89 "Darmanesti" - S.A. 31,50 221,51 "Steaua" - S.A. 13,97 98,24 "Petrolsub" - S.A. 0,60 4,22--------------------------------------------------------------------------------             TOTAL: 507,30 3.567,33-------------------------------------------------------------------------------- Cheltuieli, în lei, cu dobânzile de refinantare a datoriei Companiei Române de Petrol 932,67--------------------------------------------------------------------------------            TOTAL GENERAL: 4.500,00--------------------------------------------------------------------------------  *) Cursul valutar la data de 30 iunie 1997 a fost de 7.032 lei/dolar S.U.A. ---------